Vojtěch Filip
KSČM

Vojtěch Filip

Pořád platí v ČR ústava a ta říká, že pokud jde o zdravotnictví, tak je pro občana bezplatné na základě všeobecného zdravotního pojištění.
Předvolební debata České televize, 6. října 2021
Zdravotnictví,
Právní stát,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Zmínka o bezplatném zdravotnictví na základě všeobecného zdravotního pojištění je obsažena v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku ČR.

Plné odůvodnění

V Ústavě České republiky není explicitně zmíněna bezplatná zdravotní péče v rámci všeobecného zdravotního pojištění. Nicméně součástí Ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod, kde se již tato zmínka objevuje. A to konkrétně ve čl. 31: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.”

Výrok jsme zmínili

Superdebata dva dny před volbami do PS

Předvolební debata České televize, 6. října 2021

V den voleb vydáváme největší analýzu výroků lídrů kandidujících stran, hnutí a koalic ze Superdebaty České televize. 8 politiků, 85 výroků, přes 600 odkazů na zdroje a především důkladná odůvodnění. Ta jediná analýza, kterou p...