Demagog.cz

Pavel Sehnal
Pavel Sehnal (APB)
Lídr kandidátky v hl. m. Praze
Dneska mzda ve státním sektoru je 39 tisíc a v soukromém 34 tisíc.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021
Ekonomika
Sněmovní volby 2021

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Dle posledních údajů je průměrný plat státního zaměstnance opravdu přibližně 39,8 tisíc korun. Průměrná mzda zaměstnance v soukromé sféře mu však je mnohem bližší a činí 38,6 tisíc.

Výdělkové úrovně v České republice sleduje Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Průběh a vývoj jeho šetření řídí komise složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Českého statistického úřadu, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Poslední výsledky statistického šetření ISPV ukázaly, že k prvnímu čtvrtletí roku 2021 činil průměrný hrubý měsíční plat ve státním sektoru 39 782 Kč. Vzrostl tak meziročně o 5,2 %. Průměrná hrubá měsíční mzda v soukromém sektoru také vzrostla, konkrétně o 4,8 % na 38 625 Kč.

Výše průměrné mzdy v soukromém sektoru uvedená Pavlem Sehnalem, předsedou Aliance pro budoucnost, se oproti skutečné mzdě 38 625 korun liší o více než 10 %. Porušuje tím naši 10% toleranční odchylku, a výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Doplňme však, že rozdíl mezi platy ve veřejném sektoru a mzdami v soukromých firmách se v posledních letech prohlubuje. Na grafu níže lze pozorovat, že od roku 2011 platy státních zaměstnanců rostou rychleji.