Demagog.cz

Zdeněk Bezecný
Zdeněk Bezecný
Teďkom v druhým čtením a doufám, že projde i třetím čtením zákon o urychlení dopravních staveb právě, který urychlí a usnadní výkupy právě pod liniovýma stavbama. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na základě dohledaného konkrétního sněmovního tisku je výrok poslance Bezecného hodnocen jako pravdivý.

Poslanec Zdeněk Bezecný má zřejmě na mysli sněmovní tisk 683 - novela zákona o vyvlastnění, který je skutečně v současnosti ve 2. čtení. Tento tisk kromě jiného novelizuje také zákon (.pdf - část třetí, str. 11) č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.