Demagog.cz

Vojtěch Filip
Vojtěch Filip
Nezlobte se na mě, ale Tomáš Garrigue Masaryk měl právo jmenovat úřednickou vládu a úřednickou vládu také několikrát jmenoval. A promiňte mi, ten Parlament neobcházel, protože samozřejmě Ústava z roku 1920 mu to umožňovala. Jiné, 7. srpna 2013

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle československé Ústavy 1920 měl Masaryk právo jmenovat vládu bez formálního podmínění parlamentem (§ 70). Vláda pak mohla o důvěru žádat Poslaneckou sněmovnu, ale nebylo to podmíněno (§ 77). Vedle toho pak existoval i dnešní institut vyslovení nedůvěry (§ 75 a 76). Za tzv. první republiky pak bylo skutečně jmenováno několik úřednických vlád, dvě vlády Jana Černého (1920/21 a 1926) a poté úřednická vláda generála Syrového (1938) (seznam vlád Československa nabízí např. Wikipedie). Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.