Demagog.cz

Zbyněk Pražák
Zbyněk Pražák
Město dává přes 20 milionů do ozdravných pobytů. Ne všechny děti umíme uspokojit. U mateřských škol je to 100 %, ale u základních škol to 100 % není. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Pro nadcházející školní rok bohužel zatím neznáme žádající subjekty, údaje o počtu žáků a vynaložených částkách. V roce 2018 město vyčlenilo do fondu, ze kterého se školám hradí ozdravné pobyty, 22 mil. Kč, v prvních letech však vyčlenilo řádově méně.

Město Ostrava již v roce 2008 zřídilo Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. V prvních letech do něj město dávalo částku okolo pěti milionů Kč, v roce 2018 to je již 22 mil. Kč. Dle Statutu fondu mohou o čerpání finančních prostředků zažádat všechny (mateřské, základní a víceletá gymnázia pro děti ve věku odpovídajícím školní docházce základních škol) školy na území Ostravy (čl. 4).

Například v roce 2017 (.pdf) zažádalo o příspěvek na ozdravný pobyt pro děti 6 mateřských škol a 26 základních škol. Celkem se jednalo o 4056 dětí. Mateřským školám bylo poskytnuto plnění ve výši 100 % a základním školám průměrně ve výši 59 %. Zde by tedy čísla odpovídala. Schváleny už však byly i peníze pro nadcházející školní rok, zde však neznáme žádající subjekty, údaje o počtu žáků a vynaložených částkách. Z tohoto důvodu neumíme výrok ověřit.