Zdeněk Dvořák
KDU-ČSL

Zdeněk Dvořák

Já osobně si myslím, že je tady zpracována bílá kniha cest, ta je velmi dobře zpracována, jsou stanoveny priority, které jsou nejvíce postižené, je zpracovaná výtěžnost těchto cest...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Zmiňovaná "bílá kniha cest" je dokument s názvem "Program investiční a neinvestiční výstavby oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje", který byl schválen 5. března 2002 zastupitelstvem Jihočeského kraje a který je od té doby pravidelně každý rok aktualizován. Aktuální verze bílé knihy je dostupná zde.

Již z úvodního obsahu dokumentu je patrné, že je bílá kniha členěna do tří částí a dalších kapitol na základě prioritních projektů pro danou oblast. Určení těchto priorit vychází z jiného koncepčního dokumentu, Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje, dostupného zde. Lze tedy konstatovat, že bílá kniha stanovuje prioritní investiční opatření.

Výtěžnost komunikací (dopravní zatížení) dokument uvažuje a pro některé projekty je zpracovaná.

Na základě těchto zjištění hodnotíme tento výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Jihočeský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Předvolební Otázky Václava Moravce z Jihočeského kraje přinesly debatu 6 lídrů politických stran v kraji, kteří mají ambici stát se krajským hejtmanem po říjnových krajských volbách.Diskuze se točila kolem několika hlavních tém...