Demagog.cz

Kateřina Klasnová
Kateřina Klasnová
Za posledních 20 let bylo více než 120 novel daně z příjmu. Otázky Václava Moravce, 7. října 2012 !
Důležitý výrok

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Skutečně, zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (.pdf - str. 1-4) zmiňuje dokonce celkem 140 změn původního znění zákona ze dne 20. listopadu 1992.