Demagog.cz

Libuše Přikrylová
Libuše Přikrylová
Ostravice je v soukromých rukou, je v dezolátním stavu. Vedení města deklarovalo v poslední době vykoupit Ostravici. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Soubor budov ostravského obchodního domu Ostravice-Textilia patří od roku 2014 firmě RME Czech s.r.o. Budova je v současnosti ve špatném stavu. Aktuálně dle nepotvrzených zpráv představitelé města jednají s majitelem o ceně odkupu.

Soubor budov bývalého obchodního centra Ostravice-Textilia patřil do roku 2008 městu Ostrava. V tomto roce zastupitelstvo rozhodlo o prodeji celého komplexu a pozemků firmě Amádeus Real s.r.o. Kupní smlouva byla uzavřena v roce 2009. Nový majitel ale v roce 2012 od smlouvy jednostranně odstoupil, a to kvůli problému splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Následoval soudní spor mezi firmou Amádeus Real s.r.o. a statutárním městem Ostrava o náhradu škody. Zároveň došlo v roce 2014 ke změně majitele pozemků a budov (jedná se o budovy čp. 241, 243, 284 a 3099 ve čtvrti Moravská Ostrava). Novým držitelem se stala firma RME Czech s.r.o.

Komplikované majetkové vztahy a soudní spory vedly k postupnému chátrání budov i přesto, že valná část komplexu má historický charakter a byla od roku 2007 zařazena do památkové péče. Stav budov vyvolal také významnou reakci občanů, kteří se angažují formou petic o zachování tohoto komplexu.

Dle informací internetového deníku iDnes vedení města uvažuje o odkoupení zchátralého komplexu zpět do vlastnictví města.