Demagog.cz

Tomáš Macura
Tomáš Macura
Díval jsem se na aplikaci Smog Alarm. V Ostravě je v tuto chvíli stejně kvalitní vzduch jako v Brně nebo v Praze. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Existuje aplikace SmogAlarm, která monitoruje aktuální stav ovzduší v ČR. Bohužel aplikace eviduje data jen za posledních 12 hodin, takže nelze dohledat stav z 13. září 2018, kdy proběhla televizní debata.

Výrok je hodnocen jako neověřitelný, neboť aplikace SmogAlarm ukazuje jen aktuální stav počasí (12 hodin zpětně) bez možnosti porovnat starší údaje. Tedy není možné dohledat v aplikaci stav ovzduší v době debaty 13. září 2018. Aplikaci provozuje nezisková organizace ČistéNebe.

Aplikace jako hlavní zdroj dat využívá veřejně dostupné informace Českého hydrometeorologického ústavu. Dle možností kontrolních stanic se na daném místě měří především hodnota pevných částic (prach) PM10, oxidu dusíku NO2 a NOx, ozonu O3 a oxidu síry SO2. Průměrná kvalita ovzduší je hodnocena na škále od 1 do 6, která je ale dostupná jen aktuální nebo souhrnná za předchozí měsíc.

Pro úplnost dodáváme, že ke dni 16. 9. 2018 si stanice v Praze, Brně a Ostravě stojí rovněž stejně. Nutno ovšem dodat, že uživatel si musí vybrat konkrétní měřicí stanici (nikoli celé město), ne všechny z nich navíc umí měřit všechny hodnoty.