Demagog.cz

Zahraniční mise a česká politika

Ministr vnitra a zahraničí v jedné osobě v České televizi komentoval tragickou událost, při níž v Afghánistánu hrdinně padli 3 čeští vojáci. Hamáček mluvil o smyslu zahraničních misí, popsal jejich minulost i současný stav v Afghánistánu. Krátce se věnoval také své dvojroli ve vládě a k tomu, jak se do této unikátní situace vlastně dostal.

Ověřili jsme
Interview ČT24 ze dne 7. srpna 2018 (moderátor Zuzana Tvarůžková, záznam)

1 z celkově 14 ověřených výroků

Jan Hamáček

Jan Hamáček

Tím teďka myslím subsaharskou Afriku, která je zdrojem těch migračních vln a dneska vlastně největší počty migrantů, kteří se snaží přejít Středozemní moře, pocházejí z toho, z tohoto regionu.

Region subsaharské Afriky skutečně patří ke zdrojům migračních vln. Podle dostupných dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pro období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 o situaci ve Středomoří však největší počty migrantů a uprchlíků nepocházejí z tohoto regionu.

skrýt celé odůvodnění

Afrika se dle klasifikace OSN dělí na dva hlavní regiony, severní a subsaharskou. Do regionu severní Afriky patří
Alžír, Egypt, Maroko, Tunis, Súdán, Libye a Západní Sahara. Ostatní africké státy spadají do regionu subsaharské Afriky.

Data Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky pro období od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 o
situaci ve Středomoří (.pdf) ukazují, že největší počty uprchlíků a migrantů pocházejí ze zemí mimo region subsaharské Afriky. Nejvíce přišlo ze Sýrie (6 000). Dále pak z Iráku (3 600), Tunisu (3 000) a Afghánistánu (1 800). Celkem tedy z oblastí mimo subsaharskou Afriku přišlo v tomto období 17 400 uprchlíků a migrantů.

Z regionu subsaharské Afriky přišlo ve stejném období 14 200 uprchlíků a migrantů. Nejvíce z Guinei (3 600). Dále pak z Mali (3 100), Eritreje (2 600), Pobřeží Slonoviny (2 300). Nakonec je uvedena kategorie zahrnující menší počty migrantů a uprchlíků z vícero ostatních subsaharských států (2 600).

Nutno dodat, že údaje o počtu uprchlíků a migrantů se neustále mění. K 7. srpnu 2018 přišlo za rok 2018 do Evropy přes Středozemní moře 63 003 uprchlíků a migrantů. Poslední sada aktualizovaných dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky platí pro období od 1. ledna 2018 do 31. července 2018. Tato sada však není kompletní a chybí zde aktualizovaná datake kategorii „ostatní subsaharské státy“, a proto jsme ji k ověření výroku ministra Hamáčka nepoužili.

Přesto pro ilustraci uvedeme, že podle této sady dat přišlo z oblastí mimo region subsaharské Afriky 21 774 uprchlíků a migrantů. Oproti tomu z oblasti subsaharské Afriky přišlo pouze 14 696 uprchlíků a migrantů. Výrok ministra Hamáčka by tedy ani v tomto případě nebyl pravdivý.