Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

Není pravda, že by pan Dovhomilja měl na magistrátu nějakou smlouvu, naopak smlouvu, kterou tam získal za hnutí ANO, my jsme vypověděli.
Předvolební debata České televize, 16. září 2022
Komunální volby 2022,
Kauza Dozimetr,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Firmy P. Dovhomilji nemají s magistrátem uzavřeny žádné nyní běžící smlouvy. Za primátorky Krnáčové (ANO) jedna z firem podepsala s Prahou rámcovou dohodu, na jejímž základě s ní za Z. Hřiba byly uzavírány dílčí smlouvy. Některé se město rozhodlo vypovědět.

Plné odůvodnění

Předně uveďme, že podnikatel Pavel Dovhomilja patří mezi obviněné v kauze Dozimetr. V souvislosti s ní v červnu vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili skupinu politiků, lobbistů a podnikatelů z ovlivňování veřejných zakázek a chodu veřejných firem, především pražského dopravního podniku (DPP). Pavla Dovhomilju policie viní z toho, že domlouval pro celou skupinu úplatek za konkrétní IT zakázku dopravního podniku“.

Podle obchodního rejstříku, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti, je Dovhomilja napojený na více než desítku firem. Z Registru smluv, v němž musí hl. m. Praha uveřejňovat všechny uzavřené smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun, vyplývá, že magistrát v minulosti podepsal několik smluv se společností Advice.cz Solutions, s. r. o. (nyní Digicode, s. r. o.). V ní je Pavel Dovhomilja nejen jednatelem, ale prostřednictvím své další společnosti BERODIO Group také jediným majitelem.

Zmíněné dohody mezi Prahou a Advice.cz Solutions se konkrétně týkají rozvoje informačního systému GINIS. Primární smlouvou mezi hl. m. Praha a Advice.cz Solutions byla „Rámcová dohoda o poskytování služeb rozvoje systému GINIS Eneterprise+ vč. elektronické spisové služby“ (.pdf). Kromě Advice.cz Solutions ve smlouvě figurují firmy NESS Czech a PragoData. Dohoda byla uzavřena v červenci roku 2018, tedy v době, kdy byla primátorkou Adriana Krnáčová za ANO. 

Rámcovou dohodu s magistrátem zmíněné společnosti podepsaly, protože tehdy ve výběrovém řízení (.pdf, str. 4) od hl. m. Prahy získaly zakázku „na zajištění služeb rozvoje programového vybavení“ města. Na základě (.pdf, str. 5) této rámcové smlouvy poté byly uzavírány dílčí smlouvy ve spojitosti s realizací konkrétních rozvojových projektů. Většina dílčích smluv byla podepsána až za nynějšího vedení Prahy. Jak nicméně vyplývá z jejich znění, termíny realizace smluv nepřesahují do roku 2022. Samotná zadávací dokumentace k veřejné zakázce zmiňuje jako předpokládaný termín dokončení celé zakázky konec ledna 2022 (dokument Zadávací dokumentace, .pdf, str. 5).

Dvě dílčí smlouvy ze záříprosince roku 2019 se poté hlavní město rozhodlo vypovědět, na což ve výroku poukazuje Zdeněk Hřib. V únoru 2021 si magistrát najal advokátní společnost Rowan Legal na „právní poradenství a stanovení právní strategie“ při odstupování od dvou zmíněných dílčích smluv, které Praha uzavřela se společností Advice.cz Solutions (Digicode). Ta totiž přišla o certifikát, který k plnění smluv musela mít. Magistrát tehdy uváděl, že se vypovězení smluv s vysokou pravděpodobností stane předmětem soudního či smírčího řízení.

Z výše zmíněného vyplývá, že Pavel Dovhomilja skrze svou firmu Advice.cz Solutions uzavřel rámcovou dohodu s hlavním městem Praha v červenci 2018. tj. za bývalé primátorky Adriany Krnáčové za hnutí ANO, protože tato společnost od města tehdy získala veřejnou zakázku. Za vedení primátora Hřiba poté na základě této rámcové dohody docházelo k uzavírání dílčích smluv. Uveďme, že ve všech těchto dokumentech termíny realizace nepřesahují do roku 2022. Od některých dílčích smluv se také magistrát na přelomu let 2020 a 2021 rozhodl odstoupit. Z těchto důvodů výrok Zdeňka Hřiba hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Předvolební debata z Prahy

Předvolební debata České televize, 16. září 2022

Závěrečná předvolební analýza debaty ČT je tu, tentokrát z Prahy! Přinášíme vám 22 výroků z posledního segmentu debaty, který se týkal kauzy Dozimetr dopravy v metropoli. Doplňme, že se debaty účastnila také Anna Šabatová a Pet...