Demagog.cz

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek (ANO 2011)

  • 53
  • 26
  • 12
  • 11

Výroky

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

V pátek jsme byli všichni tři ve sněmovně, probíhaly třetí čtení a díky de facto všem hlasům ve sněmovně průřezově byl podpořen zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který byl poslanecký, ale byly podpořeny i zákony třeba o důchodovém pojištění, které zvyšují důchody našim důchodcům. Otázky Václava Moravce, 1. července 2018

V pátek 29. června 2018 byla na 16. schůzi Poslanecké sněmovny projednávána ve třetím čtení novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Tato novela byla Poslaneckou sněmovnou podpořena - pro návrh hlasovalo 156 ze 160 přítomných poslanců, 4 poslanci se hlasování zdrželi. Mezi těmi, kteří s návrhem vyslovili souhlas, byli i Jaroslav Faltýnek (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jakub Michálek (Piráti).

Novela zákona o důchodovém pojištění byla podpořena také napříč sněmovními kluby. Pro návrh hlasovalo 130 ze 132 přítomných poslanců a 2 poslanci se hlasování zdrželi. Jaroslav Faltýnek nebyl přihlášen ani při hlasování o návrhu zákona jako celku, ani při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Tato novela zvyšuje základní výměr (.pdf) důchodů z 9 na 10 % průměrné mzdy a také nově počítá s navýšením (.pdf, str. 5) o 1 000 Kč poživateli důchodu, který dosáhl věku 85 let.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

A třeba v této věci se my s SPD shodujeme, shodujeme se i v otázce referenda. Na principu, že zákon o referendu je potřebný a je diskuse o parametrech a ta bude pokračovat. A proto jsme třeba pustili všechny tři zákony jak z dílny KSČM, tak SPD, tak sociální demokracie do druhého čtení. Otázky Václava Moravce, 1. července 2018

Hlasování o návrzích ústavního zákona o obecném referendu z dílny stran SPD, KSČM a ČSSD proběhlo na 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny tři návrhy v prvním čtení prošly, přičemž poslanci hnutí ANO se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti zamítnutí předložených návrhů. Pouze v případě hlasování o zamítnutí návrhu z dílny SPD hlasoval pro zamítnutí poslanec za ANO, Přemysl Mališ. Obecně však ze soupisu hlasování vyplívá, že hnutí ANO pustilo všechny tři návrhy ústavního zákona o referendu do druhého čtení. Potřebu další diskuse o parametrech a limitech obecného referenda pak vyjádřila 27. června 2018 pro server iDNES.cz poslankyně hnutí, Helena Válková.

V případě 26. hlasování o zamítnutí návrhu zákona o celostátním referendu z dílny SPD se 61 poslanců ANO zdrželo hlasování. Poslanci Jiří Mašek a Pavel Plzák tomuto návrhu vyjádřili podporu hlasováním proti zamítnutí. Negativně se k návrhu SPD stavěl za hnutí ANO poslanec Přemysl Mališ, který hlasoval pro zamítnutí předloženého návrhu.

V případě 29. hlasování o zamítnutí návrhu z dílny ČSSD se zdrželo pouze 6 poslanců hnutí ANO. Podporu návrhu ČSSD vyjádřilo 59 poslanců z hnutí ANO, kteří hlasovali proti jeho zamítnutí.

Co se týče 31. hlasování o zamítnutí návrhu z dílny KSČM, za hnutí ANO se zdrželo 52 poslanců. Podporu návrhu KSČM vyjádřilo 13 poslanců z hnutí ANO, kteří hlasovali proti jeho zamítnutí.

Za hnutí ANO se k přijatým návrhům vyjádřila pro server iDNES.cz poslankyně Helena Válková. Ta ve svém vyjádření přijetí všech návrhů vítá, ale upozorňuje na nutnost nastavení parametrů a limitů referenda v rámci ochrany před populistickým zneužitím. Ze schválených návrhů dle serveru poslankyně Válková osobně upřednostňuje návrh z dílny ČSSD.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

Zatím jste neprosadili vůbec nic (k Pirátům, pozn. Demagog.cz). Otázky Václava Moravce, 1. července 2018

Poslanci Pirátů jako opoziční strany mají jen malou šanci na prosazení vlastních zákonů. V současné době je z dílny Pirátů ve druhém čtením jeden návrh zákona, a to o svobodném přístupu k informacím.

V jiných případech, například u pozměňovacího návrhu Mikuláše Ferjenčíka k zákonu o zrychlení výstavby infrastruktury nebo návrhu nominačního zákona, jsou jejich návrhy zamítnuty.

Jak je vidět z přehledu připodepsaných návrhů zákona předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, žádný z pirátských návrhů (nebo těch, ke kterým se připojili) se jim nepodařilo prosadit. Výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

Poprvé v historii bylo vypsáno výběrové řízení a nový generální ředitel České pošty byl vybrán ve výběrovém řízení, na tom se asi všichni shodneme. Ve stávající době je vypsáno výběrové řízení poprvé v historii na generálního ředitele Lesů České republiky. Otevřené, veřejné výběrové řízení, kam se může přihlásit kdokoliv. Otázky Václava Moravce, 1. července 2018

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, neboť výběrová řízení na posty generálních ředitelů České pošty i Lesů ČR vypsáno již v minulosti bylo.

Ministerstvo vnitra se v roce 2011 generálního ředitele České pošty pokusilo najít cestou výběrového řízení, avšak z této metody nakonec sešlo – nastupijící generální ředitel byl jmenován ministrem vnitra. Současný generální ředitel Roman Knapp je tak skutečně prvním šéfem České pošty, který byl vybrán zmíněnou metodou.

U Lesů ČR bylo vyběrové řízení jak vypsáno, tak dokonce díky němu ministr zemědělství v roce 2007 generálního ředitele této státní firmy našel. Podruhé, kdy bylo vypsáno výběrové řízení, v roce 2013 tehdejší ministr zemědělství Petr Bendl usoudil, že se do přijímacího procesu nezapojili ucházející kandidáti, a proto šéfa Lesů ČR vybral bez výběrového řízení.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

Zdanění církevních restitucí nebyl náš program, ani ve 13 ani v 17. Události, komentáře, 4. června 2018

Výrok je hodnocen jako zavádějící, protože i když v předvolebním programu hnutí ANO se zdanění církevních restitucí přímo neobjevilo, již před volbami je předseda hnutí Babiš označil za "tunel" a podpořil veřejně myšlenku na jejich zdanění.

Resortní program hnutí ANO z roku 2013 skutečně neobsahuje žádnou zmínku o církevních restitucích a jejich zdanění. Totéž platí pro priority, východiska a zkrácený program hnutí z roku 2013. Program (.pdf, str. 2) z roku 2017 zmiňuje církevní restituce pouze okrajově v úvodní části, kdy jsou vyjmenovávány důvody proč hnutí ANO vzniklo:

Proti tomu, že politici utahovali lidem opasky, zatímco církvím odklepli restituce předražené o 54 miliard. Tématu zdanění církevních restitucí se ale také nevěnuje. Otázku zdanění ovšem veřejně podporuje Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.

Téma zdanění církevních restitucí je k 5. červnu 2018 aktuální z důvodu vyjednávání o podpoře vlády. Z mediálních vyjádření předsedy hnutí, Andreje Babiše, vyplývá, že je zdanění církevních restitucí dlouhodobě nakloněn. Jak řekl 4. června 2018 pro Českou televizi: „My s tím souhlasíme dlouhodobě, předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá. Není to nové téma, my jsme o tom ani nemluvili v rámci vyjednávání o nějaké podpoře KSČM.“

O způsobu vyjednání restitucí se Babiš v médiích negativně vyjádřil již v červenci 2014, kdy podle serveru iDNES.cz řekl: „Hnutí ANO ctí zásadu, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Nesouhlasíme ale se způsobem, jakým byly církevní restituce Nečasovou a Kalouskovou vládou dojednány.“

V březnu 2016 pak už Babiš v médiích hovořil o podpoře zdanění církevních restitucí. Reagoval tak na kritiku předsedy KDU-ČSL, Pavla Bělobrádka, za podezření účelového přepsání majetku v kauze Čapí hnízdo. Doslova Babiš řekl: „Církevní restituce je tunel. A pokud dnes komunisti navrhují je zdanit, tak já určitě souhlasím.“

V listopadu 2017 opět Andrej Babiš v médiích hovořil o plánu zdanit církevní restituce, tentokrát ve spojitosti se situací po sněmovních volbách v říjnu 2017 a vznikem nové vlády: „Není důvod, aby se to nedanilo. V rámci koalice (v letech 2014-2017, pozn. Demagog.cz) nebylo možné se k tomu vrátit, teď to asi možné bude.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

Jasně. Znáte tento billboard? Znáte ten billboard někdo, přátelé? (...) To byl billboard sociální demokracie ve volbách 2012/2013. Události, komentáře, 4. června 2018

(Od 13.01)

Jaroslav Faltýnek naráží na billboard použitý v kampani pro senátní a krajské volby v roce 2012.

Tento billboard skutečně byl součástí předvolební kampaně ČSSD v roce 2012. Sociální demokraté jím útočí na strany ODS a TOP 09, které chtěly vydat zmiňovanou částku na církve, kvůli zvyšování DPH a snižování životní úrovně důchodců.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

Já jsem kupoval spoustu zemědělské půdy (...) a reálné tržní ceny se pohybovaly v průměru kolem 10 až 15 Kč. A když to přepočítáme, tak za 44 Kč 72 tisíc hektarů je 32 miliard a reálná cena je 10. U lesní půdy je to to samé. Tržní cena se pohybuje kolem 10 - 15 Kč. V materiálu, který byl zpracován na základě výpočtu pro výplatu církvím, tak je to 27,74 krát 181 tisíc hektarů. To je 50 miliard. Dohromady 80 miliard. A reálná cena byla 30. Takže tady nám lítá těch 50 miliard a to je všechno. Události, komentáře, 4. června 2018

Výrok Jaroslava Faltýnka hodnotíme jako zavádějící vzhledem k tomu, že kromě zemědělské a lesní půdy byly při výpočtu kompenzace zahrnuty i zastavěné plochy, u nichž byla použita pro výpočet finančního vypořádání cena 1106,78 Kč/m2, která výrazně přesahuje cenu zemědělské nebo lesní půdy. To Faltýnek v tomto svém výpočtu zcela opomíjí.

Při přípravě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, byla již v roce 2007 ustavena Vládní komise, která měla za úkol ve spolupráci s Církevní komisí vypracovat návrh zákona o majetkovém vyrovnání. V roce 2008 byla navíc ustavena sněmovní komise, která si nechala vypracovat prověření výpočtu od společnosti Ernst & Young. Tato společnost shledala, že použitý výpočet je oprávněný a racionální. Celý proces vyjednávání o majetkovém vyrovnání s církvemi byl završen dohodou mezi církvemi a Vládní komisí a následným přijetím zákona v roce 2012.

Co se týče samotného výpočtu finančního vypořádání za zemědělské pozemky, které nemohou být vydány, byla opravdu cena za metr čtverečný zemědělské půdy stanovena na 44,48 Kč a na 27,74 Kč u lesní půdy.

Zemědělskou, respektive lesní půdou se rozumí půda, která byla zemědělská, respektive lesní v roce 1948. Od roku 1948 však došlo k velkým změnám. Část tehdejší půdy je dnes v intravilánech velkých měst (Praha, Brno), kde je její cena mnohem vyšší než cena půdy ve venkovských oblastech.

Z toho důvodu je výsledná průměrná cena zemědělské a lesní půdy vyšší než běžně uváděné tržní ceny půdy na venkově, kde se tato půda nejvíce prodává.

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek

Reakce na Bělobrádka

Jaroslav FALTÝNEK: Úplně mimo. Já tady mám konkrétní výpočet, kde je lesní půda. To je klasifikace, kategorizace. Cena 27,74 Kč. Zemědělská půda. To je prostě taxativně stanoveno, co je to zemědělská ...

Daniel TAKÁČ: No a to centrum Prahy tam máte taky?

Jaroslav FALTÝNEK: Jasně. Vodní plochy, zastavěné plochy, tam je cena 1106, ostatní plochy, budovy a celkem částka 135 miliard. Takže ty kategorie jsou tady všechny obsaženy. Ale zemědělská půda je prostě půda, na které se pěstují zemědělské plodiny, která se obdělává, a ta byla stanovena částkou 45 Kč za metr. Události, komentáře, 4. června 2018

Jaroslav Faltýnek zde upřesňuje svůj předchozí zavádějící výrok a doplňuje, že do finanční kompenzace církvím jsou kromě dříve zmíněné zemědělské a lesní půdy zahrnuty i vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní plochy a budovy.

Přesto, že zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi používá termín zemědělské nemovitosti, který kromě půdy zahrnuje i budovy náležící k zemědělské usedlosti či sloužící k zemědělské výrobě, Ministerstvo kultury použilo pro výpočet odhadu hodnoty zabaveného církevního majetku termín zemědělská půda a zemědělské budovy tak vyčlenilo do kategorie budov.

Vzhledem ke správně uvedeným cenám jednotlivých typů pozemků lze předpokládat, že Jaroslav Faltýnek vychází z materiálů Ministerstva kultury. Ministerstvo v tomto případě zemědělskou půdu definuje jako souhrn orné půdy, chmelnice, vinice, trvalého travního porostu, sadu a zahrady, a lze výrok, že zemědělská půda je ta, „na které se pěstují zemědělské plodiny, která se obdělává”, označit jako pravdivý.