Pavel Sehnal
APB

Pavel Sehnal

Hrubý domácí produkt je 5 000 miliard a dotace v netto jsou 40 miliard.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021
Zemědělství,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Hodnota HDP České republiky za rok 2020 byla vyčíslena na 5 695 miliard Kč. Výdaje Státního zemědělského intervenční fondu, jenž zemědělcům rozděluje dotace, činily 43 miliard Kč. Podíl zemědělských dotací na HDP je ale skutečně tak nízký, jak o něm hovoří Pavel Sehnal.

Plné odůvodnění

Na začátek uveďme, že z kontextu rozhovoru je patrné, že Pavel Sehnal, volební lídr Aliance pro budoucnost, hovoří (video, čas 38:31–39:07) o dotacích zemědělských. Jejich správu má v gesci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), většinu jehož rozpočtu tvoří právě dotace.

Zdroje: MF (.pdf, str. 28), SZIF.

Z tabulky výše vidíme, že aktuální výše hrubého domácího produktu je v běžných cenách vyšší než hodnota uvedená Pavlem Sehnalem. Rozpočet Státního zemědělského intervenční fondu, jenž zemědělcům rozděluje dotace, se však v posledních letech v rámci 10% odchylky okolo 40 miliard korun skutečně pohybuje.

Pavel Sehnal však upozorňoval (video, čas 38:31–39:07) na to, že zemědělské dotace představují oproti výši hrubého domácího produktu zanedbatelnou částku. Konkrétně řekl, že „je to méně než 1 %“. Podíl jeho zmíněných údajů je konkrétně 0,8 %. Na grafu níže vidíme, že ku příkladu v roce 2020 podíl dosáhl 0,76 %, v předchozích letech je podíl nižší. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý s výhradou za nesprávný údaj o výši HDP.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Politické spektrum v debatě Českého rozhlasu

Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021

Ve blížících se volbách do Poslanecké sněmovny nebudou kandidovat jen zavedené sněmovní strany a Přísaha Roberta Šlachty, jak se může z některých televizních debat zdát. Proto jsme se v naší nejnovější analýze podívali na předv...