Demagog.cz

Prezidentské interview ČT: Jiří Hynek

Dalším prezidentským kandidátem, který přišel do České televize, je Jiří Hynek ze strany Realisté. A opět jsme pro vás připravili analýzu toho, jak si vedl po faktické stránce.

Ověřili jsme
Interview ČT24 ze dne 1. prosince 2017 (moderátor Světlana Witowská, záznam)

1 z celkově 13 ověřených výroků

Jiří Hynek

Jiří Hynek

Ani nepřijímáme peníze ze zahraničí.

Jiří Hynek je prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP). Tato asociace sdružuje firmy v oblasti výzkumu, výroby a obchodu s obrannou a bezpečnostní technikou. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997 a je uznávaným partnerem vlády ČR, MPO nebo MV. Formálně je pak zájmovým sdružením právnických osob.

AOBP na svých webových stránkách neuvádí svoji výroční zprávu a stav hospodaření. Původ finacování tak nelze dohledat. Ve svých stanovách uvádí, že majetkové poměry jsou tvořeny „členskými ročními příspěvky, dobrovolnými členskými příspěvky, majetkovými přírůstky, dary, jinými věcmi a hodnotami.“ (odst. III, bod 1). Příjem peněz ze zahraničí tak nelze ani vyvrátit, ani potvrdit.