Vládní krize?

Publikováno 27. dubna 2017

Vládní koalicí v posledních dnech rezonují zatím nejvažnější problémy od jejího vzniku. Ministr financí je pod palbou Poslanecké sněmovny a také koaličního partnera ČSSD kvůli veřejně diskutovaným otázkám, jež problematizují jeho podnikání v minulosti. Andrej Babiš se brání, že jde pouze o kampaň vůči jeho osobě, která jej má vypudit z politiky. Ve čtvrtek 27. dubna si Babiš s premiérem Sobotkou prostřednictvím médií vyměnili veřejné vzkazy. Nejprve Sobotka řekl, že je znepokojen kauzami kolem Babiše a dodal, že trvá na jejich vysvětlení. Babiš reagoval delším prohlášením plným útoků, které jsme na žádost řady fanoušků ověřili. Faktické výroky ministra Babiše najdete ověřené níže. Dodejme, že prohlášení premiéra Sobotky bylo prosto faktických výroků, neměli jsme tedy možnost ověřovat i tuto událost.


Líbí se vám naše práce? Podpořte nás!

Tisková konference (záznam)
Moderátor: Jiné

Výroky

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Já odmítám, co si Sněmovna vůči mně dovolila, já to považuju za skandální. Vůbec to, že mně tam nedovolili vystoupit tehdá a pan Faltýnek to žádal, abych tam mohl vystoupit a poslanci řekli, že ne.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Poslanecká sněmovna jednala o bodu „Daňové podvody ministra financí“ 15. března 2017. Andrej Babiš se jednání vůbec neúčastnil, ve skutečnosti trávil den na různých akcích v Jihočeském kraji. Byl například účasten otevírání úseku dálnice.


Že tento bod bude projednáván právě 15. března, odhlasovali poslanci již o den dříve. Návrh na jednání o tomto bodu předložil Miroslav Kalousek. Konkrétně byla tato věc zařazena jako pátý bod jednání. Při hlasování o zařazení bodu byl přítomen i Andrej Babiš, jak vyplývá ze záznamu o hlasování. Tedy věděl, že příští den bude tato věc projednávána.


15. března v 10:30 začali poslanci projednávat zmíněnou věc. Po začátku projednávání požádal Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu ANO, aby byl bod odročen do 17 hodin, než dorazí ministr Babiš z výše uvedených cest. Pro to Faltýnek nesehnal dostatečnou podporu, načež si vzal dvouhodinovou přestávku, během které se nejednalo.


Poslanci se vrátili k projednávání po 14. hodině, o bodu „Daňové podvody ministra financí“ diskutovali asi dvě a půl hodiny. Během této doby Babiš do Poslanecké sněmovny vůbec nedorazil. Babiš slovy „nedovolili vystoupit“ evidentně myslí to, že poslanci nepřeřadili bod na dobu, kdy se vrátí ze svých akcí. Nicméně jelikož dopředu věděl, kdy se daný bod bude projednávat, a rozhodl se nepřijít, lze to jen těžko považovat za to, že mu jeho poslanečtí kolegové „nedovolili vystoupit“.


Dodejme, že Ústava České republiky (čl. 38 odst. 1) dává členu vlády právo vystoupit na jednání obou komor Parlamentu, kdykoli o to požádá. Tedy ani z právního pohledu není v silách poslanců, aby Babišovi zabránili/nedovolili kdykoli vystoupit.
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Pan Janeček měl termín od rozpočtového výboru do 31. května a sociální demokracie 21. dubna vystoupila a dokonce pan Chovanec mluvil o tom, že pan Janeček trestní stíhání a tak dále.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Rozpočtový výbor na svém zasedání 8. března přijal usnesení č. 579, ve kterém žádá Generální finanční ředitelství (a jeho šéfa Martina Janečka), aby „předložilo do 31. května 2017 rozpočtovému výboru informaci o proběhlých kontrolách zdanění související s emisemi ‚korunových dluhopisů‘ v roce 2012, včetně souhrnných zjištění a návrhu dalších kroků k eliminaci obcházení zákona formou emise ‚korunových dluhopisů‘ v roce 2012“.


Na tiskové konferenci v pátek 21. dubna pak sociální demokraté skutečně vystoupili s tím, že zmíněné informace požadují. Ministr Chovanec na zmíněné tiskové konferenci uvedl, jak informují Novinky.cz, následující:


Chtěl bych ho upozornit (Janečka), že je státní úředník a i on se může dopouštět některého z trestných činů, jako je porušení povinností při správě cizího majetku, případně trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby“.


Babiš tedy popisuje tuto věc korektně. Dodejme, že Generální finanční ředitelství svou odpověď odeslalo 24. dubna. Obsahem této konkrétní věci se nezabýváme, výrok se jí přímo netýká.
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „V říjnu 2013, když pana premiéra zradili pan Chovanec (...) a pan Hašek (...), den po volbách za mnou chodili lobbisti a mě vyzývali, abych jednal o vládě s panem Haškem (...), takže tehdá jsem pana premiéra Sobotku podpořil a řekl jsem ‚vždyť předseda je Sobotka, já nebudu jednat s Haškem ani s Chovancem‘.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Po sečtení výsledků voleb do parlamentu dne 26. 10. 2013 se místopředsedové vítězné ČSSD Michal Hašek, Zdeněk Škromach, šéf poslanců strany Jeroným Tejc, jihočeský hejtman Jiří Zimola a plzeňský hejtman Milan Chovanec setkali s prezidentem republiky Milošem Zemanem v Lánech. O jejich schůzce nikdo nevěděl.


Příští den Hašek vyzval předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku k rezignaci kvůli nízkému volebnímu výsledku. O několik hodin později byl Sobotka odvolán předsednictvem z vyjednávacího týmu o složení vlády. 


Tři dny po Lánské schůzce se vyjádřil předseda ANO Andrej Babiš a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že o sestavení vlády chtějí jednat s předsedou ČSSD, nikoliv s „pučisty“, jak se začalo přezdívat účastníkům lánské schůzky.


„Pučisté“ se později přiznali, 10. listopadu Ústřední výbor ČSSD zrušil výzvu k Sobotkově rezignaci, znovu ho pověřil jednáním o vládě a pokáral „pučisty“. 21. listopadu se Sobotka stal hlavním vyjednávačem o nové vládě poté, co dostal pověření od prezidenta Zemana.


Zda opravdu během této doby kontaktovali lobbisté Babiše a vyzývali ho, aby jednal s Haškem o sestavení vlády, nelze dokázat. Neexistuje žádný záznam o tom, že by Babiše opravdu lobbisté navštívili. On sám tuto informaci poprvé přinesl v rozhovoru pro Hospodářské noviny 7.11. 2013. Totožnost lobbistů však nesdělil, a tak je k dispozici jen Babišovo tvrzení.


Pravdou je, že Babiš skutečně odmítl vyjednávat s Haškem a chtěl vyjednávat se Sobotkou, což několikrát potvrdil a nakonec také udělal. Dá se tedy říct, že Babišův výrok je pravdivý, protože odmítl spolupráci s Haškem. 


Strany ČSSD a ANO, společně ještě s KDU-ČSL, sestavily vládu, která byla jmenována 29. ledna 2014. 
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Vyšetřovací komise, kde byla spolupráce ODS s ČSSD, dokonce přímo úkolovala ministra Pelikána, aby dělal personální změny na státním zastupitelství.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, neboť komise ani Poslanecké sněmovna ministra spravedlnosti neúkolovaly. Daly mu možnost ke zvážení, což Pelikán obratem odmítl. Nepřesné je také vyjádření o komisi v souvislosti s ODS a ČSSD, rovné zastoupení (po jednom členu) zde měly všechny posl. kluby. Pro danou formulaci, kterou Babiš kritizuje, hlasovali všichni včetně člena hnutí ANO.

Vyšetřovací komise k reorganizaci Policie ČR v rámci své činnosti podala návrh usnesení Poslanecké sněmovně, kterým sněmovna vyzývá vládu ke zvážení provedení personálních změn na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci. Toto usnesení bylo následně schváleno Poslaneckou sněmovnou. 

Komise, kde měly svého zástupce všechny poslanecké kluby (ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Úsvit), přijala závěrečnou zprávu a návrh usnesení jednomyslně. Babišem popisovaná spolupráce ODS a ČSSD měla reálně vliv na konečné rozhodnutí komise ze dvou sedmin. Pro zprávu hlasoval i poslanec Chalupa z hnutí ANO, jak sám ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně uvádí.  

Výstupem komise se kromě vydání závěrečné zprávy hodnotící reorganizaci (kterou komise pokládá za legitimní) stal také návrh na vydání usnesení (.pdf, str. 1, bod č. II) Poslanecké sněmovny, podle kterého měla PS vyzvat vládu, aby zvážila, zda pro zajištění zákonnosti v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci postačuje kárná žaloba podaná Nejvyšším státním zástupcem či zda nejsou nutná další opatření včetně opatření personálních.

Ministr spravedlnosti má v personálních věcech vůči státním zástupcům k ruce dva nástroje. Prvním z nich je institut dočasného zproštění výkonu funkce státního zástupce, který však lze použít pouze proti státním zástupcům dočasně přiděleným k ministerstvu spravedlnosti či Justiční akademii a pouze po dobu dočasného přidělení. Druhým nástrojem je pak pravomoc podat návrh na zahájení kárného řízení, a to vůči kterémukoliv státnímu zástupci. O kárném provinění rozhoduje speciální kárný soudní senát, přičemž při obzvláště závažném provinění lze státního zástupce dokonce odvolat z funkce.

Ministr spravedlnosti v rámci projednávání dané zprávy odmítl, že by se jím plánoval řídit. Pelikán uvedl:

Závěrem už se chci jenom důrazně ohradit proti jednomu z doprovodných usnesení. Já nesouhlasím s žádným z nich, ale důrazně se ohrazuji proti tomu, aby politické rozhodnutí úkolovalo ministra spravedlnosti v tom, jak bude vykonávat svou personální odpovědnost vůči státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství je a musí zůstat nezávislé. A vedoucí státní zástupci se nebudou odvolávat na základě usnesení Poslanecké sněmovny.“

Poslanecká sněmovna 2. února návrh usnesení ve všech bodech přijala (.docx). Výzva obsažená v usnesení však vládu ani její členy právně nezavazuje.

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „A proč pan premiér 23. března 2012 nehlasoval pro za zdanění (korunových, pozn. Demagog.cz) dluhopisů? Vždyť to mohl zvrátit. Mohl navrhnout zdanění a žádné dluhopisy by nebyly na stole.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok navazuje na další Babišovo prohlášení o znovuzdanění korunových dluhopisů, které podle něj blokoval Bohuslav Sobotka. To ovšem není pravda. 


Zaokrouhlování vyměřené daně směrem nahoru přinesla novela zákona o dani z příjmu navržená Nečasovou vládou, respektive až pozměňovací návrh hospodářského výboru. Sobotka proto hlasoval ve třetím čtení v této věci dvakrát - nejprve musel být schválen pozměňovací návrh a posléze zákon jako celek. 


Jak v hlasování o pozměňovacích návrzích (A22, bod č. 6), tak i ve finálním hlasování se Bohuslav Sobotka zdržel. I bez ohledu na Sobotkův hlas byl návrh těsně přijat, čímž byly korunové dluhopisy podrobeny zdanění. K oběma hlasováním kromě toho došlo nikoli 23., ale už 21. března. 


Babišův výrok hodnotíme jako nepravdivý, neboť Bohuslav Sobotka nemohl svým aktivním hlasováním pro návrh změnit jeho výsledky, a to v žádném směru. Zdanění korunových dluhopisů bylo navrženo vládou, konkurenční návrh poslance Sobotky by byl v této fázi rovněž bezpředmětný.
Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já tady mám usnesení Poslanecké sněmovny, které mi uložilo (z 15. března), které říká: ‚Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert a Andrejem Babišem nejpozději do 30. dubna‘.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pan premiér stále říká úspěšná vláda, jak jsme vybrali ty daně. Ale kdo vybral ty daně? Kdo tady zavedl tu daňovou kobru a kontrolní hlášení a EET (Babiš myslí sebe, v další části své řeči mluví o svém ‚zásadním podílu‘, pozn. Demagog.cz)?“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Česká republika byla v pondělí vyhlášena Eurostatem za druhou nejúspěšnější zemi v Evropě. Po Lucembursku. Z titulu snížení dluhu a z titulu přebytku státního rozpočtu. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Neměli jsme moc vlád, co dovládly. Vlády pana Klause a pana Zemana. A bylo 11 vlád, co vládly jen dva roky.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Potom tady máme J.P. Morgan. Pan premiér měl poradkyni z J.P. Morgan, která tady doporučovala, jak si tady půjčovat peníze. No vypadlo z toho 14 miliard nevýhodných dluhopisů. Vyšetřuje to policie.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pokud jsem jasně řekl, že přebytek rozpočtu jsem použil na snížení státního dluhu a tito pánové (ekonomičtí experti ČSSD, pozn. Demagog.cz) to stále neumí pochopit a chtějí si půjčit na ten přebytek a dát bokem ty peníze, aby se použily někdy...“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Tady je 22 otázek (v analýze ČSSD, pozn. Demagog.cz), na které já samozřejmě odpovím. Ale to nebylo součástí mé povinnosti vůči Poslanecké sněmovně.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Když si vezmete bod 20 (analýzy ČSSD, pozn. Demagog.cz), říkají, že já jsem do roku 2000 měl čistý příjem pouze 8,3 milionu korun. Tak to je absurdní. Já jsem v roce 2000 bohužel měl 46 let a pokud někdo tvrdí, že já jsem za 46 let vydělal 8,3 milionu.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Tak já bych chtěl jenom říct, že první peníze jsem vydělal, když jsem sbíral tenisáky jako devítiletý kluk za 5 korun na hodinu. Když byla čtyřhra Laver, Newcombe, Ion Tiriac a Šafařík (sic), tak já jsem sbíral balony.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Toto (analýza ČSSD, pozn. Demagog.cz) je snůška různých dezinformací a polopravd, kterou většinou vyrobili bývalí novináři MAFRY, kteří se mi mstí.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pracoval jsem 5 let v zahraničí, podnikal jsem.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Byla kauza StB, soud jsem jasně vyhrál.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Kdo ty dluhopisy vymyslel? No přece pan Kalousek.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Vždycky, když něco vysvětlím... nejdřív ta zhrzená novinářka si vymyslí, že jsem neměl peníze, že jsem si půjčil. Samé lži. Že nešly z mého účtu, že jsem neměl dost peněz, a když to vyvracím, tak stále něco novýho.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jako jediný politik od revoluce jsem tady zveřejnil moje daňové přiznání za 20 let, které ověřily auditorské firmy.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Investujeme, navyšujeme důchody, navyšujeme platy (myšlena je vláda, pozn. Demagog.cz).“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pokud někdo mluví o akciích Agrofertu, tak ta Spolana kupovala akcie Agrofertu, navyšovala základní jmění 3. května 1995 za 400 tisíc a dostala 2 a půl milionu, šestkrát víc. A kdo byl ten Agrofert? Já jsem to vymyslel, já jsem založil tu firmu.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Když nás Mečiarovci vyhodili z Petrimexu, tak za mnou odešlo 60 lidí. A ta firma do dvou let zkrachovala.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pan premiér nikdy nepracoval. Maximálně jako koncipient jeho kmotra [sic] pana Pokorného, nikdy neřídil firmu.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pan premiér se mnou nemluví.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem vždycky podnikal podle zákonů.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Agrofert holding sídlí v České republice, ne v Nizozemsku. A Agrofert i když vydělal v zahraničí, tak dostával dividendy do České republiky a já jsem tady zaplatil daně.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Když říká nepravdu (premiér, pozn. Demagog.cz), že já jsem chtěl obcházet daně. Tak pokud jsem v Agrofertu měl plat 1 865 milionů za těch nevím kolik let, no tak z toho jsem platil daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní (...) On říká, že jsem obcházel dividendy, to je nesmysl.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Za jeho ministrování (Sobotka, pozn. Demagog.cz) poslal svým kámošům do Škody Plzeň, to je ta parta Pokorný-Roman, 11,5 miliardy. Ekologické zakázky.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Sobotka nechal promlčet zahraniční pohledávky za 3,5 miliardy.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem snížil zadlužení.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Nejdřív Sobotka lhal, že my chceme privatizovat krajské nemocnice, a potom se zjistilo, že už jsou zprivatizované panem Zimolou například, ne?“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Sobotka prohrál arbitráže za 14,5 miliardy.“