Demagog.cz

Ivana Stráská
Ivana Stráská
To je řeka Vltava a společně se Středočeským krajem jsme připravili projekt vlastně řeky a návštěvy míst kolem řeky. Debata ČT ke krajským volbám, 21. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V dubnu 2019 byl spuštěn projekt Vltava – Řeka plná zážitků, jehož cílem je propagace řeky Vltavy a turistických míst podél jejího toku.

Hejtmanka Jihočeského kraje Stránská /ČSSD/ v debatě poukazuje na další příležitosti pro cestovní ruch v Jihočeském kraji, zmiňuje přitom řeku Vltavu (čas 1:24:50–1:25:32), o níž hovoří jako o fenoménu, který ještě možná není doceněn.

V dubnu 2019 byl spuštěn projekt Vltava – Řeka plná zážitků, jedná se o společnou aktivitu Jihočeského a Středočeského kraje, jehož cílem je představit Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece nové domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku“.

Projekt propaguje poznávání samotné řeky a jejího okolí vytipováním různých turistických míst, která je možné prozkoumat na plavidle, na kole nebo pěšky. Na webu projektu je ke každému výletu popsána délka trasy, přibližný čas cesty, k zobrazení a ke stažení je také mapa. Jako příklad můžeme uvést tip na výlet „Na hrad Zvíkov a Orlík za jediný den“. Turisté se také mohou inspirovat kalendářem akcí a podle toho naplánovat výlety.