Krize v koalici, krize v policii

Publikováno 19. června 2016

Nedělní poledne tentokrát divákům ČT1 a ČT24 zpříjemnila hned čtveřice hostů Otázek Václava Moravce. Ti v poměrně vypjaté diskuzi, o což se staral zejména ministr financí Babiš s Petrem Fialou, řešili aktuální situaci spojenou s reorganizací policie a také stav vládní koalice. Pánové řešili celou řadu témat - od ústavních možností vypovězení nedůvěry vládě, přes různé aspekty řešení situace v policii až po výsledky koaličního kabinetu.

Výroky

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Pan Chovanec předložil, a o tom jsme se rok bavili, návrh koncepce Policie České republiky na rok 2016-20, a taky o tom jednala vláda 13. ledna 2016 a ten materiál by byl určitě schválen a byl přerušen, protože pan Chovanec chtěl 11 miliard navíc.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Co se týká zmíněné koncepce, jde o dokument s názvem Rozvoj Policie České republiky v letech 2016-2020.


Ten byl skutečně kabinetem projednávám 13. ledna 2016 s tím, že projednávání bylo následně přerušeno. Šlo o 11. bod zmíněného jednání.


Záznam z jednání (.doc) vlády k tomu uvádí:


"Rozvoj Policie České republiky v letech 2016-2020
čj. 1584/15

Vláda za účasti Policejního prezidenta projednávání materiálu předloženého ministrem vnitra přerušila.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
"

Web vlády k projednávání uvádí:

"Projednání tohoto bodu vláda přerušila, nejprve bude ještě pokračovat debata o konvergenčním programu a výdajových rámcích."


Aplikace uvedené koncepce (tj. nábor nových 4 tisíc policistů a modernizace techniky) by měla skutečně vyjít na 11 miliard, jak vyplývá z vyjádření policejního prezidenta. Podle ČTK i Babiš toto považuje za oprávněný požadavek, vyjádřil se tak v květnu 2016. 


Sobotka po jednání vlády (video - čas 5:30) 13. ledna také uvedl, že "nikdo z členů vlády nezpochybnil ten záměr tak, jak ho ministerstvo vnitra ve věcné poloze položilo na stůl." Uvedl také, že vláda musí řešit právě výdajové rámce a konvergenční program i v souvislosti s reformou policie, to Babiš vzápětí na stejné konferenci potvrdil.


Jelikož s sebou koncepce nese významné navýšení počtu policistů, je logické, že ji doprovází finanční nároky. Při implementaci náročných cílů (tj. nábor policistů a modernizace techniky), se kterými souhlasil i Babiš, tak byl ministr Chovanec nucen žádat o dodatečné prostředky.


Je tedy pravda, že jednání se přerušilo díky zvýšeným nákladům, Babiš ale zavádí, když toto navýšení klade za vinu ministru vnitra - jde o nezbytnou součást předložené koncepce.
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Když jsem předkládal restrukturalizaci finančních úřadů, tak senátoři, starostové protestovali, ustoupil jsem, byla to veřejná debata.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Restrukturalizace finančních úřadů, o které Babiš mluví, se týkala zrušení 23 malých pracovišť v menších obcích. Je pravda, že se o této věci transparentně diskutovalo a Babiš poté od plánů ustoupil. Stranou hodnocení necháváme, zda je na místě tyto dva případy (zrušení 23 poboček úřadu a restrukturalizaci policie) porovnávat. 


Ministerstvo financí v červenci 2015 plánovalo, že od 1. 1. 2016 zruší 23 nejmenších územních pracovišť finančních úřadů. V plánu bylo přesunout zaměstnance na jiné pozice a ušetřit za pronájem a provoz budov, ve kterých se malé pobočky nacházejí.


Proti návrhu se postavili někteří poslanci včetně poslanců za ČSSD a premiéra Sobotky, odmítl ho senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Andrej Babiš pak od plánu ustoupil po jednání v koalici a se Svazem měst a obcí, došlo tak pouze k omezení provozu těchto malých poboček.    

Petr Fiala
důležitý výrok

Petr Fiala: „A jestli mně někdo řekne, a cituji váš výrok, další fungování vlády bude v případě rozložení ÚOOZ velmi obtížné, protože pak by to nebyla protikorupční vláda ale vláda prokorupční. To jsou vaše slova a když vás vezmu za slovo, tak v prokorupční vládě nadále zůstáváte.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je označen jako pravdivý, protože Andrej Babiš v rozhovoru pro Právo řekl, že fungování vlády v případě rozložení ÚOOZ  by podle něj bylo obtížné. Také dodal, že „pak by to nebyla protikorupční vláda, ale vláda prokorupční.” Je rovněž pravdou, že ANO v čele s Andrejem Babišem v současné koaliční vládě stále setrvává.
Petr Fiala
důležitý výrok

Petr Fiala: „Já jsem byl zdrženlivý v kauze, v celé té kauze. Mimo jiné i z těch důvodů, že se to týkalo policajta, který tady vedl akci proti premiérovi této země, která zatím vůbec není nějak zdůvodněna. Já bych tady mohl jásat radostí, že ten člověk odchází. Nedělám to. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je označen jako pravdivý, protože Petr Fiala byl skutečně v této kauze, co se vyjadřování týče, velmi zdrženlivý. Pochopitelně byl, jako předseda opoziční ODS, na tuto aféru dotazován, avšak vyjadřoval se stručně a spíše obecně. Příkladem nechť je tisková zpráva

"O reorganizaci policejních útvarů se mluví dlouho, je to odborná záležitost, hnutí ANO z toho zbytečně dělá politický případ. Policie není hračka ve sporech uvnitř koalice ani prostředek k vyřizování politických účtů. Bezpečnost a vymáhání práva v této zemi také nemůže stát na jednotlivcích, ale na Policii ČR jako celku."

V rozhovoru pro portál Česká justice pak Fiala hovořil spíše o samotné reorganizaci Policie ČR a o přenášení této otázky do politické a mediální roviny. O Robertu Šlachtovi se zde pak hovoří pouze v rámci jedné dílčí otázky. Žádné další projevy, názory či komentáře týkající se reorganizace Policie ČR a odchodu Roberta Šlachty z těchto struktur jsme v českém mediálním prostoru nenašli.

Pravdivé je rovněž tvrzení, že se tato kauza týká "policajta, který tady vedl akci proti premiérovi této země," protože zásah detektivů z ÚOOZ skutečně stál za pádem Nečasovy vlády.
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „A ten útvar, který byl zkorumpovanej, že zatkli toho důstojníka, tak ten zůstává a útvar pana Šlachty, a je úplně jedno, jestli tam je, není. Ale to je 600, nevím kolik policistů, tak ten bude rozprášen. A to je všechno. A skončil boj proti korupci politiků.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok Andreje Babiše hodnotíme jako nepravdivý, neboť naznačuje, že vyšetřování korupce v této zemi stojí výhradně na ÚOOZ a dodává, že ÚOKFK, se kterým se má Šlachtova jednotka sloučit, je zkorumpovaná. Přitom právě protikorupční policie v minulých letech vyšetřovala kauzy jako byla kauza Rath, Parkanová (doposud neproběhl soud a je třeba na exministryni pohlížet jako na nevinnou), Dalík či ProMoPro. Je tedy evidentní, že i tato složka vyšetřuje korupci ve sféře politiky


Podle dokumentu (str. 8) Rozvoj Policie České republiky v letech 2016-2020 bylo k 1. listopadu 2015 (námi nalezená nejaktuálnější data) v Útvaru pro odhalování organizované zločinu SKPV vedeno 440 policistů a dále 48 zaměstnanců, tedy necelých 500 lidí.


Pod Útvar pro odhalování organizovaného zločinu původně spadal odbor pro násilí, nelegální obchod, obchod lidmi a nelegální migrace, odbor zločineckých struktur, padělání a odbor závažné majetkové trestné činnosti. Dále byly jeho součástí odbory pro terorismus a extremismus a kybernetickou kriminalitu. Právě poslední dvě části se v rámci reformy oddělí a budou z nich dvě samostatné sekce nové Národní centrály:


ÚOKFK (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality) si své vyšetřovací odbory ponechá (.pps, str. 14). Jedná se o odbor pro korupci, závažnou hospodářskou trestní činnost, odbor daní a odbor výnosů a praní špinavých peněz. 


Šlachtův ÚOOZ v květnu provedl vyšetřování ve vnitřních strukturách policie, zadržel přitom jednoho člověka z protikorupčního útvaru, a to Radka Holuba, který je zatím vazebně stíhán. Je otázkou, zda toto lze považovat za vyšetřování stejného útvaru.


Zda tímto skončil boj proti korupci politiků, je otázkou do budoucna. Nicméně Babiš svým prohlášením říká, že boj proti korupci politiků vedl pouze ÚOOZ a jeho "rozprášením" tento boj končí. To ovšem není pravda. Právě ÚOKFK byl angažován např. v kauzách Davida Ratha, ProMoPro či Vlasty Parkanové (v jejím případě ovšem doposud nezačalo soudní projednávání ve věci a je na ni nutno pohlížet jako na nevinnou.)

Obrázek vychází z Prezentace výsledků ÚOKFK za rok 2012 (.ppt).


Další kauzu, kterou vyšetřovala Protikorupční policie, byla tzv. kauza Pandur, kdy ÚOKFK zatkla také Marka Dalíka.


Je tedy zjevné, že vyšetřování korupce spojené s politikou nestojí v České republice na ÚOOZ, jak Babiš naznačuje. Jeho výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý.
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Andrej BABIŠ: Je článek, který mluví o zásahu ÚOOZ na magistrátu a kde se mluví o předražených tramvajích jako Škody Transportation. Takže já to vím z otevřených zdrojů a já s ÚOOZ (...)Václav MORAVEC: Tu Škodu Transportation, jak víte, že ji vyšetřuje ÚOOZ?

Andrej BABIŠ: Ale já to mám z médií (...) Tady máte, nejvyšší státní zástupce se zastal podřízených v kauze úniku policejních spisů. Ale Škoda Transportation, České dráhy to mají na webu.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
To, že informace o vyšetřování Škodu Transportation ze strany ÚOOZ je veřejně dostupná, se nám nepodařilo dohledat. Média, která popisovala to, že Babišovo prohlášení v tomto smyslu má vyšetřovat GIBS, také nedohledala veřejný zdroj, na základě něhož toto Babiš tvrdí.


Babiš se ve svém výroku odvolává na 2 texty. Na článek "Nejvyšší státní zástupce se zastal podřízených v kauze úniků z policejních spisů", který publikoval Český rozhlas. V tomto textu není o Škodě Transportation ani slovo.


Další text, který Babiš popisu, je dostupný na webu Českých drah. Na něj také Babiš odkazuje na svém facebookovém účtu. Uvádí: "Tady koukněte na web Českých drah. Je to veřejná informace, že České dráhy podaly trestní oznámení. Mají totiž zaplatit 1,233 miliardy. Kč Škodě Transportation za to, že dodala pozdě vlaky. Ano, správně: za to, že DODALA POZDĚ VLAKY, chce 1,233 miliardy."


Tento status je sám o sobě zavádějící, protože otázky vyvolává především to, že ministr Babiš ví, která policejní složka má tuto kauzu šetřit. To však není součástí hodnocení tohoto výroku. Faktem je, že v textu na webu Českých drah není o ÚOOZ či Policii České republiky ani slovo.


Výrok je hodnocen jako nepravdivý, protože ve veřejně dostupných zdrojích informace dostupná není a to ani ve zdrojích, o kterých mluví ministr Babiš. V těchto textech není o šetření Škody Transportation ze strany ÚOOZ ani slovo.
Vojtěch Filip
důležitý výrok

Vojtěch Filip: „Pan předseda Fiala, který byl ve vládě, která opravdu udělala 200miliardový dluh jako ve státním rozpočtu...“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Petr Fiala byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy od 2. května 2012 do 10. července 2013. V této době předložila vláda jeden návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny, a to konkrétně ten na rok 2013. Tento návrh obsahoval ve skutečnosti deficit (.pdf) 100 miliard korun. 


Vláda finální návrh schválila (byl přepracováván) 21. listopadu 2013, během jednání kabinetu pro něj hlasovalo všech 13 přítomných členů vlády. Zda mezi nimi byl i Fiala, není možné ověřit, protože hlasování po jménech vláda zpravidla neuvádí. Během dalších projednávaných bodů Fiala přítomen podle záznamu (.doc) byl, je tedy pravděpodobné, že osobně pro rozpočet na vládě hlasoval. Exministr nebyl v této době členem Poslanecké sněmovny, pro návrh tak ve sněmovně nehlasoval, ani tak učinit nemohl.


Vláda, jímž byl Petr Fiala členem, za dobu jeho ministrování navrhla a prosadila jediný návrh státního rozpočtu, a to se schodkem 100 miliard korun. Filip uvádí částku dvojnásobnou a z tohoto důvodu je výrok hodnocen jako nepravdivý.
Vojtěch Filip
důležitý výrok

Vojtěch Filip: „Tady pořád je přes drobné změny v daních z přidané hodnoty, daňový systém, který tady zavedl Miroslav Kalousek.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Miroslav Kalousek byl ministrem financí v letech 2007-2009 a 2010-2013. V těchto letech byl průběžně upravován daňový systém. Zavedena byla tzv. superhrubá mzda, jediná sazba pro daň z příjmu fyzických osob (následně byla zavedena i tzv. solidární přirážka,) daň z příjmu právnických osob ve výši 19 % a sazby 15 a 21 % pro DPH. Byl schválen institut nespolehlivého plátce i nový daňový řád.

S výjimkou DPH, kde byla zavedena druhá snížená sazba ve výši 10 % (na dětskou výživu, léky a knihy), nedošlo ke změnám v sazbách u daní z příjmu fyz. osob, právnických osob a ani u obou ostatních sazeb DPH.


Seznam daňových změn, které byly zavedeny pro rok 2015, vypisuje web ministerstva financí. Upravovaly se výdajové paušály, zvyšovaly se slevy na dítě, pracujícím důchodcům se vrátila sleva na dani, kterou jim zrušily pravicové vlády, zavedena byla tzv. kontrolní hlášení (s odkladnou účinností od roku 2016), u některých komodit (např. mob. telefony) se zaváděla reverse charge.


V roce 2016 se v této oblasti udály další změny, mezi něž patří: vznik tzv. kontrolního hlášení, které musí pravidelně zasílat každý plátce daně bernímu úřadu. Zpřísňuje se také nutnost používání datových schránek, které budou nyní výlučným systémem pro komunikaci mezi plátci daně a finančním úřadem. Zvýšeno bylo daňové zvýhodnění na výživu druhého a třetího dítěte, a to o 1 200 Kč resp. 3 600 Kč. 


Pokud tedy vyjdeme z tohoto přehledu, většina daní zůstala skutečně neměnná, daně z příjmu fyzických i právnických osob zůstaly ve stejné výši, u DPH byla zavedena 2. snížená sazba. Z novinek, které byly zavedeny, lze jmenovat kromě 3. sazby DPH ještě zavedení kontrolního hlášení. Jinak se vláda soustředila zejména na parametrické úpravy u daňových zákonů. Jmenujme opakované zvýšení slev na dítě či znovuzavedení slevy na dani pro pracující důchodce. Tyto změny sice mohou znamenat jisté komplikace pro jednotlivé daňové poplatníky, ale nemění daňový systém jako celek.
Petr Fiala

Petr Fiala: „Ale abych řekl pravdu, ono to není tak jednoduché. My potřebujeme na hlasování o nedůvěře vládě 50 poslanců a 2 pravicové strany, které by se snadno domluvily, tolik poslanců v tuto chvíli nemají.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Tady jsem zaslechl slova pana ministra financí, že pokud dojde k podepsání té reorganizace policie, tak ta vláda bude korupční. No a co se stalo? Všechny ty řeči o tom, odejdeme z vlády, já odejdu z vlády, odejde z vlády ministr Pelikán, změníme koaliční dohodu, nic z toho vlastně neplatí.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Tak v každém případě je to velmi krok, vyvolání hlasování o nedůvěře. Na to, aby vláda padla, je potřeba 101 poslanců. To není jenom o těch 50 podpisech.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A já jsem si nastudoval ty vlády. Po 2. světové válce v Evropě bylo 223 koaličních vlád. Na to je studie, kterou dělala, norsko-americko-rakouská akademická studie, a z těch koaličních vlád mělo jenom 136 koaliční smlouvu. Čiže jenom 61 %. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A rád bych připomněl divákům a vám, že první a druhá Klausova vláda koaliční neměla koaliční smlouvu. Paroubkova koaliční neměla koaliční smlouvu a první Topolánkova vláda taky neměla koaliční smlouvu a byla to koaliční.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Nikdo nechtěl odcházet z vlády. My jsme, ano, uvažovali o tom, že vypovíme tu koaliční smlouvu, ale my jsme nechtěli dělat druhé Sarajevo.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Když naše vláda nastupovala, tak jsme neměli žádné přímé letecké spojení s Čínou. Do konce letošního roku budeme mít 3 přímé letecké linky. Když jsme nastupovali, tak v celé Číně byla jenom 2 místa, kde mohli lidé dostat vízum do České republiky. Letos už těch míst je 8. Když nastupovala naše vláda, tak žádná čínská banka neměla svoji pobočku v Praze, pracujeme na tom, aby v Praze byly 3 pobočky čínských bank.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Náš export do Číny představuje jenom 10 % toho, co se z Číny do České republiky dováží.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „V současné situaci víte, že řešíme přebytky v zemědělství, problémy mlékařů, problémy s vepřovým masem. My jsme donedávna do Číny vůbec nemohli dovážet žádné potraviny. Teď vypadá to, že se podaří tam třeba vyvézt sušené nebo trvanlivé mléko.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Tady můžu citovat z koaliční smlouvy ohledně policie, v bode 11.1. říkáme, zachováme základní organizační strukturu Policie České republiky, Policejní prezidium, celorepublikové útvary. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízený jedné organizační složky. A my jen říkáme, že pan Chovanec porušil tu smlouvu. Já tomu rozumím, že je to v jeho kompetenci (...) To podepsalo všichni poslanci koalice, zachováme. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „V mojí kompetenci je FAÚ, ale já jsem akceptoval, že i opozice má kontrolní funkci.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „A ve skutečnosti ještě musíme připravit i návrh rozpočtu na rok 2018, pokud budou volby na podzim příštího roku, tak to bude ještě tato vláda, která zahájí rozpočtový proces a měla by předložit do parlamentu návrh i ještě jednoho státního rozpočtu.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Rozpočet musí vláda předložit do konce září.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Pokud sledujete tu debatu v koalici, tak žádná z koaličních stran neotevřela otázku výše schodku. Je to parametr jakési dílčí dohody, kterou už jsme dosáhli. My jsme se domluvili na valorizaci penzí, dohodli jsme se na výši schodku, dohodli jsme se na tom, jak budou peníze pro zdravotnictví a jak se zvýší platy ve zdravotnictví.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Podívejte se, byl to on (Andrej Babiš - pozn. Demagog.cz), který, a možná to bylo ve vašem pořadu, sliboval, že v roce 2017 bude vyrovnaný rozpočet a co se stalo? Žádný vyrovnaný rozpočet není. “

Petr Fiala

Petr Fiala: „Každý ministr si předkládá, co chce a vy nakonec na to kývnete (k Babišovi - pozn. Demagog.cz).“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A ten schválený rozpočet, to plnění je vždycky podstatně lepší. Byl plán sto a skončili jsme 62,8. V pátek jsme měli ještě přebytek 15, minulý rok jsme měli mínus 30.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Jako já pana Šlachtu jsem potkal z titulu, že třikrát mě chtěli otrávit, zavraždit a vždycky tam byl pan náměstek Laube, který ho de facto popravil.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Plzeňská expozitura začala poslouchat moji firmu 2 (Agrotec - pozn. Demagog.cz) týdny, 2 týdny po parlamentních volbách, ano?“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Vojtěch FILIP: Tak prosím, jestli měla být nějaká reorganizace, tak to měli vědět ve výboru pro bezpečnost, mělo to být předloženo a stejně tak nemůže vicepremiér říct, že když si obsazuje Chovanec vnitro, tak já si budu obsazovat ČEZ. To není jejich. To není jejich.

Andrej BABIŠ: To jsem neříkal.

Vojtěch FILIP: To jste řek, pane vicepremiér.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Já jsem v dobách, o kterých mluvíte (reakce na Babiše - pozn. Demagog.cz), působil na univerzitě. “

Petr Fiala

Petr Fiala: „Vy jste od roku 2006 v kontaktu s ÚOOZ podle veřejných zdrojů, vy si tykáte nebo se dobře znáte 15 let s panem Rittigem, tak tady neobviňujte ostatní. To jsou všechno věci, které jsou, které jsou prostě dohledatelné.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Náměstek protikorupční policie skončil jako šéf bezpečnostní divize Agrofertu.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Václav MORAVEC: Ale promiňte, no to je podstatné. No spadá Daňová Kobra pod protikorupční policii.

Andrej BABIŠ To není pravda. To není pravda.

Václav MORAVEC: To je pravda.

Andrej BABIŠ: Daňová Kobra je kombinace finanční správy, celní správy a toho odboru...

Václav MORAVEC: A protikorupční policie.

Andrej BABIŠ: Ano. Takže nespadá, to je, to je tým, který si sedne za stůl a vyšetřuje nějakou kauzu.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Tady si podsvětí (...) objednal popravu Šlachty. A to vykonal pan Chovanec.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „...jakto, že třeba pan ministr Babiš ví, že ÚOOZ řeší problém nějaký Škody Transportation. Toto nikde nezaznělo, v žádných veřejných zdrojích a vy to víte a vy to říkáte.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Čapí hnízdo vyšetřují Rittigovi policajti.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Vy twittrujete, vy urážíte i moji ženu na Twitter. A říkáte, že jsem majitel...a nemáte mluvit o tom, že Čapí hnízdo mi patří, když je to lež.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „A to se mi teda jeví, že no, zlepšil se ekonomický výkon, já to nezpochybňuju, zlepšuje se výběr daní, to také nezpochybňuju, než to tady bylo do roku 2013.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Tady toto (reorganizace - pozn. Demagog.cz) je v kompetenci policejního prezidenta, který nedávno byl vládou dokonce navržen na povýšení a nevím, jestli hnutí ANO k němu mělo nedůvěru a bylo proti.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já bych zopakoval ty fakta. První, který o tom mluvil, byl nejvyšší státní zástupce Zeman a vrchní zástupce 1.6. Pan Laube 2.6. říká, je to fáma. Pan Chovanec týden mlčí. 8.6. Říká, že je to zpolitizované. Samozřejmě, že je to zpolitizované, vždyť je to v koaliční smlouvě. A 15.6. podepisuje rozprášení jediného protimafiánského útvaru.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Pan ministr říká, no to se tady řešilo od zásahu na Úřadu vlády. To není žádná pravda. Já jsem slyšel policejní prezidenty bývalé, kteří veřejně říkali, no to jsme tady řešili už skoro 10 let.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Půjčili jsme si 120 miliard za negativní úroky. “

Petr Fiala

Petr Fiala: „Vy proti roku 2013, kdy byla krize, máte příjmy o 150 miliard větší (pro rok 2017 - pozn. Demagog.cz), ale také máte o 126 miliard větší výdaje.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „A ve vládě vás přehlasovávají, přehlasovali vás ve věci podpory vědy...“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Rozpočet 2014 nebyl rozpočet této vlády, ale rozpočet 2015 byl rozpočtem už této vlády. A pro rok 2016 jsem upozorňoval na to, že je potřeba, aby i ta daňová soustava směřovala k nějakému nejen efektivnějšímu vybírání, ale i k efektivnějšímu působení ekonomiky. To znamená, že ty daňové subjekty budou mít rozdílné daně, že se zavede daňová diferenciace.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „...čerpání těch fondů, které skutečně minulé vlády nečerpaly...“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Takže já bych chtěl jenom říct, že jako ministr financí za období této sněmovny jsem předložil plnou čtvrtinu všech zákonů, 60 zákonů. Věcí, které tady nikdo nedělal, jako prokazování původu majetku, spotřebitelské úvěry, nový zákon o hazardu, kontrolní hlášení, EET, centrální registr účtů a tak dále.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „...začínáme konečně stavět i dálnice.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „V roce 2008, když jsme byli ještě v době ekonomické konjunktury, tak byl deficit rozpočtu 19 miliard. Vy dneska máte čtyři roky růstu za sebou a připravujete 60 miliard.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Daně jste zkomplikovali. Není pravda, že platí nějaké původní daňové zákony. Podívejte se na DPH, máme třetí sazbu DPH. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Snížili jsme daně.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Nesnížili jste daně.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Naopak chystáte se zvyšovat sociální dávky.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „I kdyby se Britové rozhodli odejít z Evropské unie, tak bude následovat vyjednávání, které bude trvat minimálně dva až tři roky a teprve tam se nastaví parametry spolupráce mezi Velkou Británií a Evropskou unií.“