Demagog.cz

Pavel Hroch
Pavel Hroch
(…) máme 5 a půl tisíce turistických tras. Debata ČT ke krajským volbám, 21. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle Klubu českých turistů Jihočeského kraje je na území tohoto kraje 5 272,7 km turistických tras.

Klub českých turistů Jihočeského kraje na svých stránkách popisuje: „Značkaři našeho kraje udržují a obnovují 5 272,7 km pěších a 106 km lyžařských turistických značených tras vyznačených na území Jihočeského kraje, na kterých je umístěno 8 856 směrovek a tabulek a 175 nástěnných turistických map.

Výrok mluví o 5 a půl tisících turistických tras, přesto však hodnotíme výrok jako pravdivý, neboť bezprostředně navazuje na tvrzení Pavla Hrocha „máme zhruba 5 000 km cyklotras“. Z jeho kontextu je tedy zřejmé, že měl skutečně na mysli počet kilometrů turistických tras, nikoliv počet tras jako takových.