Demagog.cz

Petr Braný
Petr Braný
Rozpočtové určení daní, které se vyberou z pohonných hmot, jde jenom 9 % na výstavbu komunikací. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na základě dohledané legislativy je výrok hodnocen jako pravdivý.

Zákon č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům v § 5Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury doslova uvádí v bodu b), že příjmy fondu tvoří 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů.