Vojtěch Filip
KSČM

Vojtěch Filip

Máme tady zákon o cenách, věcně usměrňované ceny (...) rozhodnout podle § 8 o tom, že se limituje ta cena dodávky.
Předvolební debata České televize, 6. října 2021

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Dle § 6 zákona o cenách je možné regulovat zvyšování cen, či způsoby určování ceny. § 8 tohoto zákona je již 12 let zrušen.

Plné odůvodnění

Věcné usměrňování cen je zakotveno v § 6 zákona o cenách (č. 526/1990 Sb.). Podle tohoto ustanovení je možné, aby stát, resp. cenové orgány, určily maximální rozsah zvyšování cen za určité období. Uvedený paragraf rovněž stanovuje možnost omezit prodejcům zvyšování ceny zboží či služby z důvodu zvyšování cen vstupů (materiálu apod.), či stanovit závazný postup při určování ceny včetně omezení výše marže. § 8 daného zákona, který se týkal časového usměrňování cen, je zrušený zákonem č. 403/2009 Sb., tedy již 12 let. Protože se však v zákoně Vojtěchem Filipem zmíněná regulace skutečně nachází, hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Superdebata dva dny před volbami do PS

Předvolební debata České televize, 6. října 2021

V den voleb vydáváme největší analýzu výroků lídrů kandidujících stran, hnutí a koalic ze Superdebaty České televize. 8 politiků, 85 výroků, přes 600 odkazů na zdroje a především důkladná odůvodnění. Ta jediná analýza, kterou p...