Vojtěch Filip
KSČM

Vojtěch Filip

Výstavba bytů, která tu stagnovala 30 let.
Předvolební debata České televize, 6. října 2021

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Dle dostupných dat ČSÚ počty nových bytových jednotek mezi lety 1998 a 2020 značně kolísaly, celkově však počty postavených bytů spíše rostou.

Plné odůvodnění

Dle údajů Českého statistického úřadu, který sleduje počet nových bytů od roku 1998, bylo v tomto roce dokončeno 22 183 (.xlsx) nových bytových jednotek. Naopak v loňském roce došlo k dokončení 34 412 nových bytových jednotek. Výstavba a dokončování nových bytů v rodinných a bytových domech kolísaly – maximum bylo dosaženo v roce 2007, kdy bylo dokončeno 41 649 bytů, minimum v průběhu sledovaných let bylo dosaženo hned v roce 1998 s 22 183 byty, později při propadu výstavby v roce 2014 bylo dokončeno 23 954 bytových jednotek.

Vývoj počtu postavených bytů je vidět na následujícím grafu, přičemž vidíme dva vrcholy, jeden v roce 2007, druhý v roce 2019. Zároveň však platí, že v žádném roce nebylo postaveno méně bytů, než v roce 1998, celkové počty postavených bytů tedy spíše rostou. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Superdebata dva dny před volbami do PS

Předvolební debata České televize, 6. října 2021

V den voleb vydáváme největší analýzu výroků lídrů kandidujících stran, hnutí a koalic ze Superdebaty České televize. 8 politiků, 85 výroků, přes 600 odkazů na zdroje a především důkladná odůvodnění. Ta jediná analýza, kterou p...