Pavel Kováčik
KSČM

Pavel Kováčik

Musím říct, že v roce 1989 bylo české zemědělství stoprocentně soběstačné, tehdy Československo, stoprocentně soběstačné v potravinách mírného pásma a dokonce se významné množství potravin i vyváželo.
Otázky Václava Moravce, 19. února 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Potravinovou soběstačnost snad dostatečně vyjádří poměr vývozu a dovozu potravin. Ještě na počátku existence samostatné ČR byla její obchodní bilance obchodu s potravinami a živými zvířaty (.pdf) kladná. Je přitom zřejmé, že bilance vývozu a dovozu byla vždy výrazně vyšší u potravin mírného pásu, ve kterém se ČR nachází, než u potravin pásů jiných.

Přestože jsme dohledali pouze statistiku, jež počíná rokem 1991, trend postupného snížování poměru vývoz/dovoz je viditelný. Kováčikův výrok o soběstačnosti v době změny režimu proto považujeme za pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Bublan x Gazdík, Bendl x Kováčik

Otázky Václava Moravce, 19. února 2012

František Bublan (ČSSD) a Petr Gazdík (TOP09) se v první části Otázek věnovali problematické situaci české justice. Toto téma je v poslední době velmi aktuální a v OVM se v neobjevuje poprvé po dlouhé době. František Bublan ote...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů