Premiér, prognózy, pomluvy a příští partneři

V rozhovoru s Petrem Fialou přišla řeč na možnou vládní spolupráci s hnutím ANO. Fiala mluvil také o tom, s jakými stranami půjde ODS společně do krajských voleb. Kromě toho se ale v naší analýze dozvíte i to, jestli letos podle odborných prognóz poroste ekonomika, jak je to se zákazem HHC, nebo zda se v médiích objevily „pomluvy“ o premiérově chalupě.

Ověřili jsme

Co na to premiér ze dne 14. února 2024 (moderátor Petr Suchoň, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Petr Fiala

Předseda vlády ČR

0
0
0

Výroky

Ekonomika 4 výroky
Evropská unie 1 výrok
Poslanecká sněmovna 2 výroky
Regiony 3 výroky
Střet zájmů 1 výrok
Zdravotnictví 1 výrok
Zemědělství 1 výrok
Pravda 11 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků

Petr Fiala

Ta účinnost (zákazu prodeje HHC, pozn. Demagog.cz) je závislá na notifikaci Evropskou unií.
Evropská unie
Pravda
Než nařízení zakazující prodej HHC vstoupí v účinnost, musí proběhnout jeho notifikace u Evropské komise. Členské státy totiž Evropskou komisi musí informovat o změnách svých technických předpisů.

Petr Fiala mluví o nedávném rozhodnutí vlády zařadit látku HHC na seznam návykových látek, což bude znamenat zákaz jejího používání, a to od 1. března letošního roku. Premiér odpovídá na dotaz moderátorky, zda tento zákaz neměl vstoupit v účinnost okamžitě po jeho schválení (.pdf). Tvrdí, že se tak stane v nejdřívějším možném termínu, jelikož ho bude muset ještě notifikovat Evropská komise (EK).

Nejprve uveďme, že se v právních předpisech rozlišuje platnost a účinnost. Platnost znamená, že se daný předpis stává součástí právního řádu. Vstupem v účinnost, o které Fiala mluví, je pak předpis závazný a normy, jež jsou jeho součástí, jsou právně vynutitelné.

Členské státy Evropské unie mají povinnost Evropské komisi oznamovat změny vnitrostátních technických předpisů a důvody, proč k nim přistoupily (.pdf, str. 6). Toto pravidlo se přitom vztahuje právě i na změny v českém nařízení o seznamu návykových látek (.docx, str. 6, 9), jehož úpravy tak Česká republika Komisi nahlašovala už v minulosti. EK pak tato nová opatření oznámí ostatním zemím, přičemž jak samotná EK, tak i ostatní členské státy mohou k návrhu podat připomínky (.pdf, str. 6).

Podle směrnice, ze které tato povinnost vyplývá, členský stát musí za standardních okolností odložit „přijetí návrhu technického předpisu o tři měsíce“ ode dne, kdy Komise jeho oznámení obdržela (.pdf, str. 7). To zajišťuje, že mají ostatní státy a EK dostatečný čas na podávání připomínek (.pdf, str. 14–15).

Ze zmíněného tříměsíčního pravidla ale existuje výjimka v případě, že stát navrhuje předpis z naléhavých důvodů ve spojitosti s ochranou veřejného zdraví (.pdf, str. 8). Unijní stát ovšem musí Evropské komisi naléhavost přijetí předpisu řádně odůvodnit. EK se potom podle směrnice k dané věci „vyjádří co nejdříve“ a kromě jiného posuzuje, jestli je použití tohoto výjimečného postupu oprávněné.

Právě ochranou veřejného zdraví odůvodňuje Fialův kabinet zařazení HHC na seznam zakázaných látek (.docx, str. 7). Podle dokumentů, které vláda zveřejnila, byl návrh předpisu nahrán do unijního Informačního systému technických předpisů (TRIS) 7. února 2024 (.docx, str. 6). Ministr zemědělství Marek Výborný k tomu později řekl, že dle jeho odhadu by notifikace ze strany EK měla trvat 10 až 20 dní. Podle plánu vlády tak zákaz HHC bude účinný nejpozději od 1. března. Dodejme, že Ministerstvo zdravotnictví po odvysílání námi ověřovaného rozhovoru obdrželo souhlas ze strany EK a nabytí účinnosti zákazu je dle něj očekáváno právě na začátku března.

Účinnost zákazu prodeje HHC tedy závisí na notifikaci ze strany Evropské komise, které Česká republika změnu v seznamu návykových látek musí oznámit. Výrok Petra Fialy tak hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

To není tak, že by v celé Evropě všude byla tato látka (HHC, pozn. Demagog.cz) zakázaná. Je řada států, kde už to tak je, řada států k tomu směřuje.
Zdravotnictví
Pravda
HHC zůstává legální v několika členských státech Evropské unie, zatímco další tuto drogu již postavily mimo zákon. Některé země v současnosti pracují na legislativě, která by distribuci HHC zakázala.

Premiér Petr Fiala v kontextu výroku mluví o zařazení látky HHC na seznam návykových látek, což bude znamenat zákaz jejího používání. Uveďme, že HHC (hexahydrokanabinol) je polosyntentická droga, která se vyrábí chemickou úpravou hlavní psychoaktivní látky v konopí (THC) nebo kanabidiolu (CBD), jenž je v konopí druhou nejvíce zastoupenou látkou. Na evropském trhu byla droga poprvé identifikována v květnu 2022 (.pdf, str. 10).

V prosinci téhož roku uspořádalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) konferenci, která se zaměřila na výměnu informací o HHC a jeho výskytu na evropském trhu. Jedním ze závěrů setkání bylo, že HHC má podobné účinky jako psychoaktivní THC. V té době bylo HHC identifikováno v nejméně 13 členských státech Evropské unie (EU).

Po konferenci EMCDDA nastaly legislativní úpravy prodeje HHC v mnoha evropských zemích. První plošný zákaz v EU zavedlo Estonsko v únoru 2023, v červnu ho pak následovala Francie. Nedlouho poté HHC zakázalo i Rakousko, Belgie a Dánsko. K tomuto kroku přistoupilo také Maďarsko, Itálie, Slovinsko (.pdf), Švédsko, Finsko, Litva, Polsko (.pdf, str. 2), nebo Řecko.

Zakázat HHC se kromě České republiky chystá také Bulharsko nebo Slovensko. Dodejme, že v Česku bude HHC zakázáno od 1. března 2024. V některých členských státech ale HHC zůstává legální. Podle dostupných informací se jeho omezení nechystá v Holandsku, Španělsku nebo Irsku.

Petr Fiala tedy správně uvádí, že HHC není ilegální ve všech zemích EU. V několika státech je naopak zakázané a některé další státy zákaz této polosyntentické drogy chystají. Jeho výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

(…) co říkám opakovaně (o kauze Čapí hnízdo, pozn. Demagog.cz), respektuji výroky soudu (…). Já jsem vždy patřil i k těm politikům, kteří říkali, Andreje Babiše musíme porazit politicky.
Střet zájmů
Poslanecká sněmovna
Pravda
V některých vyjádřeních Petr Fiala v minulosti zmiňoval, že nestaví kritiku Andreje Babiše na kauze Čapí hnízdo, ale především na činnosti Babišovy vlády. V souvislosti s rozhodnutími soudu v této kauze Fiala uváděl, že je respektuje a že je třeba Babiše porazit ve volbách.

Petr Fiala reaguje na otázku, jaký význam má poslední rozhodnutí soudu v případě kauzy Čapí hnízdo. V odpovědi nejdříve zmiňuje, že podle něj jde čistě o soudní záležitost a že se už v minulosti zdráhal záležitost komentovat. To poté ilustruje právě na tom, že vždy říkal, že je Andreje Babiše třeba porazit politicky prostřednictvím voleb. Podíváme se tedy na to, jestli premiér Fiala skutečně zdůrazňoval politická řešení a jak se v souvislosti s Čapím hnízdem vyjadřoval.

Kauza Čapí hnízdo

Stíhání Andreje Babiše policie spustila v roce 2017 na základě obvinění z dotačního podvodu ve věci výstavby farmy Čapí hnízdo. V září 2019 ale státní zástupce Šaroch, který případu dozoroval, rozhodlzastavení Babišova trestního stíhání. Někdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však ještě ve stejném roce toto rozhodnutí zrušil a vyšetřování případu opět pokračovalo.

První verdikt přišel v lednu 2023, kdy pražský městský soud Babiše zprostil obžaloby. Nepravomocné rozhodnutí městského soudu ale o několik měsíců později zrušil Vrchní soud v Praze a případ se tak znovu vrátil do rukou městského soudu. Ten k druhému rozsudku dospěl 14. února 2024, tedy v den, kdy se vysílal námi ověřovaný rozhovor s premiérem Fialou. Pražský městský soud se i napodruhé vyslovil pro zproštění obžaloby.

Petr Fiala se ke kauze vyjadřoval jak v souvislosti se zastavením trestního stíhání, tak i v reakci na verdikty soudu. V září roku 2019 například zmínil, že „odmítání Andreje Babiše nikdy nestavěli (ODS, pozn. Demagog.cz) na Čapím hnízdě“ a předsedu hnutí ANO tehdy zkritizoval za jeho „neodpovědnou politiku“. Na následné zastavení trestního stíhání reagoval slovy:

K prvnímu rozhodnutí soudu z ledna 2023, kterým byl Andrej Babiš zproštěn obžaloby, napsal: „Rozsudek nezávislého soudu je třeba respektovat. Na mnoho let probíhající případ, který veřejnost sledovala, si každý vytvořil nějaký názor.“ K tomu doplnil:

Druhé rozhodnutí soudu ze 14. února 2024, kdy byl Babiš znovu zproštěn obžaloby, premiér Fiala komentoval obdobně. Pro ČTK uvedl, že je podle něj nutné předsedu hnutí ANO porazit ve volbách.

Další vyjádření Petra Fialy

Předseda vlády se podobně vyjadřoval i v rozhovoru pro server Echo24 v červenci 2019, kdy tvrdil, že jeho strana není „Antibabiš“. „Mohu ujistit, že Babiše neporazí žádná národní fronta ani antibabišovská koalice, Babiše porazí program změny a o to já se snažím,“ řekl tehdy premiér Fiala s tím, že pracovat chce zejména na reformách.

Kritičtější byl Petr Fiala v situaci, kdy v roce 2018 požadoval rezignaci Andreje Babiše z postu premiéra kvůli cestě na Krym Andreje Babiše mladšího. V roce 2019, kdy Evropská komise dokončila audit ohledně Babišova střetu zájmů, Fiala zmiňoval, že by koncern Agrofert měl vrátit neoprávněně získané dotace. Zároveň vyzýval hnutí ANO, aby Babiše na postu premiéra vyměnilo za někoho jiného. „Premiér, který je trestně stíhaný, jehož firmy neoprávněně čerpají finanční prostředky, je člověk, který nemůže vykonávat svoji funkci ve prospěch občanů České republiky,“ řekl tehdy Fiala poslancům ve Sněmovně.

Závěr

Premiér Petr Fiala v reakci na klíčová rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo opakoval, že respektuje rozhodnutí soudu, a že je Andreje Babiše třeba porazit politickou cestou. Výrok tak hodnotíme jako pravdivý. 

Petr Fiala

Rekordně jsme se (za vlád s účastí Andreje Babiše, pozn. Demagog.cz) zadlužovali.
Ekonomika
Pravda
Vládní dluh vůči hrubému domácímu produktu (HDP) za dobu, kdy byl Andrej Babiš premiérem, opravdu rostl rekordně rychlým tempem. V roce 2020 se meziročně zvýšil o 7,7 procentního bodu.

Petr Fiala v kontextu výroku kritizuje bývalou vládu Andreje Babiše za to, že podle jeho názoru nebyla schopna řešit řadu problémů. Dle něj během vlád, kterých byl Babiš součástí, rekordně rostlo zadlužení ČR. Uveďme, že Babiš byl premiérem od prosince 2017 do konce roku 2021. V předchozím Sobotkově kabinetu byl od roku 2014 ministrem financí.

Současný předseda vlády Fiala zjevně mluví o dluhu sektoru vládních institucí (.pdf), který je také známý jako vládní či veřejný dluh. Skládá se ze státního dluhu a například i z dluhů územních samospráv, tedy obcí a krajů. Informace o výši vládního dluhu v poměru k HDP poskytuje například server tradingeconomics.com, který vychází z dat národních statistických či jiných úřadů, případně Eurostatu. Jak ukazuje následující graf, na začátku působení Babišova kabinetu měl vládní dluh klesající tendenci, ve které pokračoval až do roku 2019. Od tohoto roku ale dluh stoupal a na konci působení minulé vlády dosáhnul 42 % HDP.

V grafu je také vidět, že ještě vyšší dluh vůči HDP vláda měla v letech 2012 a 2013, kdy byl u moci Petr Nečas (a ve druhé polovině roku 2013 úřednický kabinet Jiřího Rusnoka). Premiér Fiala ale mluví o tempu zadlužování, nikoliv o absolutní hodnotě vládního dluhu. Nejvyšší meziroční nárůst nastal právě během působení Babišovy vlády, když dluh v roce 2020 vzrostl o 7,7 procentního bodu (p. b.).

Je třeba doplnit, že na rychlé tempo zadlužování za rok 2020 upozorňoval i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). O rok později uvedl, že Česko bylo v roce 2021 nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu se jí ČR konkrétně stala ve čtvrtém čtvrtletí 2021 (.pdf, .pdf, vše str. 2). Pro úplnost je vhodné dodat, že na této pozici se Česko drželo i během Fialovy vlády, například ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022 (.pdf, .pdf, vše str. 3), celkový meziroční nárůst dluhu v poměru k HDP ale roce 2022 nebyl tak vysoký jako právě v roce 2020 či 2021.

Závěr

Během vlády Andreje Babiše se tedy opravdu rekordně zvyšoval vládní dluh vůči HDP. Historicky nejvyšší nárůst nastal v roce 2020, kdy meziročně vzrostl o 7,7 procentního bodu. Výrok Petra Fialy tak hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Teď v těch volbách, které nás čekají, půjdeme někde v rámci koalice SPOLU, někde půjdeme třeba jenom s jedním z našich partnerů a někde, jako třeba v jižních Čechách, půjde Občanská demokratická strana do voleb sama.
Regiony
Pravda
ODS půjde do nadcházejících krajských voleb sama ve třech krajích, kromě Jihočeského také v Karlovarském a Zlínském. V rámci koalice Spolu se bude účastnit voleb ve čtyřech krajích. V ostatních krajích vytvoří ODS koalici s ostatními partnery.

Premiér Petr Fiala říká, že Občanská demokratická strana (ODS) půjde do nadcházejících krajských voleb v některých krajích individuálně, zatímco v jiných spojí síly se svými partnery. V kontextu výroku tvrdí, že se nebojí toho, že by byla ODS upozaďována ve prospěch koalice Spolu, a uvádí, že díky spolupráci vyhrála ODS minulé volby do Poslanecké sněmovny. I přes fungující partnerství mezi jednotlivými stranami strana dle něj zvolí odlišné strategie v různých regionech, aby zvýšila šance na úspěšný výsledek. Obdobná slova pronesl také na konci ledna.

Krajské volby

Volby do zastupitelstev krajů se konají jednou za čtyři roky. Počet volených kandidátů se odvíjí od počtu obyvatel kraje, může činit 45, 55, nebo 65 zastupitelů. Volby neprobíhají v Praze, jelikož hlasování o zastupitelstvu hlavního města probíhá v rámci komunálních voleb.

V následujících odstavcích se podíváme na to, v jakém složení se ODS plánuje účastnit krajských voleb, které proběhnou na podzim roku 2024. Dodáváme, že ke dni vysílání námi ověřované debaty ještě nebylo stanoveno konkrétní datum. Termín musí vyhlásit prezident, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním (.pdf).

Středočeský kraj

V největším českém kraji jde ODS do voleb v rámci koalice Spolu. Kandidátku za koalici povede místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Ten je zároveň předsedou regionálního sdružení ODS pro Středočeský kraj. Ostatní kandidáti zatím nejsou známi.

Jihočeský kraj

V jižních Čechách půjde ODS do voleb skutečně sama. Kandidátku povede současný jihočeský hejtman Martin Kuba. Kampaň strany bude dle dřívějšího vyjádření postavená především právě na Kubovi, který se snaží svoji pozici obhájit.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji spojí ODS síly s TOP 09. Jako kandidáta na hejtmana představily strany současného zastupitele kraje a bývalého místostarostu Rokycan Jana Šaška z ODS.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji, podobně jako v jižních Čechách, jde ODS do krajských voleb samostatně. Kandidátku povede Jiří Vaněček, zastupitel Karlových Varů a předseda tamního regionálního sdružení strany.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji kandiduje ODS spolu s KDU-ČSL, tyto dvě strany ale ještě žádného kandidáta nepředstavily.

Liberecký kraj

Do voleb v Libereckém kraji půjde společně celá koalice Spolu. Její regionální sněm podpořil jako lídra kandidátky Edvarda Kožušníka (ODS).

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji nepůjde ODS do voleb v rámci koalice Spolu. Podle předběžných zpráv vytvoří koalici s KDU-ČSL a s regionálním politickým hnutím Východočeši (VČ), které je aktivní v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji není zatím jasné, zda půjde ODS samostatně, či v koalici. Lídrem kandidátky bude Ladislav Valtr, nynější krajský radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace, který byl dle posledních informací spolu s předsedou regionálního sdružení Karlem Haasem pověřen vyjednáním koaliční smlouvy s TOP 09 

Kraj Vysočina

Na Vysočině spojí ODS síly s TOP 09 a s regionální stranou Starostové pro občany. Kandidátku povede nynější hejtman Vítězslav Schrek z ODS. Koalice již představila předběžný seznam kandidátů.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji jde koalice Spolu do voleb společně. Pozici hejtmana bude obhajovat Jan Grolich z KDU-ČSL.

Zlínský kraj

Podle předběžných informací půjde ODS do krajských voleb ve Zlínském kraji sama. Kandidátní listinu povede Tomáš Goláň, současný zlínský senátor.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji ODS ještě neoznámila podobu své kandidátní listiny. Její partneři z koalice Spolu, KDU-ČSL a TOP 09, ovšem půjdou v tomto regionu do voleb společně se Stranou zelených a hnutím ProOlomouc v koalici s názvem Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj.

Moravskoslezský kraj

Společně s KDU-ČSL a TOP 09 sestaví ODS kandidátní listinu v Moravskoslezském kraji. Povede ji Radek Kaňa, současný náměstek ministra vnitra a předseda Komise pro strategický rozvoj Moravskoslezského kraje.

Závěr

Z přehledu krajů a složení kandidátních listin je zřejmé, že ODS půjde do voleb v různých krajích v odlišném formátu. Samostatně bude kandidovat zřejmě ve třech krajích: Jihočeském, Karlovarském a Zlínském. Koalice Spolu vznikne podle informací ke 14. únoru 2024 ve čtyřech krajích: Středočeském, Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském. V ostatních krajích vytvoří ODS jiné koalice. Výrok Petra Fialy proto hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Vytahuje (Andrej Babiš, pozn. Demagog.cz) nějaké pomluvy, které (...) se neobjevily nikde v mediálním prostoru.
Poslanecká sněmovna
Pravda
Andrej Babiš ve Sněmovně mluvil o rekonstrukci chalupy Petra Fialy. Tu podle něj prováděly stejné firmy, které budovaly kampus Masarykovy univerzity, když zde byl současný premiér rektorem. Oprava chaty se dle Fialy odehrála v roce 2010, média o ní však tehdy skutečně nepsala.

Petr Fiala naráží na proslov Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně, kde mluvil mimo jiné o majetku současného premiéra. Vyzýval ho k tomu, aby zveřejnil své daňové přiznání a všechny své příjmy. Zmínil také, že předseda vlády má údajně v obci Trpín nemovitost. Podle Babiše by tak Fiala měl vyjasnit, co je jeho majetkem, a podnítil ho k tomu, aby vyvrátil „různé drby“: „Vy jste postavil kampus Masarykovy univerzity, tam byly nějaké stavební firmy, potom se údajně motaly kolem vás ty stavební firmy,“ uvedl předseda hnutí ANO.

Podle Babišova vyjádření se tedy zjevně mělo jednat o to, že si Petr Fiala na opravu vlastní nemovitosti v Trpíně domluvil stavební firmy, které pracovaly na vybudování kampusu Masarykovy univerzity, když zde byl Fiala rektorem.

Premiér Fiala se proti tomuto tvrzení ohradil příspěvkem na sociální síti X (dříve Twitter), kde zmínil, že nemovitost v Trpíně je jeho chalupa, kterou vlastní od roku 2008. Chalupa také podle jeho slov prošla v roce 2010 opravou, přičemž práce prováděla firma Montáže S.K. Předseda vlády také píše, že v návaznosti na tuto opravu se na něj přibližně v roce 2012 obrátila policie. Vyšetřovala udání týkající se právě toho, že opravy údajně zdarma provedly firmy, které stavěly kampus Masarykovy univerzity. Fiala uvedl, že po předložení smlouvy se stavební firmou, faktur a výpisu z účtu bylo jasné, že za opravu své chaty zaplatil.

Média o opravě Fialovy chalupy skutečně před zmíněným vystoupením Andreje Babiše nepsala. V mediální databázi Newton ani pomocí internetových vyhledávačů se nám nepodařilo dohledat jedinou zmínku, která by tuto situaci popisovala. Jediné články, které o kauze hovoří, vznikly až v návaznosti na Babišovův projev. Jedná se například o článek na webu Forum24.cz, názorový článek na Aktuálně.cz a článek na webu ParlamentníListy.cz.

Předseda hnutí ANO tedy v Poslanecké sněmovně opravdu mluvil o situaci týkající se premiéra Fialy, o které před jeho proslovem média nevydala žádný článek. Výrok Petra Fialy tak hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Já jsem byl ten den (v den odborářské stávky, pozn. Demagog.cz) také ve škole (...) a mluvil jsem jak s učiteli, tak se studenty (...). Navštívil jsem taky zemědělský podnik, který shodou okolností jako jeden z vedoucích, nikoliv majitelů, vlastníků, (...) jeden z vedoucích reprezentantů nebo z managementu byl bratr pana Jurečky.
Zemědělství
Regiony
Pravda
Petr Fiala v den odborářské stávky 27. listopadu 2023 navštívil Agro školu v Pozďatíně, kde debatoval s žáky a učiteli. Následně pokračoval do družstva Pooslaví v Nové Vsi, jehož ředitelem je Lukáš Jurečka, bratr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Předseda vlády Petr Fiala reaguje na otázku, zda má v plánu navštěvovat regiony podobně, jako to v současné době dělá například ministr vnitra Vít Rakušan s jeho diskuzemi „Bez cenzury“ či v minulosti Andrej Babiš. Premiér uvádí, že do menších měst a obcí jezdí pravidelně a jako příklad uvádí návštěvu školy a zemědělského podniku během odborářské stávky v Praze.

Stávka odborů se uskutečnila 27. listopadu 2023 a bylo o ní také referováno jako o stávce škol a učitelů. Celkem se do stávky zapojilo 74 % mateřských, základních a středních škol, přičemž některé z nich zůstaly zcela zavřené. Kromě školských odborů vyhlásily stávku například i úřednické, dřevařské a zdravotnické odbory, a provoz tak přerušily i některé firmy. Cílem stávky bylo zejména prosazení vyššího rozpočtu pro školství, některé odbory přitom protestovaly proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Na druhou stranu např. Učitelská platforma se od protestu odborů naopak distancovala.

V den stávky navštívil Petr Fiala Agro školu v Pozďatíně na Třebíčsku, do které přijel společně s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL). Ve škole se setkali (video) také s učiteli a žáky, se kterými debatovali. Následně zavítali na setkání se zemědělci v družstvu Pooslaví v Nové Vsi. Lukáš Jurečka, bratr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, je přitom ředitelem tohoto družstva. Dříve byl aktivně zapojen do řízení družstva jako člen představenstva a později i jako jeho místopředseda, přičemž v těchto funkcích působil od 2. února 2010 do 28. června 2021.

Zdroj: Blesk.cz

V době vlády Bohuslava Sobotky, kdy byl Marian Jurečka ministrem zemědělství, působil Lukáš Jurečka jako jeho poradce. V minulosti byla také například propírána půlmilionová dotace pro družstvo na projekt demonstračních farem, který byl novým dotačním projektem zavedeným právě za Mariana Jurečky. Petr Fiala v námi ověřovaném rozhovoru (podobně jako již dříve), uvedl, že o tom, že v družstvu pracuje bratr ministra Jurečky, nevěděl a dozvěděl se to až na místě (video, čas 21:24).

Je třeba dodat, že premiér Fiala byl za návštěvu Vysočiny v době odborářské stávky kritizován. Podle Jakuba Tomka z oddělení komunikace předsedy vlády šlo o běžnou pracovní návštěvu, jež se stávkou ve školství nijak nesouvisela. Agro škola se do protestů nezapojila, a konala se tam tak běžná výuka.

Shrnutí

V den odborářské stávky, která se konala 27. listopadu 2023, Petr Fiala opravdu nejdříve zavítal do Agro školy v Pozďatíně na Třebíčsku, kde diskutoval s žáky a učiteli. Následně se přesunul do družstva Pooslaví v Nové Vsi. Bratr ministra Jurečky Lukáš Jurečka zastává místo ředitele družstva a v minulosti působil jako člen představenstva a později jako místopředseda představenstva. Výrok předsedy vlády tak hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Já jsem zavedl to, že vláda nejméně jednou za čtvrt roku (...) se schází nebo zasedá v jednom z menších měst, ne krajském, v regionech a celý den všichni ministři tráví v tom nebo sousedním regionu svůj den na různých akcích.
Regiony
Pravda
Vláda Petra Fialy pravidelně vyráží do regionů. V loňském roce podnikla čtyři výjezdy do okresních měst, kde se ministři setkávali s místními zástupci a řešili jak celostátní, tak regionální záležitosti.

Petr Fiala v rozhovoru reaguje na otázku, jestli bude jezdit do menších měst. Ve své odpovědi zmiňuje, že už nyní jsou jednou z aktivit jeho vlády právě návštěvy regionů a komunikace s lidmi. Jako důkaz uvádí zavedení pravidelných výjezdních jednání, kdy se ministři alespoň jednou za čtvrt roku scházejí v menších městech, která nejsou krajská.

První výjezdní zasedání Fialova kabinetu, které proběhlo jinde než v okolí Prahy, se uskutečnilo 29. března 2023 v Jeseníku (.pdf, str. 1). Na tiskové konferenci poté Petr Fiala řekl, že podobný formát cest do regionů, kdy se ministři setkávají i s místními lidmi či starosty, plánuje pořádat častěji.

Předseda vlády tehdy mluvil například se stavaři, kteří budovali obchvat obce Bludov v sousedním okrese Šumperk. Ministr vnitra Vít Rakušan navštívil Krajské policejní ředitelství Olomouckého kraje a strávil čas s policisty v terénu.

Necelého čtvrt roku nato, 7. června 2023, zasedl Fialův kabinet v dalším městě, a to ve Vimperku (.pdf, str. 1). Zde například schválil pomoc Ukrajině. Někteří ministři měli také své individuální programy – např. ministr zahraničí Jan Lipavský debatoval se studenty gymnázia v Písku a ministryně obrany Jana Černochová navštívila 15. ženijní pluk v Bechyni. Ke schůzi vlády došlo o tři měsíce později také v Kadani (.pdf, str. 1). Zatím poslední jednání v menším městě proběhlo 6. prosince 2023 v Bučovicích (.pdf, str. 1), které se nacházejí v Jihomoravském kraji.

Celkově tak v loňském roce Fialova vláda vyjela do regionů čtyřikrát, vždy v rozestupu přibližně tří měsíců. Vedle běžných vládních schůzí se ministři scházeli také se zástupci jednotlivých regionů a věnovali se svým aktivitám. Výrok Petra Fialy proto hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Všechny relevantní instituce očekávají hospodářský růst v letošním roce.
Ekonomika
Pravda
Ministerstvo financí a Česká národní banka očekávají, že česká ekonomika v letošním roce poroste. HDP se meziročně zvýší i podle zahraničních institucí, např. OECD nebo Mezinárodního měnového fondu.

Premiér Petr Fiala reaguje na zmínku moderátora, který tvrdí, že optimistická očekávání, jež Fiala vyslovil ve svém vánočním projevu (video), se nyní propisují v realitu. Předseda vlády přitakává, že je podle něj už nyní lépe a řada institucí navíc očekává, že v celém letošním roce česká ekonomika poroste.

Domácí instituce

Růst ekonomiky se obvykle měří pomocí vývoje hrubého domácího produktu (HDP). Ministerstvo financí (MF) ve své nejnovější Makroekonomické predikci (.pdf) z letošního ledna představilo aktuální ekonomické výhledy pro rok 2024. Podle resortu se „česká ekonomika v minulém roce pohybovala na hraně recese.“ Za rok 2023 podle předběžného odhadu HDP kleslo o 0,6 %, v roce 2024 by se však mělo zvýšit o 1,2 % (.pdf, str. 3). Růst ekonomiky podle MF nastane převážně díky obnovenému růstu spotřeby domácností, soukromým investicím a růstu exportních trhů (.pdf, str. 1).

Česká národní banka (ČNB) v únoru 2024 zveřejnila své prognózy ve Zprávě o měnové politice (.pdf). Dle ní se „letos sice ekonomický růst obnoví, bude však velmi umírněný“ (.pdf, str. 13). Konkrétně by HDP by mělo vzrůst o 0,6 % (str. 14). ČNB k růstu spotřeby domácností uvádí, že se bude obnovovat jen pozvolna, a to i kvůli opatřením spojeným s vládním konsolidačním balíčkem (.pdf, str. 14).

Zahraniční prognózy

České HDP se v letošním roce zvýší i podle analýz mezinárodních organizací. Např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) očekává růst o 1,6 %Mezinárodní měnový fond odhaduje růst o 1,2 % (.pdf, str. 3).

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, které je součástí Evropské komise, vydalo Evropskou ekonomickou předpověď (.pdf) až den po odvysílání námi ověřovaného rozhovoru. České HDP podle této predikce letos meziročně vzroste o 1,1 % (.pdf, str. 49).

Závěr

Jak české, tak zahraniční instituce očekávají, že ekonomika v letošním roce poroste. Jejich odhady růstu HDP se pohybují od 0,6 % do 1,6 %. Výrok Petra Fialy tak hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Na čem se také shodují analytici, je růst reálných mezd (v tomto roce, pozn. Demagog.cz).
Ekonomika
Pravda
Instituce, které vydávají ekonomické prognózy, se shodují na tom, že reálné mzdy v roce 2024 porostou. Uvádí to např. predikce Ministerstva financí, České národní banky, Hospodářské komory či České bankovní asociace.

Premiér Petr Fiala mluví o růstu reálných mezd v souvislosti s očekávaným hospodářským růstem v letošním roce. Jako reálná mzda se označuje skutečná (nominální) mzda snížená o inflaci, tedy ta, která zohledňuje, kolik si toho za vydělané peníze koupíme.

Pro kontext je vhodné uvést, že reálná mzda několik let v řadě klesala. Poslední měření Českého statistického úřadu (ČSÚ) za 3. čtvrtletí roku 2023 zaznamenalo její meziroční pokles o 0,8 %, snížila se tedy už osmé čtvrtletí v řadě (.xlsx). Naposledy ČSÚ zaznamenal růst reálné mzdy ve 3. čtvrtletí roku 2021, kdy reálná mzda meziročně narostla o 1,2 % (.xlsx). Od posledního čtvrtletí roku 2021 ale klesá.

Predikce Ministerstva financí předpokládá, že by se měl v roce 2024 skutečně obnovit růst průměrné reálné mzdy, a to o 3,2 % v celém roce. V jednotlivých čtvrtletích by se měl pohybovat od 2,8 % do 3,8 % (.pdf, str. 2, 36–37). Také Hospodářská komora, podobně jako ministerstvo, předpokládá růst reálných mezd (.docx, str. 3). Česká bankovní asociace (ČBA) ve své prognóze např. uvádí, že reálné mzdy v letošním roce porostou o 3,9 %, Česká národní banka (ČNB) mluví o 4 % (.pdf, str. 43–44). Můžeme zmínit také prognózu společnosti Deloitte, která očekává růst o 1,9 %.

Závěr

Instituce jako Ministerstvo financí, ČNB, Hospodářská komora nebo Česká bankovní asociace očekávají, že reálné mzdy v letošním roce vzrostou. Konkrétní odhady hovoří o růstu mezi 2 a 4 %. Výrok Petra Fialy proto hodnotíme jako pravdivý.

Petr Fiala

Rekordně začala růst inflace (za vlád s účastí Andreje Babiše, pozn. Demagog.cz).
Ekonomika
Pravda
Během vlády Andreje Babiše skutečně začala rychle růst inflace. Meziroční inflace v prosinci 2021 dosáhla 6,6 % a byla nejvyšší od roku 2008. V prvním měsíci po předání moci pak inflace činila 9,9 % a byla nejvyšší od roku 1998.

Předešleme, že inflaci kromě České národní banky může svými kroky ovlivnitvláda. Andrej Babiš byl premiérem od prosince 2017 do konce roku 2021. V předchozím Sobotkově kabinetu byl od roku 2014 ministrem financí.

Růst inflace

Jak je vidět na následujícím grafu, průměrná roční míra inflace pomalu rostla po většinu doby, kdy byl Andrej Babiš ministrem či premiérem. Meziročně se nejvíce zvýšila v roce 2017, a to o 1,8 procentního bodu (p.b.). Nejednalo se tedy ani zdaleka o historicky nejvyšší roční nárůst v této statistice – inflace více stoupla v letech 1998, 2004, 2008 a později v roce 2022, tedy prvním roce vládnutí Petra Fialy, kdy se zvýšila o 11,3 p. b.

Graf průměrné roční míry inflace nicméně nezobrazuje podrobný vývoj v průběhu roku. Zmiňovaná statistika totiž srovnává právě jen průměr inflace, který se pro daný rok vypočítává z hodnot za jednotlivé měsíce.

Pokud se podíváme na meziroční vývoj inflace za každý měsíc samostatně, lze vidět, že od srpna až do prosince 2021 byla inflace výrazně vyšší než na začátku roku. Graf (meziročního) růstu inflace v jednotlivých měsících tak ukazuje, že předěl mezi Babišovou vládou a vládou Petra Fialy na přelomu let 2021 a 2022 byl plynulejší, než jak vyplývá z prvního grafu.

Petr Fiala zjevně poukazuje právě na to, že kontinuální růst inflace, který v Česku trval zhruba do července 2022, začal ještě za vlády Andreje Babiše a už během druhé poloviny roku 2021 byl poměrně výrazný. V prosinci 2021 nakonec meziroční inflace činila 6,6 % a byla nejvyšší od roku 2008, kdy ceny vzrostly převážně kvůli světové hospodářské krizi (.pdf, str. 1). V lednu 2022, kdy byl u moci Fialův kabinet pouze několik týdnů, pak byla inflace nejvyšší od roku 1998.

Závěr

Růst průměrné roční míry inflace i měsíční (meziroční) inflace dále pokračoval i v prvním roce Fialovy vlády. Předseda vlády má ovšem pravdu v tom, že ceny během působení Babišova kabinetu ve srovnání s předcházejícím obdobím začaly růst nejrychlejším tempem za posledních několik let. Vyšší byly pouze na konci roku 1997, výrok proto hodnotíme jako pravdivý s výhradou.