Demagog.cz

Zdeněk Bezecný
Zdeněk Bezecný
(Grantový a dotační systém) Dneska je to 54 programů Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 20. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Na rok 2012 bylo Jihočeským krajem vypsáno 47 grantových a příspěvkových programů rozdělených do 7 prioritních os (PDF). Na financování byla v krajském rozpočtu vyčleněna částka 291 021 500 Kč.