Róbert Šlachta
Přísaha

Róbert Šlachta

(...) snížení (sazby DPH, pozn. Demagog.cz) potravin z 15 %.
Předvolební debata České televize, 6. října 2021
Sněmovní volby 2021,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

V současné době je na zdanění běžných potravin, kromě alkoholických nápojů, použita první snížená sazba DPH ve výši 15 %.

Plné odůvodnění

Úpravy a sazby DPH předepisuje Zákon o dani z přidané hodnoty. Ten také stanovuje základní sazbu této daně ve výši 21 % a také dvě její snížené sazby, první ve výši 15 % a druhou ve výši 10 %. Dále tento zákon upravuje případy, kdy dochází k užití tzv. snížených sazeb. 

Zboží, u kterého je uplatněna 15% snížená sazba, je vyjmenováno v Příloze č. 3 tohoto zákona. Zde nalezneme zboží pod kódovými označeními 01–05, 07–23 a 25, které je tvořeno následujícími položkami: „Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.

Například počáteční a kojenecká výživa, potraviny pro malé děti a pitná voda jsou dle přílohy č. 3a zdaňovány druhou sníženou sazbou ve výši 10 %. 

Běžné potraviny jsou ovšem v první kategorii a jsou tedy zdaňovány první sníženou sazbou daně.

Výrok jsme zmínili

Superdebata dva dny před volbami do PS

Předvolební debata České televize, 6. října 2021

V den voleb vydáváme největší analýzu výroků lídrů kandidujících stran, hnutí a koalic ze Superdebaty České televize. 8 politiků, 85 výroků, přes 600 odkazů na zdroje a především důkladná odůvodnění. Ta jediná analýza, kterou p...