OKD, EET, NCOZ

Publikováno 16. srpna 2016

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek se po čase opět dostal do tenat našeho ověřování. I po dnešku mu však na kontě zůstane jediná nepravda a dva zavádějící výroky. Své vyjádření k revitalizaci Ostravsko-karvinských dolů, elektronické evidenci tržeb i policejní reorganizaci rozdělil mezi pravdivé a neověřitelné. Zavzpomínal také na svá místostarostovská léta v Dačicích, když vyzdvihl (ač neověřitelně) nízkou spotřebu vody zdejších obyvatel. My oceňujeme nízké využití nepravdivých a zavádějících výroků poslance v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou. Na hodnocení všech vyřčených faktických tvrzení se můžete podívat v naší analýze.

Interview ČT24 (záznam)
Moderátor: Zuzana Tvarůžková

Výroky

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „V OKD v současné době pracuje 12 tisíc zaměstnanců, z čehož zhruba 9,5 tisíce je kmenových, těch dalších 2,5 je agenturních, a na každého zaměstnance je navázáno 1 až 1,5 dalšího zaměstnance.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Jedná se o to, že my jsme samozřejmě jako strana, potažmo naši ministři jasným způsobem hlasovali (jedná se o podporu dohody mezi státem a OKD - pozn. Demagog.cz) na vládě, ale resortně to spadá pod ministra Mládka, potažmo pod ministerstvo financí.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Ta půjčka (od státu pro OKD - pozn. Demagog.cz), ta je zcela zásadní a tak, jak já má informace, jedná se o to, že vlastně OKD za to ručí svým majetkem. To znamená ano, stát má proti těmto penězům majetek.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „To, co bohužel je nešvar v České republice, že lidi nejsou ochotní příliš cestovat za prací.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Zavádění EET do života je ve 4 etapách.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Když jsme se bavili s ministrem financí (o EET - pozn. Demagog.cz), tak jsme říkali, že bysme šli spíš cestou, aby se to nejprve pilotně odzkoušelo, zda například sítě pro převod dat jsou dostačující, zda odezva těch serverů bude skutečně v rámci těch dvou sekund (...) Ministr financí řekl, že do toho půjde rovnou 1. 12.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Když se například zaváděla evidence automobilů nebo i další IT projekty, tak to bylo spojeno s velkým množstvím komplikací.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Já jsem se vyjádřil, nebo lidovci se vyjádřili, že policejní reforma je plně v kompetenci ministra vnitra, ale je to současně i jeho politická zodpovědnost.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Zuzana TVARŮŽKOVÁ: Jaký máte příslib od ministra financí, jestli na (na výjimku pro farmářské trhy v rámci EET - pozn. Demagog.cz) to kývne.

Jan BARTOŠEK: Je proti, je proti.“

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Když jsem byl místostarosta v Dačicích, tak jsem byl za město ve svazku obcí, které provozovaly vodovod, a tam se jednoznačně ukazovalo, že v roce, v průměru zhruba v roce 2000... nebo 1990 byla zhruba spotřeba nějakých 230 litrů a v současné době je to nějakých 80 litrů. “

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Opakovaně, a v zápisech z té komise to je, jsem kolegům říkal, že odmítám pracovat v atmosféře, abychom jeden den něco řešili a druhý den jsem si to přečetl v novinách patřící tomu či onomu. “

Jan Bartošek

Jan Bartošek: „Viz například zpráva, kterou přinesl pan plukovník Šlachta, k tý mají, k té mají přístup pouze poslanci proti podpisu. To znamená s touto zprávou se seznámilo pouze 7 lidí. “