Demagog.cz

Lukáš Semerák
Lukáš Semerák
Já bych se přidržel toho fundamentu, že naše hnutí opravdu vzniklo jako hnutí proti korupci, a tedy přijetí jmenovitého hlasování rady (se podle jeho názoru nejvíce v Ostravě povedlo, pozn. Demagog.cz). To znamená, že v Ostravě se může každý podívat na to, jak kdo hlasoval. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na stránkách města lze skutečně dohledat jmenovité výsledky hlasování. Ač některé odkazy nefungují, většina hlasování je na internetu přístupná.

Politické hnutí Ostravak bylo založeno v roce 2010. V komunálních volbách v témže roce postavilo hnutí dvě kandidátky - do zastupitelstva města Ostravy a do zastupitelstva v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V rozhovoru před komunálními volbami se předseda politického hnutí Tomáš Málek pro idnes.cz vyjádřil, že priority hnutí jsou transparentnost, boj proti korupci a životní prostředí.

Záměr politického hnutí bojovat proti korupci dokládají také stanovy přijaté 6. června 2017, kde se ve čl. 2 odst. 4 písm. e uvádí, že jedním z cílů při správě věcí veřejných je "prosazovat průhlednost veřejného života, potírání korupce a obnovení důvěry v právní řád a stát"

Co se týče jmenovitého hlasování, příslušná část webových stránek města Ostrava nabízí jmenovité seznamy hlasování rady města od 1. ledna 2016. Návštěvníkovi stránka nabídne k nahlédnutí dva dokumenty. První obsahuje přijatá usnesení, druhý zmiňované jmenné seznamy hlasování.

Přestože některé odkazy na hlasování ke dni ověřování nefungují, příkladmo hlasování z 24. mimořádné schůze 18. srpna 2017 či 59. řádné schůze 17. června 2016, většina hlasování je přístupná on-line, pročež hodnotíme výrok jako pravdivý.