Demagog.cz

Lukáš Semerák
Lukáš Semerák
Naše hnutí vzniklo jako hnutí boje proti korupci. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V komunálních volbách v roce 2010 kandidovalo do zastupitelstva města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nově vzniklé politické hnutí Ostravak. Jednou z priorit, které si hnutí tehdy stanovilo, byl boj proti korupci.

Politické hnutí Ostravak bylo založeno v roce 2010. V komunálních volbách v témže roce postavilo hnutí dvě kandidátky - do zastupitelstva města Ostravy a do zastupitelstva v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V rozhovoru před komunálními volbami se předseda hnutí Tomáš Málek pro idnes.cz vyjádřil, že prioritami hnutí jsou transparentnost, boj proti korupci a životní prostředí.

Záměr politického hnutí bojovat proti korupci dokládají také stanovy přijaté 6. června 2017, kde se ve čl. 2 odst. 4 písm. e uvádí, že jedním z cílů při správě věcí veřejných je "prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovení důvěry v právní řád a stát".