Marek Hilšer
Nez.

Marek Hilšer

Z Ústavy je (prezident, pozn. Demagog.cz) neodpovědný.
Předvolební debata České televize, 8. ledna 2023
Právní stát,
Prezidentské volby 2023,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle Ústavy prezident republiky z výkonu funkce není odpovědný.

Plné odůvodnění

Prezident, na základě článku 54, odstavce 3 Ústavy, skutečně není z výkonu své funkce odpovědný. To se vztahuje jak na výhradní, tak na kontrasignované pravomoci. Pokud tak prezident učiní rozhodnutí, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády, odpovídá za toto rozhodnutí pouze vláda.

Prezidenta navíc po dobu výkonu jeho funkce nelze ani trestně stíhat. Výjimku představuje pouze možnost Senátu podat na prezidenta ústavní žalobu, a to buď pro velezradu či hrubé porušení Ústavy a ústavního pořádku.

Výrok jsme zmínili

Prezidentská debata ČT

Předvolební debata České televize, 8. ledna 2023

V den prvního kola voleb prezidenta republiky vám přinášíme naši nejnovější analýzu, ve které jsme se zaměřili hned na osm kandidátů, kteří se zúčastnili nedělní debaty České televize.