Petr Bendl
ODS

Petr Bendl

V závěru loňského roku ministerstvo vytvořilo podpůrný program pro chov prasat, na němž získali chovatelé 328 milionů korun, podpořili jsme i drůbežáře částkou zhruba 53 milionů korun. Na ten letošní rok je tam přibližně 120.
Otázky Václava Moravce, 19. února 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Na základě tiskové zprávy ministerstva zemědělství z 22. prosince 2011 tvořily tento podpůrný program dva dotační programy.: "8. Nákazový fond, a to podprogramu 8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat a podprogramu 8.F.c) Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže." Částky uváděné ve zprávě jsou ve výši 325 milionů na podporu sektoru chovu prasat a téměř 53 miliónů na podporu chovu drůbeže. Žádná jiná tisková zpráva, která by zmiňovala plánovanou výši finančních prostředků pro tyto programy na rok 2012, ministerstvem zveřejněna nebyla. Není proto možné Bendlův výrok jednoznačně potvrdit ani vyvrátit.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Bublan x Gazdík, Bendl x Kováčik

Otázky Václava Moravce, 19. února 2012

František Bublan (ČSSD) a Petr Gazdík (TOP09) se v první části Otázek věnovali problematické situaci české justice. Toto téma je v poslední době velmi aktuální a v OVM se v neobjevuje poprvé po dlouhé době. František Bublan ote...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů