Demagog.cz

Petr Braný
Petr Braný
6 let jsme tam nedali korunu. (Jihočeský kraj nedal 6 let ani korunu do školství a sociální oblasti na investice) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012 !
Důležitý výrok

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Na základě zjištěných informací hodnotíme tvrzení Petra Braného jako nepravdivé.

Například z textu "Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2010/2011" (strana 64 - 65) vyplývá, že do školských zařízení zřizovaných krajem Jihočeský kraj investoval v roce 2009 celkem 50 779 000 Kč, v roce 2010 pak 24 366 000 Kč.

Podle "Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2009/2010" ( strana 61) byly krajské investiční výdaje do škol zřizovaných krajem v roce 2008 celkem 66 082 000 Kč.

V roce 2011 kraj na investice poskytl z Fondu rozvoje škol 33 284 744 Kč, z Fondu rozvoje sociální oblasti 34 829 590,58 Kč (dle "ílohy 5 k Závěrečnému účtu Jihočeského kraje za rok 2011").