Demagog.cz

Radek Rozvoral
Radek Rozvoral
(…) 42 % obyvatel Středočeského kraje žije v obcích do dvou tisíc obyvatel, což je vlastně rarita Středočeskýho kraje, (…). ČT24, 25. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle posledních dostupných údajů ČSÚ žije v obcích s méně než 2 000 obyvatel 40,65 % všech obyvatel Středočeského kraje. Takto vysoký podíl lidí žijících v malých obcích není ve srovnání s jinými kraji obvyklý.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo k 31. prosinci 2019 na území Středočeského kraje celkem 1 144 obcí s celkovým počtem obyvatel 1 385 141. Z toho v obcích s počtem obyvatel do 2 000 žilo celkem 563 089 lidí, tedy 40,65 % všech obyvatel kraje. Údaj uváděný Radkem Rozvoralem se pohybuje v mezích námi tolerované míry nepřesnosti.

Srovnáme-li v uvedeném ohledu Středočeský kraj s ostatními kraji České republiky, pak je tento vysoký podíl lidí žijících v obcích do 2 000 obyvatel vyšší pouze v kraji Vysočina (44,16 %). V rámci České republiky má tak Středočeský kraj skutečně neobvykle vysoký podíl obyvatel žijících v menších obcích.