Prezidentské interview ČT: Pavel Fischer

Česká televize před prezidentskými volbami spustila také speciální vysílání, které se věnuje této významné události. Do pořadu Interview ČT pozvala všech devět prezidentských kandidátů na rozhovor ve formátu kandidát-moderátor. Všechna tato vysílání Demagog.cz průběžně ověřuje, zaměříme se tedy na všechny kandidáty, kteří pozvání přijali a do pořadu přišli. Jako první na řadu přišel Pavel Fischer, bývalý diplomat a také osoba, kterou do voleb poslaly podpisy senátorů. Dodejme pouze, že Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího oznámil, že do tohoto pořadu nepřijde.

Ověřili jsme

Interview ČT24 ze dne 27. listopadu 2017 (moderátor Světlana Witowská, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Pavel Fischer

0

Výroky

Pravda 7 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 2 výroky

Pavel Fischer

Nejenom v okamžiku voleb, ale i mezi volbami. Je potřeba skutečně položit si otázku, jak vzdělávat občany u nás. A protože je potřeba někde začít, já bych začal na Pražském hradě. Když pojedete do Vídně a podíváte se do Parlamentu, tak tam zjistíte, že tam mají takovéhle centrum pro školáky, gymnazisty, které je na celý rok vyprodané. Mají tam mediální výchovu, ale mají tam také ústavní právo a další věci.
Pravda

V rakouském Parlamentu skutečně nabízejí služby zaměřené na školy a jejich žáky. Na půdě Parlamentu jsou pro žáky pravidelně pořádány workshopy, jejichž tématy jsou vedle dalších i mediální výchova a záležitosti související s legislativou.

V rakouském Parlamentu pořádají komentované prohlídky a především workshopy pro školy, přesněji pro žáky ve věku 8–15 let a pro žáky ve věku 15–24 let. Rakouský parlament nabízí školám s mladšími žáky program v podobě workshopů o demokracii a parlamentarismu, které se zaměřují na demokratické principy, základy parlamentarismu, mediální gramotnost apod.

Na výběr je konkrétně ze šesti různých workshopů: politický (zaměřený na záležitosti spojené s legislativou), mediální, workshop s poslanci, participační, historický a spojený s evropskými tématy. Workshopy se konají každý všední den v dopoledních a odpoledních hodinách, vstupné je zdarma, z logiky věci tudíž tyto akce nemohou být vyprodané, nanejvýše naplněné.

Pro žáky ve starším věku jsou v rámci rakouského Parlamentu pořádány tři workshopy zaměřené na následující témata: Parlament, demokracie a politici. Také na tyto workshopy je vstupné zdarma a konají se každý všední den.

Pro každou z kategorií vedle workshopů existuje dětský, respektive mládežnický Parlament, kde si žáci mohou vyzkoušet fungování Parlamentu na vlastní kůži.

Pavel Fischer

A když dostanete podporu senátorů, 17 senátorů zprava doleva...
Pravda

Kandidaturu Pavla Fischera navrhlo celkem 17 senátorů (.pdf, str. 1). Deset z nich je bez politické příslušnosti. Senátoři s politickou příslušností jsou ze stran STAN, KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Jedná se o strany středo-pravicového/středového charakteru. Středo-levicové zaměření pak zastupuje František Bublan, který byl zvolen za ČSSD.

Fischera tak skutečně podpořili senátoři, kteří zastupují strany nalevo i napravo v rámci politického spektra.

Pavel Fischer

Světlana WITOWSKÁ: Není to handicap, že máte podporu senátorů, protože někteří kandidáti sbírali podpisy občanů, už mají rozjetou kampaň několik měsíců, není to váš handicap?

Pavel FISCHER: Každý máme nějaký vnitřní handicap. Já ty svoje znám. V tomto případě ale zákon to umožňuje, ústava s tím počítá...
Pravda

V čl. 56 odst. 5 Ústavy České republiky je uvedeno, že kandidát na prezidenta může být navržen buď na základě petice podepsané nejméně 50 000 občany, nebo ho může navrhnout nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů.

Pavel Fischer

Já jsem třeba minulý týden objel několik krajů, nevím, jestli tam všecko jste našla, ale byl jsem opravdu v několika krajích na různých akcích.
Neověřitelné

Dle facebookového profilu prezidentského kandidáta a dle zveřejněného kalendáře na jeho webových stránkách navštívil Pavel Fischer o víkendu před prezidentským interview na ČT24, tedy 25. a 26. listopadu, Jihomoravský kraj, konkrétně Pavlov, kde se zúčastnil koštu vína, a Brno, kde se zúčastnil podnikatelského setkání. Návštěvy z jiných krajů České republiky na sociálních sítích nebo webových stránkách nezveřejnil.

Je možné, že navštívil i další akce, to ovšem není dohledatelné. Výrok tudíž hodnotíme jako neověřitelný.

Pavel Fischer

...nezval bych je (myšleni jsou komunisté, pozn. Demagog.cz) ani na balkon v Lánech, to udělal jeden z prezidentů.
Pravda

V květnu 2003 pozval prezident Václav Klaus na jednání do zámku v Lánech vrcholné politiky k jednání o budoucím postavení České republiky v Evropské unii.

Tato pracovní schůzka se nazývala E8 a kromě prezidenta Klause se skládala z předsedů obou komor Parlamentu a šéfů všech parlamentních stran.

Schůzky se tedy účastnil i tehdejší předseda KSČM Miroslav Grebeníček. Zejména tehdejší předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda nebyl spokojen s tím, že Klaus k jednání přizval také KSČM. Uvedl, že nechápe, proč by měla být řešena budoucnost ČR v EU se stranou, která oznámila, že si vstup ČR do Evropské unie nepřeje.

Tehdejší ředitel tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Hájek připomněl Klausovo dřívější rozhodnutí, že k zásadním politickým tématům bude zvát všechny parlamentní strany.

Foto: Mladá fronta DNES

Pavel Fischer

Světlana WITOWSKÁ: A vy byste sám amnestii vyhlásil?

Pavel FISCHER: To je správná otázka. Já bych to zvažoval, ale to není exkluzivní výjimečná pravomoc prezidenta. Tady je potřeba, aby pracoval s vládou...
Pravda

Dle čl. 63 odst. k Ústavy ČR má prezident právo amnestii vyhlásit. Nicméně tento akt vyžaduje kontrasignaci ze strany premiéra nebo jím pověřeného člena vlády, čímž vláda přebírá odpovědnost za rozhodnutí prezidenta. Prezident je sám ze své funkce ústavně neodpovědný.

Od vzniku České republiky byla amnestie vyhlášena třikrát. Poprvé Václavem Havlem po svém prvním zvolení prezidentem ČR 3. února 1993. Podruhé přesně o pět let později, 3. února 1998, opět Václavem Havlem na začátku svého druhého funkčního období. Potřetí Václavem Klausem před koncem svého druhého volebního období, 2. ledna 2013.

Pavel Fischer

Mně tam (mezi vyznamenanými osobami, pozn. Demagog.cz) chybí například maminky od rodiny, které mají často za sebou mimořádně statečné výkony při výchově dětí, na které, pokud vím, se doposud nikdy nepamatovalo.
Zavádějící

Medaili Za zásluhy přijala v roce 1999 od tehdejšího prezidenta Václava Havla Eva Borková. Tu získala právě za statečnost při výchově dětí. Od roku 1970 začala působit jako pěstounka v SOS vesničce, kde za třicet let vychovala 19 dětí.

Přestože Eva Borková byla jedinou ženou od roku 1995, která byla vyznamenána za svou statečnost při výchově dětí, je pravdou, že zásluhy přijala za výchovu cizích dětí. Borková byla totiž pěstounkou, nikoliv biologickou matkou. Proto výrok hodnotíme jako zavádějící.

Pavel Fischer

Pokud někdo (myšlena je Ruská federace, pozn. Demagog.cz) poruší poválečné uspořádání Evropy silou za pomoci armády, překročí mezinárodně uznávané hranice...
Pravda

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý, jednalo by se o hrubé porušení mezinárodního práva.

Zákaz agresivní války bez obranné intence či za účelem připojení území je považován za normu ius cogens, tedy mezinárodního zvykového práva, od kterého není povoleno se za žádných okolností odchýlit. OSN, jíž je Ruská federace členem, považuje normy ius cogens za jeden ze zdrojů primárního práva, normami ius cogens jsou však vázány všechny státy bez rozdílu. Definici ius cogens můžeme nalézt například ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu v čl. 53 (.pdf), které je Ruská federace také signatářem.

Pokud tento výrok chceme vztáhnou například k situaci na Krymu, důležité je také datum 5. prosince 1994, kdy v Budapešti podepsali představitelé Ukrajiny, Ruské federace, Spojených států a Velké Británie memorandum (.pdf, str. 8) o bezpečnostních zárukách. Tyto státy se v šesti článcích memoranda zaručily (ve spojení s Ukrajinou a jejím připojením ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT) z roku 1968) respektovat nezávislost a suverenitu Ukrajiny a jejích existujících hranic. Slíbily také, že se zdrží vyhrožování silou či jejího použití proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti Ukrajiny. Tyto bezpečnostní záruky byly poskytnuty Ukrajině při příležitosti jejího přistoupení k NPT a závazku eliminovat ze svého území všechny jaderné zbraně (do Ruské federace).

Ruská federace se tedy anexí Krymudopustila jednoznačného porušení mezinárodního práva. Pro přítomnost ruských jednotek například v oblasti Donbasu je celá řada důkazů. Konečně, i Vladimír Putin jejich zapojení přiznal.

Pavel Fischer

Ano, tam je (mezi Fischerovými přispěvateli ze zahraničí, pozn. Demagog.cz) třeba Tom Stoppard, který napsal z Británie, a to je vlastně velmi uznávaný dramatik. Z Francie jsou tam lidé, kteří podporovali disidenty v minulosti...
Pravda

Britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard skutečně poslal dne 27. října 2017 500 £ (v přepočtu 14 170,18 Kč) Pavlu Fischerovi. Podle slov Fischera se potkali na oslavě narozenin společného přítele a zůstali v kontaktu, Stoppard podporuje Fischerovu kandidaturu.

Pokud se podíváme na Fischerův transparentní účet, najdeme tam několik poplatků za příchozí platbu ze zahraničí, mimo jiné od podporovatelů z Francie. Především zde můžeme najít Francouzku Roselyne Chenu, ředitelku Fondation pour une entraide intellectuelle européenne (Nadace pro vzájemnou evropskou intelektuální pomoc), která 7. listopadu 2017 zaslala 7 493,37 Kč.

Roselyne Chenu podporovala intelektuály a umělce z bývalého východního bloku, například básníka Jana Vladislava, který byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1988 byl nucen emigrovat právě do Francie.

Na transparentním účtu se vyskytují i další francouzská jména (např. MR OU MME DELPEUCH J, příspěvek 9 991,16 Kč), více informací o nich však nelze zjistit.

Pavel Fischer

Světlana WITOWSKÁ: Před pár dny vyšlo najevo výsledky auditu hospodaření firmy Pražská strojírna, kde se objevilo i vaše jméno, auditoři mají pochybnosti, jestli vám firma vynaložila peníze účelně, šlo o něco přes milion korun, co s tím chcete dělat? Tam je takové podezření, jestli to bylo účelně, nebylo.

Pavel FISCHER: Já jsem ten audit neviděl, takže mluvíme o něčem, co existuje, ale já jsem to nedostal. Pro tu firmu jsem pracoval na francouzských zakázkách, ty byly rozjednány tak daleko, že v podstatě jsme jednali už o cenách, ale to, že k nim nedošlo, respektive nebyly realizovány, to už nebylo moje rozhodnutí. A tady se vlastně musím zastavit, protože mezitím v Pražské strojírně došlo ke změně vedení a já nemůžu mluvit do toho, co se v Pražské strojírně interně dělo. Já jsem svojí práci odvedl v nejvyšší možné kvalitě.
Neověřitelné

Forenzní audit Pražské strojírny, dceřiné společnosti pražského Dopravního podniku, letos v září upozornil na podezření neúčelně vynaložených odměn externím poradcům během chystaného vstupu firmy na francouzský trh. Mezi poradci skutečně figuruje jméno bývalého francouzského velvyslance Pavla Fischera, kterému firma za celou dobu spolupráce zaplatila přes milion korun.

Auditorská zpráva opravdu nebyla zveřejněna, podle současného člena představenstva Róberta Masaroviče se však minulé vedení uchýlilo i k dalším nehospodárným krokům, za což bylo na začátku tohoto roku odvoláno. Podnik poté v dubnu podal trestní oznámení na svého bývalého generálního ředitele Vladimíra Říhu, který během necelých deseti let v jejím čele společnost zadlužil, i v důsledku svých předražených pracovních cest a nevýhodných nákupů strojů. Dopravní podnik v tiskové zprávě zmiňuje také podezřelé poradenství při získávání zákazníků ze Švédska.

Bližší informace však nejsou dostupné a není tak možné potvrdit všechny aspekty Fischerova výroku. Z tohoto důvodu jej hodnotíme jako neověřitelný.