Tomio Okamura
SPD

Tomio Okamura

Máme tady milion lidí na hranici chudoby.
Výroky od čtenářů, 1. ledna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok Tomia Okamury pochází z vysílání (0:53:00) Radiožurnálu dne 25. 10. 2013. Týká se patrně příjmové chudoby, jejíž výpočet podrobně popisuje dokument Českého statistického úřadu (.pdf, str. 1–2). Hranice příjmové chudoby je v dokumentu definována takto: „Nejčastěji používanou hranicí chudoby je 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu. Míra ohrožení příjmovou chudobou odpovídá podílu osob z domácnosti s příjmy nižšími, než je tato hranice".

Poslední exaktní údaj o počtu obyvatel pochází ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Udává číslo 10 436 560, nicméně za rok 2012 hlásí Český statistický úřad (.pdf, str. 1) střední stav obyvatelstva kolem 10 509 000. Z tohoto údaje tedy budeme nadále vycházet.

Stejně tak ČSÚ vydal zprávu o podílu obyvatel ČR ohrožených v roce 2012 příjmovou chudobou, jenž se pohybuje kolem 9,6 %. Jde tedy přibližně o 1 008 864 obyvatel, což činí odchylku přibližně 0,9 % od odhadu Tomia Okamury. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověř to!

Výroky od čtenářů, 1. ledna 2014

Novoroční balíček výroků z aplikace Ověř to! Ondřej Liška, Jan Farský, Miroslav Kalousek, Petr Mach, Jaroslava Jermanová, Andrej Babiš, Zakaría Nemrah, Vít Bárta, Jan Korytář, Miloš Zeman a Tomio Okamura pod dohledem Demagog.cz...