Demagog.cz

Petr Fiala
Petr Fiala (ODS)
Když budeme mít růst kolem 4 %, a to je ten nejstřízlivější odhad ekonomických expertů, tak je to 80 miliard korun navíc.
Předvolební debata České televize, 6. října 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle Ministerstva financí (MF) i ČNB lze v roce 2022 očekávat růst HDP o cca 4,1 %. To dle zprávy ke státnímu rozpočtu i Výboru pro rozpočtové prognózy MF povede k navýšení daňových příjmů státního rozpočtu o 84 resp. 78 mld. Kč.

Dle poslední zveřejněné makroekonomické predikce Ministerstva financí ze srpna 2021 je meziroční růst reálného HDP v roce 2022 odhadován na 4,2 %. Také letní predikce České národní banky uvádí pro rok 2022 meziroční růst reálného HDP ve výši 4,1 %.

Na začátku září došlo k předložení návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2022. Ze zprávy vyplývá, že došlo k navýšení daňových příjmů oproti předchozímu roku o 68,2 mld. Kč (.doc, str. 17). Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení pak narostou o 15,8 mld. Kč. Celkem se tedy jedná o navýšení příjmů o 84 mld. Kč.

Dle srpnového materiálu Výboru pro rozpočtové prognózy (.xlsx) Ministerstva financí je dle metodiky ESA očekáván mezi roky 2021 a 2022 nárůst daňových příjmů státu a příjmů z pojistného (bez započtení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které není příjmem státního rozpočtu) o 78 mld. Kč. Výbor pro rozpočtové prognózy tímto materiálem reaguje také na makroekonomickou predikci MF ze srpna 2021, kde je počítáno s růstem HDP o 4,2 %.