Demagog.cz

Pavel Hroch
Pavel Hroch
My (Jihočeský kraj, pozn. Demagog.cz) jsme uvolnili 30 000 000 Kč na podporu cestovního ruchu a právě do ubytování, kdy jsme dávali buď 300 Kč nebo 30 %. Debata ČT ke krajským volbám, 21. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Jihočeský kraj uvolnil na konci letošního května 30 mil. Kč na podporu cestovního ruchu. Součástí programu byla sleva na ubytování ve výši 30 %, maximálně však do výše 300 Kč na osobu a noc.

Jihočeský kraj na konci května 2020 oznámil vyhlášení programu na podporu cestovního ruchu s tím, že „Pro slevy na ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje je uvolněno 30 milionů korun“. Zastupitelstvo kraje se tak usneslo na jednání 21. května 2020, kdy schválilo (.pdf, str. 5) bod programu „Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje“, který obsahoval právě i zmiňovanou podporu (.doc, str. 1) ubytování, a to až do výše 30 milionů korun.

Administraci celého projektu podle výše uvedené zprávy zajišťuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), která na svých webových stránkách 9. června zveřejnila podrobnější podmínky programu. JCCR popsala podmínky následovně: „Slevu 30 % z ceny ubytování, maximálně však 300 korun na osobu a noc, získají rodiny od dvou do šesti osob, z nichž nejméně jedna musí být starší 18 let“.