Demagog.cz

Libuše Přikrylová
Libuše Přikrylová
Před rokem měla vzniknout skládka v Bartovicích. Protože byly účastníkem řízení, díky boji radnice se podařilo, že skládka nevznikla. Následně měla vzniknout skládka v oblasti Heřmanice a ta tam nakonec vznikla a to proto, že Slezská Ostrava jako město se k tomu vyjádřilo, ale nepodalo věcné námitky, které by ovlivnily, jestli ta skládka tam bude nebo ne. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Srovnání záměru skládky v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích s vývojem v Heřmanicích je značně zavádějící, neboť heřmanická skládka důlní hlušiny je zde už přes sto let jako důsledek dolování černého uhlí.

V průběhu loňského roku, potažmo počátkem letošního, společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. řešila nedostatek skladovacího prostoru pro celkem 200 tisíc tun uhlí pro své hutě. Do úvahy připadaly Radvanice a Bartovice, nicméně krajský úřad pro tyto návrhy vydal závazné nesouhlasné stanovisko. Při rozhodování brali krajští zastupitelé v potaz i připomínky veřejnosti, převážně stran obyvatel a zastupitelů zmíněných městských částí. Vyjadřovali se i zástupci města.

Srovnání s údajně opačnou situací v Heřmanicích je však zavádějící. Území městské části Ostrava-Heřmanice je jednou z oblastí, kde je skladována důlní hlušina jakožto pozůstatek dlouhodobého dolování černého uhlí. Stále zde dochází k úniku nebezpečných plynů, a to převážně do podzemních vod. Hlušina je zde však již od 19. století, nebyla tedy zavedena kvůli nečinnosti tamních úřadů. Naopak, v roce 2017 začala její pomalá revitalizace, která má trvat deset let.

Slezská Ostrava trvale bojuje s černými skládkami, případ Heřmanic však neodpovídá veřejně dostupným zdrojům.