Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

Spustili jsme pilotní projekt, že monitorujeme pomocí umělé inteligence, můžeme spočítat v kamerovém systému města ty auta, který projely tím záběrem.
Předvolební debata České televize, 16. září 2022
Doprava,
Komunální volby 2022,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Praha spustila projekt videoanalýzy dopravního proudu, ve kterém budou pomocí videodetekce a strojového učení sbírána data z dopravních kamer ve městě. Tato data pak mají být využívána např. při modelování dopravy, územním plánování či rozhodování o investicích do dopravy.

Plné odůvodnění

Primátor Prahy Zdeněk Hřib popisuje projekt nazvaný „Pokročilá videoanalýza dopravního proudu“, na kterém Praha spolupracuje s městskou společností Operátor ICT, a.s.

Projekt má za úkol získávat anonymizovaná statistická dopravní data, namísto dosavadních manuálních, časově omezených průzkumů. Tato nová forma získávání dat by měla být zbavena chyb způsobených lidským faktorem a měla by být efektivnější co do organizace a finanční náročnosti. „Sběr dat bude probíhat pomocí videodetekce – dopravních kamer umístěných na vytipovaných úsecích sledovaných dopravních komunikací, jejichž výhodou je zejména možnost zjišťování více dopravních informací současně a možnost instalace kamer, a to bez zásahu do vozovky,“ uvádí web zastřešující koncepce Smart Prague. Ke sběru dat bude použit software využívající metodu strojového učení.

Data z projektu budou využívána jako podklady pro rozhodování při důležitých dopravních investičních krocích, územním plánování a modelování dopravy, při výstavbě a úpravách infrastruktury, při zvyšování plynulosti a bezpečnosti provozu atd.

Projekt byl již schválen k realizaci, která bude probíhat od druhé poloviny roku 2022 do konce roku 2023. Podílí se na něm celá řada institucí, krom Magistrátu hlavního města Prahy a konkrétních městských částí také České vysoké učení technické (ČVUT), Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) nebo Technická správy komunikací hl. m. Prahy.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Předvolební debata z Prahy

Předvolební debata České televize, 16. září 2022

Závěrečná předvolební analýza debaty ČT je tu, tentokrát z Prahy! Přinášíme vám 22 výroků z posledního segmentu debaty, který se týkal kauzy Dozimetr dopravy v metropoli. Doplňme, že se debaty účastnila také Anna Šabatová a Pet...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů