Vít Bárta
VV

Vít Bárta

Byly to VV, které vyměnily policejního prezidenta, a po letech zametání se konečně začalo vyšetřovat. Byly to VV, které předložily nejtvrdší majetkové přiznání, které by platilo i zpětně. Byly to VV, které předložily novelu zákona o veřejných zakázkách. Byly to VV, které zrušily doživotní imunitu politiků, byly to VV, které předložily novelu o trestní odpovědnosti právnických osob.
Výroky od čtenářů, 1. ledna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Tato tvrzení uvedl Vít Bárta ve svém prohlášení ze dne 4. 10. 2013, jímž reagoval na obdržení anticeny od projektu Rekonstrukce státu.

Výrok hodnotíme jako pravdivý, jelikož všechna tvrzení v něm obsažená byla na základě veřejně dostupných informací ověřena jako pravdivá.

Věci veřejné, konkrétně jejich tehdejší předseda a ministr vnitra Radek John, skutečně vyměnily policejního prezidenta. Tím se stal Petr Lessy. Prezentace činnosti Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality za roky 2010 (.ppt), 2011 (.ppt) a 2012 (.ppt) dokládají, že počet obvinění za trestné činy, které jsou v gesci tohoto útvaru vyšetřujícího nejzávažnější formy korupce a hospodářské a finanční kriminality, skutečně vzrostl.

Počet osob stíhaných za korupční trestné činy:

2008

58

20096220109420111592012122

Návrh Věcí veřejných předložený Poslanecké sněmovně navrhoval uzákonění povinnosti uvést zpětně vývoj majetku od roku 1990 v tom případě, že si osoba pořizuje nemovitost dražší než 20 milionů anebo jinou věc za více než 5 milionů.

Poslankyně Věcí veřejných Kristýna Kočí a Karolína Peake opravdu předložily noveluzákona o veřejných zakázkách.

Poslankyně za Věci veřejné Kateřina Klasnová byla jednou z předkladatelů návrhu na změnu Ústavy České republiky, kterým se zrušila doživotní imunita členů Parlamentu. Klasnová také jménem předkladatelů vystupovala ve Sněmovně. Návrh však předkládali i zástupci dalších poslaneckých klubů. Návrh prošel Sněmovnou a poté i Senátem a 1. 6. 2013 nabyl účinnosti. Ve Sněmovně pro něj hlasovalo 10 poslanců Věcí Veřejných, jeden byl omluven. Výrok, že Věci Veřejné zrušily doživotní imunitu, lze považovat za poněkud chvástavý, protože pro návrh hlasovalo dalších 138 poslanců jiných stran, v jádru však není nepravdivý.

Skupina poslanců Věcí veřejných předložila v únoru 2013 návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Výrok jsme zmínili

Ověř to!

Výroky od čtenářů, 1. ledna 2014

Novoroční balíček výroků z aplikace Ověř to! Ondřej Liška, Jan Farský, Miroslav Kalousek, Petr Mach, Jaroslava Jermanová, Andrej Babiš, Zakaría Nemrah, Vít Bárta, Jan Korytář, Miloš Zeman a Tomio Okamura pod dohledem Demagog.cz...