Milan Chovanec
SOCDEM

Milan Chovanec

V minulém roce Plzeňský kraj dostal na sdílených daních 3 miliardy 300 milionů. Město Plzeň 3 miliardy 100 milionů.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Plné odůvodnění

Výrok hejtmana Chovance je hodnocen jako zavádějící, neboť u daňových příjmů kraje by se dala částka s výhradou akceptovat, ale reálný daňový příjem města Plzeň je velmi odlišný.

Město Plzeň získalo podle výroční zprávy (.pdf - str. 26) za rok 2011 na sdílených daních celkem 3,395 mld. Kč. Závěrečný účet (.pdf) Plzeňského kraje pro rok 2011 pak uvádí jako daňový příjem kraje za daný rok částku 3,384 mld. Kč.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Plzeňský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012

Ve čtvrtek 13. září se představilo v Plzni 6 lídrů nejsilnějších politických stran Plzeňského kraje v rámci předvolebních diskuzních Otázek Václava Moravce Speciál. Jednotliví politici se snažili přesvědčit veřejnost, že právě ...