Demagog.cz

Tomáš Macura
Tomáš Macura
V podstatě jsme zdvojnásobili počet kamer v kamerovém systému městském. Instalujeme kamery do prostředků veřejné dopravy.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Počet kamer stoupl z počtu 208 v roce 2014 na aktuálních 367. Do dvojnásobku tak chybí asi 50 kamer, nejde tudíž o "drobnou odchylku." Ostravská MHD však opravdu kamery získala.

V kontextu diskuze primátor Macura hodnotí úspěchy uplynulého volebního období. Začněme tedy v jeho prvním roce, v roce 2014. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava uvádí (.pdf, str. 17), že v roce 2014 dohlíželo na bezpečnost města 208 kamer. Dle zprávy (.pdf, str. 14) Městské policie Ostrava z roku 2015 patří do městského kamerového systému už 241 kamer. Tento počet také uvádí týdeník Policie ve svém článku o modernizaci kamerového systému v Ostravě z ledna 2016.

Na aktuálních stránkách Městské policie Ostrava se uvádí množství přes 300 kamer. To potvrzuje i nejnovější zpráva (.pdf, str. 24) z roku 2017, kde je uvedeno, že kamerový systém je tvořen 367 kamerami. Jejich počet tudíž zdaleka nenarostl o 100 %, ale přibližně o 75 %.

Od roku 2016 jsou do vozidel ostravské veřejné dopravy instalovány kamerové systémy. V roce 2017 byl takovýto systém nainstalován v 68 tramvajích a 6 trolejbusech.