Demagog.cz

Pavel Sehnal
Pavel Sehnal (APB)
Lídr kandidátky v hl. m. Praze
Hrubý domácí produkt je 5 000 miliard a dotace v netto jsou 40 miliard.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021
Zemědělství
Ekonomika

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Hodnota HDP České republiky za rok 2020 byla vyčíslena na 5 695 miliard Kč. Výdaje Státního zemědělského intervenční fondu, jenž zemědělcům rozděluje dotace, činily 43 miliard Kč. Podíl zemědělských dotací na HDP je ale skutečně tak nízký, jak o něm hovoří Pavel Sehnal.

Na začátek uveďme, že z kontextu rozhovoru je patrné, že Pavel Sehnal, volební lídr Aliance pro budoucnost, hovoří (video, čas 38:31–39:07) o dotacích zemědělských. Jejich správu má v gesci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), většinu jehož rozpočtu tvoří právě dotace.

Zdroje: MF (.pdf, str. 28), SZIF.

Z tabulky výše vidíme, že aktuální výše hrubého domácího produktu je v běžných cenách vyšší než hodnota uvedená Pavlem Sehnalem. Rozpočet Státního zemědělského intervenční fondu, jenž zemědělcům rozděluje dotace, se však v posledních letech v rámci 10% odchylky okolo 40 miliard korun skutečně pohybuje.

Pavel Sehnal však upozorňoval (video, čas 38:31–39:07) na to, že zemědělské dotace představují oproti výši hrubého domácího produktu zanedbatelnou částku. Konkrétně řekl, že „je to méně než 1 %“. Podíl jeho zmíněných údajů je konkrétně 0,8 %. Na grafu níže vidíme, že ku příkladu v roce 2020 podíl dosáhl 0,76 %, v předchozích letech je podíl nižší. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý s výhradou za nesprávný údaj o výši HDP.