Demagog.cz

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák (Ostravak)

  • 10
  • 4
  • 1
  • 4

Výroky

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Naše hnutí vzniklo jako hnutí boje proti korupci. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

V komunálních volbách v roce 2010 kandidovalo do zastupitelstva města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nově vzniklé politické hnutí Ostravak. Jednou z priorit, které si hnutí tehdy stanovilo, byl boj proti korupci.

skrýt celé odůvodnění

Politické hnutí Ostravak bylo založeno v roce 2010. V komunálních volbách v témže roce postavilo hnutí dvě kandidátky - do zastupitelstva města Ostravy a do zastupitelstva v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V rozhovoru před komunálními volbami se předseda hnutí Tomáš Málek pro idnes.cz vyjádřil, že prioritami hnutí jsou transparentnost, boj proti korupci a životní prostředí.

Záměr politického hnutí bojovat proti korupci dokládají také stanovy přijaté 6. června 2017, kde se ve čl. 2 odst. 4 písm. e uvádí, že jedním z cílů při správě věcí veřejných je "prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovení důvěry v právní řád a stát".

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Já bych se přidržel toho fundamentu, že naše hnutí opravdu vzniklo jako hnutí proti korupci, a tedy přijetí jmenovitého hlasování rady (se podle jeho názoru nejvíce v Ostravě povedlo, pozn. Demagog.cz). To znamená, že v Ostravě se může každý podívat na to, jak kdo hlasoval. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Na stránkách města lze skutečně dohledat jmenovité výsledky hlasování. Ač některé odkazy nefungují, většina hlasování je na internetu přístupná.

skrýt celé odůvodnění

Politické hnutí Ostravak bylo založeno v roce 2010. V komunálních volbách v témže roce postavilo hnutí dvě kandidátky - do zastupitelstva města Ostravy a do zastupitelstva v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V rozhovoru před komunálními volbami se předseda politického hnutí Tomáš Málek pro idnes.cz vyjádřil, že priority hnutí jsou transparentnost, boj proti korupci a životní prostředí.

Záměr politického hnutí bojovat proti korupci dokládají také stanovy přijaté 6. června 2017, kde se ve čl. 2 odst. 4 písm. e uvádí, že jedním z cílů při správě věcí veřejných je "prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovení důvěry v právní řád a stát"

Co se týče jmenovitého hlasování, příslušná část webových stránek města Ostrava nabízí jmenovité seznamy hlasování rady města od 1. ledna 2016. Návštěvníkovi stránka nabídne k nahlédnutí dva dokumenty. První obsahuje přijatá usnesení, druhý zmiňované jmenné seznamy hlasování.

Přestože některé odkazy na hlasování ke dni ověřování nefungují, příkladmo hlasování z 24. mimořádné schůze 18. srpna 2017 či 59. řádné schůze 17. června 2016, většina hlasování je přístupná on-line, pročež hodnotíme výrok jako pravdivý.

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Já jsem ve vedení města nováčkem. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Lukáš Semerák se poprvé dostal do vedení města koncem roku 2015, kdy se hnutí Ostravak dohodlo v Ostravě s ANO, že ve stávající koalici nahradí ČSSD.

skrýt celé odůvodnění

Lukáš Semerák byl zvolen za hnutí Ostravak v komunálních volbách v roce 2010 do zastupitelstva v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz. V následujících komunálních volbách v roce 2014 se stal lídrem hnutí a byl opětovně zvolen do zastupitelstva. Tentokrát ale v obvodě Ostrava-město. 

Po komunálních volbách v roce 2014 v Ostravě vytvořilo koalici vítězné hnutí ANO 2011 s ČSSD a KDU-ČSL. Přibližně rok od voleb ale koalice skončila a ANO 2011 se dohodlo s hnutím Ostravak, které ČSSD v koalici nahradilo.

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

My jsme spolu s dopravním podnikem zavedli tzv. asistenty přepravy. (...) Když jsem nastoupil, tak byl trend snižovat počty revizorů a kontrolorů, my jsme zvedli stavy revizorů a nadto jsme ještě zavedli asistenty přepravy.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Projekt asistentů přepravy funguje od roku 2016 a nadále se jejich počet zvyšuje. Vývoj počtu revizorů bohužel není možné dohledat.

skrýt celé odůvodnění

Tento projekt byl zahájen za fungování nové koalice hnutí ANO, hnutí Ostravak, ODS a KDU-ČSL.

Projekt s asistenty přepravy, kteří dohlížejí na pořádek v městské hromadné dopravě a vylučují z vozů černé pasažéry, se podle DPO Ostravě osvědčil. „Začali jsme v dubnu 2017 s šesti lidmi vyčleněnými z řad revizorů. Letos jich budeme mít celkem 59. V souvislosti s tím i městská policie posílí hlídky tak, aby asistenti byli vždy doprovázeni i hlídkou městské policie," uvedl v červenci 2018 ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Dále pak podle něj s vedením města jednají o navýšení počtu asistentů a revizorů.

Podle mediální zprávy z roku 2012 v této době počty revizorů v Ostravě kolísaly. Primární a kompletní zdroje však není možné dohledat, tudíž tuto část výroku necháváme neověřitelnou.Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Když pan Srba říkal, že byl ve vedení jeden rok, tak to není pravda, protože ČSSD toto město vedla snad 20 nebo 25 let.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

ČSSD se v Ostravě poprvé od roku 1990 přesunula do opozice, tedy po 25 letech. Srba ovšem působí ve vedení města pouze od roku 2010. Do roku 2012 byl pak náměstkem primátora pro investice.

skrýt celé odůvodnění

Po komunálních volbách v roce 2015 má Ostrava novou koalici. Tu tvoří hnutí ANO s 15 křesly, hnutí Ostravak s 10 křesly, ODS a KDU-ČSL, kteří mají v zastupitelstvu po čtyřech křeslech. ČSSD se tak poprvé od roku 1990 přesunula do opozice. Je tedy pravda, že ČSSD celých 25 let byla součástí koalice ve vedení města.

Jiří Srba byl v roce 2010 za ČSSD členem Zastupitelstva města Ostravy, v němž byl do roku 2012 náměstkem primátora pro investice.

Tento výrok hodnotíme jako zavádějící, neboť zdůrazňoval délku, po kterou ČSSD byla součástí koalice ve vedení města. Přesto Srba působí ve vedení města pouze od roku 2010.


Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Speciálně třeba pan Srba je reprezentantem (lidí, kteří se od šestnácti živí politikou, pozn. Demagog.cz). Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Jiří Srba poprvé úspěšně kandidoval do zastupitelstva ve 32 letech. Navíc je též pedagog a podnikatel.

skrýt celé odůvodnění

Poprvé kandidoval do zastupitelstva Ostrava-město v roce 2006, kdy mu bylo 28 let, a to neúspěšně. Úspěšný byl v roce 2010 po zvolení do zastupitelstva v MO Ostrava-Jih. Byl členem zastupitelstva města Ostravy, v němž byl do roku 2012 náměstkem primátora pro investice. Absolvoval současně obor Systémové inženýrství a informatika a Regionální politika a rozvoj na VŠB-TU v Ostravě. Poté pokračoval nástavbovým vysokoškolským oborem Učitelství odborných předmětů.

Je tedy patrné, že se od šestnácti politikou neživil. Aktuálně kromě kandidatury na primátora pracuje jako zástupce ředitele ostravské sportovní školy. Od roku 1998 je OSVČ a figuruje ve dvou společnostech. Je tedy patrné, že kromě politické kariéry má také kariéru pedagogickou a podnikatelskou, z nichž má očividně též příjmy.Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Asistenti dopravy jezdí zásadně s revizory a s městskými strážníky. Asistent je podle přepravního řádu oprávněn z přepravy vyloučit osobu, která tento přepravní řád porušuje. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Asistenti přepravy, kteří jsou doprovázeni revizory a městskou policií, jsou oprávněni vyloučit osoby z přepravy, byť to není uvedeno v přepravním řádu.

skrýt celé odůvodnění

Tento projekt byl zahájen v roce 2016 za fungování nové koalice hnutí ANO, hnutí Ostravak, ODS a KDU-ČSL. Pravomoci asistentů nevychází z podmínek přepravy (.pdf), veřejně dostupný není ani jiný seznam jejich pravomocí, nicméně konstantně deklarovaný účel je zajištění dodržování podmínek v přepravě a příp. vyloučení osob z přepravy právě za asistence strážníků.

Projekt s asistenty přepravy, kteří dohlížejí na pořádek v městské hromadné dopravě a vylučují z vozů černé pasažéry nebo osoby porušující přepravní řád, se podle DPO Ostravě osvědčil. „Začali jsme v dubnu 2017 s šesti lidmi vyčleněnými z řad revizorů. Letos jich budeme mít celkem 59. Podle zástupce ředitele městské policie Richarda Váni trojici asistentů vždy doprovází dva strážníci. Důvodem je zajištění bezpečnosti samotných asistentů i cestujících.

"V souvislosti s tím i městská policie posílí hlídky tak, aby asistenti byli vždy doprovázeni i hlídkou městské policie," říká ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. "Náš projekt se vedení města líbí natolik, že jednáme o penězích na navýšení počtu asistentů a také o zvýšení počtu revizorů, řekl Morys. V minulosti počty revizorů rozporuplně klesaly.

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Investice, které se daly do nemocnice za managementu ČSSD, byly dílčí a nekoncepční. A hlavně dnes jsou předmětem trestního řízení před Krajským soudem v Ostravě, známým pod kauzou Dědic. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Během vlády ČSSD na ostravské radnici v letech 2010-2014 opravdu vznikla kauza kolem lobbisty Dědice, který měl díky vlivu na lokální špičky ČSSD manipulovat veřejnými zakázkami. Kauza se stále projednává před Krajským soudem v Ostravě.

skrýt celé odůvodnění

Zda byly investice dílčí a nekoncepční není předmětem ověřování, neboť jde o subjektivní názor.

Kauza Dědic odkazuje na aféru kolem lobbisty Martina Dědice, který nyní stojí před Krajským soudem v Ostravě pro ovlivňování veřejných zakázek, braní úplatků ve výši 30 milionů korun a daňovým únikům. Kauza se netýkala jen nemocnic, ale i dopravního podniku. Věnovala se jí spíše regionální média.

Dědic měl mj. zmanipulovat také zakázky na stavební práce a zdravotnické vybavení Městské nemocnice Ostrava. Tu v inkriminovanou dobu (od roku 2011) řídil MUDr. Tomáš Nykel (ČSSD), jehož volbu posvětila tehdejší rada města z období 2010-2014. V jejím čele stál primátor Petr Kajnar za ČSSD, dále náměstkové Madej a Štěpánek (oba ODS), náměstkové Srba, Petřík, Boháč, náměstkyně Piperková, členové rady Planka, Rojíček a Sucharda (všichni jmenovaní ČSSD) a členka rady Kučerová (ODS). Rada města, která zasahuje do fungování Městské nemocnice v Ostravě, tak byla převážně složená ze členů ČSSD, z nichž na některé měl dle obžaloby lobbista Dědic uplatňovat vliv. Součástí trestního spisu je například telefonický hovor náměstkyně Piperkové s obžalovaným Dědicem, kde se baví o provedení personálních změn.

Dodejme, že okruh obviněných se stále rozšiřuje (naposledy v srpnu 2018), politici ČSSD však zatím vypovídali jen v roli svědků a státní zástupce také avizoval, že pro jejich stíhání nemá dostatečné důkazy.

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Dokázali jsme ve vedení města nemocnici manažersky stabilizovat. Když jsme ji zdědili, tak proti řediteli se vzbouřili zaměstnanci. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Současný ředitel Městské nemocnice ve funkci působí od roku 2016. Jeho předchůdce rezignoval poté, co někteří zaměstnanci sepsali petici za jeho odchod.

skrýt celé odůvodnění

Současným ředitelem Městské nemocnice Ostrava je Petr Uhlig, který byl vybrán radními města na základě výběrového řízení a nemocnici vede od 21. června 2016.

Předchozí ředitel Jaroslav Lux opravdu rezignoval poté, co někteří zaměstnanci nemocnice podali primátorovi Macurovi petici za jeho odvolání; ve funkci přitom vydržel 5 měsíců. Lux byl radními do čela nemocnice vybrán jako krizový manažer, protože předchozí ředitel Tomáš Nykel skončil ve funkci v souvislosti s kauzou lobbisty Dědice. Dědic je obviněn z ovlivňování veřejných zakázek, hlavně na Dopravní podnik Ostrava a také Městskou nemocnici, a braní úplatků. Bývalý ředitel Nykel měl mít na lobbistu úzké vazby, podobně jako bývalý hejtman kraje a další čelní představitelé Ostravy.

Lukáš Semerák

Lukáš Semerák

Dneska máme odložených přes 700 milionů korun (na opravu nemocnice - pozn. Demagog) Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Na konci roku 2017 bylo v investičním fondu pro rozvoj ostravské nemocnice 670 milionů korun. Část odložených peněz byla mezi roky 2016 a 2018 vynaložená na rozvoj nemocnice. Dle Zprávy o čerpání však bylo k červnu 2018 ve fondu přibližně 446 milionů Kč.

skrýt celé odůvodnění

Investiční fond pro rozvoj ostravské nemocnice byl schválen před letními prázdninami roku 2016. Podle zprávy (.doc, str. 158) o výsledcích hospodaření statutárního města Ostrava z roku 2017 bylo na konci roku 2017 ve fondu 670 milionů korun. Zpráva konkrétně uvádí tyto informace:

Stav k 01.01.2017                           250 000 000 Kč

Tvorba k 31.12.2017                       420 000 000 Kč

Zdroje celkem                  670 000 000 Kč

Protože ale část odložených peněz byla mezi roky 2016 a 2018 vynaložená na rozvoj nemocnice (např. úprava kožního oddělení, ORL nebo modernizace výtahů), není jisté, zda je současný zůstatek ve fondu stále kolem 700 milionů korun. Na stránkách města Ostravy se v  květnu tohoto roku oobjevilo sdělení, že tehdejší zůstatek ve fondu byl necelých 471 milionů korun. Téže číslo uvedlo o 2 měsíce později na svých stránkách LEČO, které v debatě zastupovala Libuše Přikrylová. Stav k tomuto dni, ale není znám, tento údaj bude k dispozici až po účetní závěrce roku 2018, respektive 19. 9. 2018 bude na zastupitelstvu projednávána zpráva (.doc) o čerpání finančních prostředků z fondu. Podle ní bylo ve fondu k 30. 6. 2018 celkem 446 143 000 Kč a vzhledem k tomu, že v průběhu prázdnin zastupitelstvo nezasedalo, fondu nemohli další částky v mezidobí přiřknout. Přes 700 milionů by ve fondu bylo, kdyby od svého založení nevynaložil žádné investice. Investováno však bylo přibližně 279 milionů, proto je aktuálně reálná částka podstatně nižší.