Eliška Wagnerová
Nez.

Eliška Wagnerová

Zákon o Ústavním soudu říká, že tedy každý soud může přerušit řízení při svém jednání a předložit Ústavnímu soudu k posouzení ovšem to ustanovení, které aplikuje.
Otázky Václava Moravce, 22. července 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Zákon č. 182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu v Hlavě druhé, § 64, odst. 3 explicitně říká, že: "Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy".

Zmíněný čl. 95 odst. 2 Ústavy zní následovně: "Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu".

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový vývoj

Otázky Václava Moravce, 22. července 2013

Nedělní Otázky Václava Moravce měly hned několik velmi různorodých témat a mnoho hostů. V první části vystoupila senátorka a emeritní ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (nez.) spolu se současnou ministryní spravedlnosti Marií Be...