Vít  Rakušan
STAN

Vít Rakušan

V celkových číslech pracuje v České republice 110 000 Ukrajinců.
Partie Terezie Tománkové, 20. srpna 2023
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Vít Rakušan má pravdu v tom, že poměrně velká část Ukrajinců v ČR pracuje, neuvádí ale správný údaj. Číslo 110 tisíc odpovídá pouze počtu pracujících ukrajinských uprchlíků, a nezahrnuje tak všechny pracující Ukrajince –⁠ těch bylo v červnu 2023 zaměstnáno přes 300 tisíc.

Plné odůvodnění

Předně uveďme, že ministr vnitra Vít Rakušan v dané části televizní debaty (video, čas 26:23–27:40) mluvil obecně o Ukrajincích a ukrajinských rodinách. Ve své odpovědi nezmiňuje přímo „ukrajinské uprchlíky“. Pro běžného diváka tak z kontextu vyplývá, že se uvedené počty vztahují ke všem Ukrajincům žijícím v ČR – jak k uprchlíkům, tak k lidem, kteří zde žili už před ruskou invazí.

Přestože Vít Rakušan poukazuje na to, že podíl pracujících Ukrajinců není malý, neuvádí přesné číslo. Zmíněných 110 tisíc odpovídá počtu pracujících ukrajinských uprchlíků (.pdf, str. 2), ne ale všech pracujících Ukrajinců. Těch je v Česku výrazně více.

Data o zaměstnanosti cizinců pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ). Podle jeho statistiky bylo v ČR na konci roku 2022 zaměstnaných 300 889 Ukrajinců (.xlsx). Z toho přibližně 270 tisíc byli lidé evidovaní na úřadech práce, dalších zhruba 31 tisíc tvořili Ukrajinci s živnostenským listem. 

Nejaktuálnější data ČSÚ z konce letošního června ukazují, že se počty pracujících Ukrajinců pohybují na podobné úrovni. Úřady práce totiž k 30. červnu evidovaly 269 tisíc občanů Ukrajiny (.pdf, str. 2), živnostníků pak bylo téměř 32 tisíc (.pdf, str. 6). Podle dat ČSÚ tak bylo zaměstnaných 301 000 Ukrajinců. Pro úplnost doplňme, že ke konci června (.pdf, str. 1) žilo v Česku 551 tisíc ukrajinských občanů (jakou část z nich tvoří lidé v produktivním věku nicméně nelze z veřejně dostupných zdrojů zjistit).

Vít Rakušan svým výrokem správně upozorňuje na to, že poměrně velká část Ukrajinců v Česku pracuje. V debatě, ve které mluvil o Ukrajincích obecně však k 110 tisícům pracujících ukrajinských uprchlíků opomněl připočítat ostatní pracující Ukrajince. Podle posledních dat ČSÚ z června 2023 bylo zaměstnaných Ukrajinců dohromady 301 tisíc. Toto celkové číslo je tak ještě vyšší, než uvádí Vít Rakušan. Jelikož se odchylka v tomto případě nepohybuje ani v rámci našeho 10 % tolerančního pásma, hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kriminalita v Česku

Partie Terezie Tománkové, 20. srpna 2023

V duelu ministra vnitra Víta Rakušana a předsedy SPD Tomia Okamury na CNN Prima NEWS došlo na osobní útoky a dokonce přirovnání Ukrajinců ke zkaženému kuřecímu masu. My jsme se ale v naší analýze raději zaměřili na faktická tvr...