Peter Harvánek
SPD

Peter Harvánek

Když jsem se díval na účetní závěrky, tak ohodnocení čistě jenom majetku (OVAKu, pozn. Demagog.cz) je nějakých 800 milionů.
Předvolební debata České televize, 12. září 2022
Ekonomika,
Komunální volby 2022,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Majetek společnosti OVAK má podle výroční zprávy z roku 2021 hodnotu 882 milionů korun. Údaj, který uvádí Peter Harvánek, se tak vejde do naší 10% tolerance.

Plné odůvodnění

Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) je akciová společnost, ve které drží majoritní podíl (50,13 %) soukromá společnost Suez International, dalším velkým akcionářem s podílem 40,6 % je statutární město Ostrava. Společnost primárně zajišťuje dodávku pitné vody a zabezpečuje odkanalizování a následné čištění odpadních vod.

Dle účetní rozvahy obsažené ve výroční zprávě z roku 2021 (.pdf, str. 11–12) měla společnost OVAK majetek v hodnotě 882,1 milionu korun, což představovalo meziroční navýšení zhruba o 80 milionů korun. Jedná se o tzv. netto hodnotu (tj. po odečtení odpisů a opravných položek) všech aktiv, která OVAK vlastní. Více než polovinu majetku (458 mil. Kč) OVAKu tvoří krátkodobé pohledávky, hodnotu více než 260 mil. Kč pak má dlouhodobý hmotný majetek společnosti (zejména stavby). OVAK měl na konci roku také téměř 140 milionů korun na bankovních účtech.

Jelikož je celkový majetek OVAKu 882 milionů, což je jen přibližně o 10 % více, než uvádí Peter Harvánek, hodnotíme jeho výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Předvolební debata z Ostravy

Předvolební debata České televize, 12. září 2022

První ze tří městských předvolebních debat ČT se konala v Ostravě a jako již tradičně jsme se dívali i my. Nyní vám přinášíme analýzu výroků z prvního segmentu debaty, který se týkal energetické krize. Doplňme, že debaty se úča...