Demagog.cz

Lukáš Mareš
Lukáš Mareš
Cestovní ruch tvoří 7 % hrubého domácího produktu. Debata ČT ke krajským volbám, 21. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Cestovní ruch tvoří dle ČSÚ pouze 2,9 % hrubého domácího produktu ČR.

Podle nejnovějších dostupných dat Českého statistického úřadu z roku 2018 tvoří cestovní ruch nikoli 7 % hrubého domácího produktu, jak uvádí Lukáš Mareš, ale pouze 2,9 % HDP České republiky. Tento poměr se přitom v průběhu let příliš nemění a osciluje v blízkosti uvedené hodnoty. Podobné hodnoty i trend zachycují data Světové banky (také dostupná jen do roku 2018). Vyjádřeno nominálně se pak sektor cestovního ruchu podílel na HDP ve stejném roce 153 miliardami korun.