Demagog.cz

Vojtěch Filip
Vojtěch Filip
Evropa nemá žádnou politiku proti zemím BRICSu vymezenou. Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 23. dubna 2014

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Na webových stránkách Europarlamentu je k dispozici dokument, jehož název by se dal přeložit jako "Zahraniční politika EU vůči zemím BRICS a dalším rychle se rozvíjejícím mocnostem: cíle a strategie", která v poslední kapitole obsahuje i politická doporučení. Není tedy pravdou, že by nebyla vymezena žádná politika vůči zemím BRICS.