Ověř to! Ověřeno!

Sněmovní realita, kauza Lessy a ministr Kubice, přímá volba starostů, zadlužení České republiky. Tato témata vás zaujala v posledních dnech natolik, že jste prostřednictvím aplikace Ověř to! zaslali k analýze faktické výroky českých politiků, kteří o těchto otázkách mluvili, aby je server Demagog.cz ověřil. Jde již o třetí sadu vyjádření, která Demagog.cz na základě vašich doporučení analyzoval. Předchozí výroky najdete na našem webu (první a druhá). Konkrétně jste nám tentokrát zaslali faktické výroky Andreje Babiše, Petra Gazdíka, Stanislava Humla, Kateřiny Klasnové a Bohuslava Sobotky (přikládáme dosavadní hodnocení serveru Demagog.cz u výše zmíněných politiků).


Ve spolupráci s veřejností jsme tak díky spuštění aplikace Ověř to! schopni postihnout mnohem širší spektrum výroků, než by bylo bez vaší pomoci možné. Na základě vašich podnětů se k nám dostanou nejen výroky, které zazní v televizních pořadech, ale také výroky vyřčené v Poslanecké sněmovně či na různých zpravodajských serverech, resp. internetových prezentacích jednotlivých politických stran. 

Aktivita poslanců je pro veřejnost poměrně citlivou otázkou. Chodí naši volení zástupci svědomitě na schůze Poslanecké sněmovny? Předkládají návrhy zákonů? Interpelují předsedu vlády a jednotlivé ministry? Andrej Babiš, lídr hnutí Ano, je přesvědčen, že poslanec ČSSD Antonín Seďa je takovým poslancem, který svůj post vykonává velmi ležérně a v Poslanecké sněmovně víceméně nic nedělá. Tedy kromě období, kdy se blíží volby. Jaká je ve skutečnosti aktivita poslance Sedi?
  

Ověřili jsme

Jiné ze dne 24. května 2013

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Andrej Babiš

0
0
0

Petr Gazdík

0
0
0

Stanislav Huml

0
0
0

Kateřina Klasnová

0
0
0

Bohuslav Sobotka

0
0
0

Výroky

Andrej Babiš ANO
Petr Gazdík STAN
Stanislav Huml SOCDEM
Kateřina Klasnová VV
Bohuslav Sobotka SOCDEM
Pravda 3 výroky
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 0 výroků

Andrej Babiš

Pan poslanec Seďa, který dělá ve sněmovně už jedenáctý rok čest svému jménu (prostě tam sedí), je typickým produktem české politiky, který se zjevuje pouze tehdy, kdy se blíží volby.
Nepravda

Výrok hodnotíme na základě dohledaných informací o aktivitě poslance Antonína Sedi jako nepravdivý.

Poslanec Antonín Seďa byl do Sněmovny zvolen v roce 2002 a postupně svůj mandát obhájil ve volbách v letech 2006 a 2010. Kandidoval na kandidátce ČSSD ve Zlínském kraji. Poslanecký post tedy vykonává asi jedenáct let.

Následující tabulka ukazuje stručné shrnutí poslanecké aktivity Antonína Sedi v Poslanecké sněmovně za dobu, co zde vykonává svůj mandát.

Počet předložených návrhůPočet podaných interpelací2002 - 2006602006 - 201029962010 - doposud3389

Ve volebním období 2002-2006 byl Antonín Seďa autorem nebo spoluautorem6 sněmovních návrhů zákona. V tomto období nepodal žádnou ústní interpelaci (ovšem je důležité upozornit, že strana poslance Sedi byla po celé volební období hlavní vládní stranou, tudíž je absence interpelací i návrhů zákonů v české realitě zcela logická).

Ve volebním období 2006-2010, kdy byla ČSSD v opozici, se poslanec Seďa podílel na předložení 29 sněmovních zákona. V tomto období také Antonín Seďa podal 96 ústních interpelací. Byl tedy druhým nejčastěji interpelujícím poslancem. V tomto ohledu byl aktivnější pouze David Rath (analýzu aktivity poslanců mapoval server KohoVolit.eu - tato analýza také ukazuje aktivitu poslanců obecně - na základě různých indikátorů byl Seďa hodnocen jako třetí nejaktivnější poslanec).

V aktuálním volebním období poslanec Seďa prozatím navrhl/spolunavrhl 33 návrhů zákonů. Byl také aktivní v podaných interpelacích - celkem jich již podal 89 (na předsedu vlády a na jednotlivé ministry).

Sdružení Kohovolit.eu mimo jiné sleduje také účast jednotlivých poslanců na hlasování. Ve volebním období 2006 - 2010 se Seďa účastnil 90,3 % hlasování, což jej řadí mezi nejvíce aktivní poslance v této oblasti (průměrná neúčast poslanců na hlasování byla v této době 20 %).

Data od voleb 2010 jsou přístupná k části volebního období a vyplývá z nich, že poslanec Seďa patří k aktivnějším poslancům, co se účasti na hlasování týká.

(Volby 2010 - začátek roku 2011 - 88% účast; Rok 2011 - 90% účast; Leden - květen 2012 (.xls) - 86% účast)

Na základě dohledané aktivity poslance Sedi je výrok hodnocen jako nepravdivý. Seďa patří mezi aktivní poslance a to jak počtem podaných návrhů zákonů, účastí na hlasování, tak i počtem interpelací na předsedu vlády či na ministry vlády. Navíc tyto své návrhy zákonů a interpelace podává v průběhu volebních období a ne pouze před volbami, kdy sám kandiduje. Jedinou výjimkou tvoří volební období 2002 - 2006, tehdy však ČSSD byla hlavní vládní stranou, zákony tak byly ze strany sociálních demokratů navrhovány cestou vládních návrhů zákona a není také příliš typické, aby "vládní poslanec" interpeloval "svou" vládu.

Petr Gazdík

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík závěrem upozornil, že přímo volený je už nyní starosta nejen na Slovensku, ale i v Německu či Polsku.
Pravda

Výrok Petra Gazdíka hodnotíme na základě dostupných informací jako pravdivý - na Slovensku a v Polsku platí přímá volba starostů plošně, v Německu v některých spolkových zemích.

Volby starostů na Slovensku jsou upraveny zákonem č. 346/1990 Zb. , o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Na základě tohoto zákona (.doc, slovensky, s. 1) jsou orgány samosprávy obcí (tj. i starosta) voleni na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

V Německu je volba samosprávy obcí v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Například v Severním Porýní-Vestfálsku je volba starostů na základě všeobecného, přímého, volného a rovného hlasování. V Baden-Württembersku je také přímá volba.

V Polsku je podle analýzy ministerstva vnitra (mluví i o volbách starostů na Slovensku a v Polsku) přímá volba starostů (.pdf, s. 14) zavedena od roku 2002.

Stanislav Huml

Vrátím se k Lessymu. Jsem velmi zvědav na reakci ministra vnitra, který veřejně prohlásil, že pokud se prokáže stíhání jako účelové, tak odstoupí.
Pravda

Výrok Stanislava Humla je pravdivý. Ministr vnitra Jan Kubice skutečně dne 30. srpna 2012 pro ČTK prohlásil, " Pokud by se prokázalo, že odvolání policejního prezidenta bylo účelové, ve vteřině odstoupím..."

Kateřina Klasnová

Nebude to ostatně poprvé, tento návrh předkládám opakovaně – nyní již potřetí. Ale je nutné, abychom o problematice absentujících poslanců bez postihu hovořili tak často, jak jen je to možné.
Pravda

Kateřina Klasnová předkládala tento návrh (sněmovní tisk 763 a 894) celkem třikrát a to v září a listopadu 2012 a nyní v květnu 2013.

Bohuslav Sobotka

Vláda přesto sází jeden stomiliardový deficit za druhým. Podíl státního dluhu k HDP, který se za nás dlouhodobě držel 28 procent, zvyšuje bezmála na dvojnásobek.
Zavádějící

Výrok je hodnocen na základě dohledaných informací o deficitech státního rozpočtu a celkového zadlužení ČR k HDP hodnocen jako zavádějící.

Vláda Petra Nečase nastoupila v létě 2010, má tedy za sebou sestavení tří rozpočtů. Bohuslav Sobotka má pravdu v tom, že ve všech z těchto tří let byl deficit přes 100 mld. Kč. Konkrétní údaje např. server Euroekonom ze zdrojů Ministerstva financí.

Stejně tak poměr státního dluhu k HDP neustále stoupá.

Vývoj můžete vidět v tomto grafu založeném na datech Eurostatu. Je otázkou, co míní Sobotka obratem "za nás" - ČSSD jako strana (data od roku 98) nebo až jeho aktivní působení ve vládě? V obou případech ovšem výsledná data nepopisují výrok Sobotky jako pravdivý.

Vyjdeme-li z roku 2002, kdy vládu přebral Vladimír Špidla (po Miloši Zemanovi), v jehož vládě působil Bohuslav Sobotka jako ministr financí, stoupl poměr státního dluhu k HDP z 27,1% (2002) na 45,8% (2012).

V době, kdy ČSSD předávala vládu ODS (rok 2006), činil tento poměr 28,3%, není tedy pravdou, že vláda pravice schodek zdvojnásobila. Z toho důvodu výrok hodnotíme jako zavádějící. Procentuální rozdíl mezi dvojnásobkem zadlužení z roku 2006 a současností je přes 10 %, což nelze považovat ani za přibližný údaj. Výrok předsedy ČSSD je tedy hodnocen jako zavádějící.