Demagog.cz

Minulost a současnost debat o úpravě manželství

Zastánkyně a odpůrkyně stejnopohlavních manželství, poslankyně Barbora Kořanová a Zuzana Majerová Zahradníková se v 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS střetly nad horkým tématem posledních dnů. Řeč byla nejen o průběhu prvního čtení v Poslanecké sněmovně, ale také o tom, jestli se do rodného listu zapisuje matka a otec.

Ověřili jsme
360° Pavlíny Wolfové ze dne 29. dubna 2021 (moderátor Pavlína Wolfová, záznam)

1 z celkově 7 ověřených výroků

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

Slovo manželství je etymologicky ze staroslovanského „malžena“, muž, žena.

Výraz manželství má původ ve staročeském „malžen“ či „malženka“. Tato slova pochází z praslovanského výrazu „malъžena“, což je duálový tvar.

skrýt celé odůvodnění

Slovo manželství, stejně jako výrazy manžel a manželka, pravděpodobně vzniklo přesmykem ze staročeského malžen či malženka. Tato slova mají původ v praslovanském výrazu malъžena, což je duálový tvar.

Co se týče právního zakotvení slova manželství, v České republice se jedná o zákonem upravené spojení muže a ženy. 

Vědecký časopis Naše řeč spadající pod Akademii věd České republiky nicméně upozorňuje na možnost, že se původní významové hranice tohoto slova v budoucnu posunou nebo se najde jiný univerzální výraz, který zahrne zákonné svazky mezi muži a ženami, stejně jako mezi stejnopohlavními páry. Naše řeč jako možnou příčinu dosavadní neexistence takového výrazu označuje nerovné postavení svazků v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že registrované partnerství není dle právního řádu na stejné úrovni jako manželství, dosud nevznikla potřeba tento společný termín najít či vytvořit.

Na závěr je nutno podotknout, že etymologie soudí na základě dostupných dokumentů a znalostí principů jazykového vývoje. Nejedná se o exaktní vědu a jakékoliv závěry jsou podmíněny také množstvím dochovaných dokladů a historickými skutečnostmi.