Demagog.cz

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera (ODS)

  • 25
  • 9
  • 8
  • 7

Výroky

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Testuju české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím #MeToo, až asi na tři ultrafeministky. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím a zeptám se, jestli nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou! Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál. Pětadvacítkám říkám: Jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará. Jiné, 13. prosince 2018

Průběh a výsledky Kuberova výzkumu jsou pro nás naštěstí neověřitelné. Nicméně aby to nešlo dál, to se bojíme také.

skrýt celé odůvodnění

Nikdo z analytického týmu naštěstí nemá přímou zkušenost s experimentální metodou předsedy Senátu Kubery. Cokoli znamená slovo "drží," nespadá to patrně do našeho analytického působení, proto se s čistým svědomím zříkáme možnosti tento výrok ověřovat a do Nového roku si přejeme zapomenout.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Druhá věc je, a na tom trvám, že ty nevolby kandidátů Václava Klause byly nevolbami Václava Klause. Tam to bylo naprosto evidentní a dokonce i v případech, kdy kandidáti byli poměrně blízce v minulosti spojeni se sociální demokracií, tak neuspěli. Události, komentáře, 25. dubna 2013

Úvodem nutno podotknout, že přirozeně nehodnotíme tvrzení o "nevolbě Václava Klause", nýbrž onu faktickou část ohledně propojení kandidátů se sociální demokracií.

V průběhu desetiletého funkčního období prezidenta Klause zamítl Senát 8 jeho nominantů na post ústavního soudce.

Jmenovitě se jednalo o JUDr. Aleše Pejchala (navržen dvakrát), JUDr. Vladimíra Balaše CSc. , prof. JUDr. Václava Pavlíčka CSc. , JUDr. Kláru Veselou-Samkovou, doc. JUDr. Milana Gavlase CSc. , JUDr. Jaroslavu Novotnou, JUDr. Jana Sváčka a doc. JUDr. Zdeňka Koudelku Ph.D.

(Podrobnosti kolem neschálení zmíněných kandidátů jsou přehledně shrnuty v práci Jany Richterové - "Jmenování soudců Ústavního soudu ČR - politika nebo právo?" , 5.3 - Jmenovací proces soudců Ústavního soudu ČR v období tzv. "personální krize".)

Z výše jmenovaných je se sociální demokracií "poměrně blízce spojen" pouze Zdeněk Koudelka, který byl mezi lety 1998 - 2006 poslancem (volební obovod Jihomoravský kraj) právě za ČSSD. Navržen prezidentem Klausem byl v době senátní většiny ČSSD.

Nepřesné vyjádření senátora Kubery proto hodnotíme jako zavádějící.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

...a my jsme v tom svém usnesení k volbě ústavních soudců hlavně konstatovali to, že Ústavní soud by měl být názorově pestrým seskupením odborníků bez, a nikoliv sborem přitakávačů k politickému názoru politiků nebo senátorů... Události, komentáře, 25. dubna 2013

Stanovisko senátorského klubu ODS k volbě ústavních soudců ze 23. dubna 2013 je k dispozici zde jako videozáznam a mj. se v něm říká: "Ústavní soud by měl být názorově pestrým seskupením odborníků na ústavní právo, nikoli sborem přitakávačů politickému názoru senátorů." (čas 0:35)

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Změna stanov (v rámci ODS - pozn. Demagog.cz) musí být na tom kongresu odhlasována, dokonce je to tak, že ten kongres ji odhlasuje, ale nemůže být uplatněna hned v té době, ale až na tom dalším. Protože stanovy se musí zaregistrovat, respektive změna stanov. Impulsy Václava Moravce , 14. srpna 2013

Co se týká změn stanov ve straně, Jaroslav Kubera hovořil pravdu.

Změnu stanov schvaluje dle stanov ODS (Článek 8, odst. 3, písm. d) Kongres strany. Návrh na registraci změny stanov politické strany nebo hnutí se podává Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR. Poté se postupuje podle zákonných lhůt. Z toho důvodu nemohou být nové stanovy uplatněny ihned, na Kongresu, který je odhlasoval, ale až poté, co vejdou v platnost.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Já jsem včas oznámil, že nikdy nebudu hlasovat pro Lisabonskou smlouvu a také to žádné následky negativní pro mě nemělo. Impulsy Václava Moravce , 14. srpna 2013

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý, a to na základě vyjádření Jaroslava Kubery z října roku 2007: „Doufám, že smlouva schválena nebude. Osobně pro ni hlasovat nebudu, ani kdyby mě Topolánek prosil na kolenou.“

Smlouva byla posléze 13. prosince 2007 podepsaná v Lisabonu zástupci státu. Senát následně 24. dubna 2008 předal smlouvu na posouzení Ústavnímu soudu, který konstatoval, že posuzované části smlouvy nejsou v rozporu s Ústavou. 18. února 2009 byla Lisabonská smlouva schválená Poslaneckou sněmovnou a 6. května Senátem, Kubera přitom hlasoval proti ratifikaci smlouvy. Skupina senátorů – mezi nimiž byl i Jaroslav Kubera – poté předložila Ústavnímu soudu další návrh na přezkoumání smlouvy. I v tomto návrhu soud rozhodl, že smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem. V den tohoto rozhodnutí, 3. listopadu 2009, Lisabonskou smlouvu ratifikoval prezident Václav Klaus.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Ta vláda může cokoliv, co se neprojednalo v Poslanecké sněmovně, ve stejném znění předložit Senátu a on to schválí jako zákonné opatření Impulsy Václava Moravce , 14. srpna 2013

Pokud Poslanecká sněmovna nestihne projednat předlohu před svým rozpuštěním (případně před koncem volebního období), tyto předlohy tzv. “padají pod stůl”, protože “v novém volebním období Sněmovny nelze projednat návrhy, které nebyly projednány a rozhodnuty v minulém volebním období. (…)” (§ 121 Jednacího řádu sněmovny)

Ústava ČR pak v článku 33 umožňuje Senátu na návrh vlády přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odklad. Vláda tedy tam, kde je to nutné, může Senátu předložit znovu stejný návrh, jako ten, který ležel ve sněmovně.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Vy byste mu věřil, když se chová jako Karolína Peake na Ministerstvu obrany a vláda (...)? Ne, já myslím jak odvolala druhý den pana generála Picka. Impulsy Václava Moravce , 14. srpna 2013

Výrok hodnotíme na základě informací z webu Novinky.cz a Ceskenoviny.cz jako pravdivý.

Karolína Peake během svého osmidenního působení (od 12. do 20. prosince 2012) na postu ministryně obrany odvolala z postu prvního náměstka Vlastimila Picka. Odvoláni byli také šéf ministerského kabinetu František Šulc a vedoucí sekce vyzbrojování Vladimír Bulant. Odvolání proběhla již druhý den po jmenování Karolíny Peake ministryní obrany - tj. 13. prosince 2012.

(Pozn. Demagog.cz: Ve výroku Jaroslav Kubera přirovnává Jiřího Rusnoka ke Karolíně Peake na základě jejího působení na ministerstvu obrany, což samozřejmě není možné ověřit.)

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

Zaměstnává to 700 lidí, to je největší třetí zaměstnavatel v Teplicích (hazard). Jiné, 6. října 2014

Tento výrok uvedl Jaroslav Kubera už v rozhovoru pro deník Právo (cit. Novinky.cz). Ve veřejně přístupných zdrojích se nám bohužel nepodařilo najít informace, které by toto vyjádření vyvracely nebo potvrzovaly. Výrok proto hodnotíme jako neověřitelný. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem ve městě je sklářská firma AGC Flat Glass Czech, jež v roce 2013 vyhrála titul nejlepší zaměstnavatel Ústeckého kraje.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

My těch milion a půl, co jsme ušetřili, vyhráli jsme soud, dáme do nemocnice, pořídíme polohovací lůžka. Jiné, 6. října 2014

Kuberův výrok je o konání referenda o zákazu hazardu ve městě Teplice, které chtěla část občanů města v termínu komunálních voleb.

Soudní výhra, o níž Kubera mluví, je fakticky neuznání dostatku podpisů občanů města Teplice, kteří chtěli iniciovat referendum o zákazu hazardu ve městě v termínu komunálních voleb (kvůli relativně vysoké účasti z důvodu závaznosti/platnosti výsledku referenda – pozn. Demagog.cz).

I po postupném doplňování podpisových archů došel soud k tomu, že skupině pro referendum chybělo do jeho vypsání (při dosažení zákonem určeného počtu podpisů by bylo město nuceno referendum vyhlásit) 188 podpisů. Zastupitelstvo města však může o své vlastní vůli vyhlásit referendum také. Na svém jednání na konci srpna byl však tento navržený bod smeten. Referendum se tak konat v době komunálních voleb nebude.

Kubera argumentuje ve svém výroku tím, že za konání referenda spolu s komunálními volbami ušetří město milion a půl (s touto částkou pracuje primátor Kubera). Nicméně je téměř jisté, že zbývajících 200 podpisů pro konání referenda (kdy jej zastupitelstvo bude muset vyhlásit) aktivisté v době po volbách posbírají. Tím pádem buď donutí zastupitelstvo referendum vypsat (ještě se může změnit zásadně po volbách složení zastupitelstva a vypsat referendum o své vůli) v mezidobí mezi volbami, což městu přinese vyšší náklady. Další volby, které se konají za 2 roky (krajské a senátní), jsou potenciálně dalším termínem, kdy by mohlo ono referendum proběhnout, což ovšem opět žádnou úsporu nepřinese.

Kuberův výrok je hodnocen jako zavádějící. Jím deklarovaná úspora milionu a půl za konání referenda je iluzorní, neboť se stejně dříve či později bude konat a v kombinací s komunálními volbami by město za pořádání referenda vydalo méně, než pokud jej bude pořádat samostatně.

K úspoře za konání referenda by mohlo dojít za předpokladu, že by zákaz hazardu vyhlásilo samo město Teplice. Což je ovšem v rozporu s postoji primátora Kubery, jež v této diskuzi uváděl, a jde spíše o doplnění výčtu možností.

Kubera také uvedl 28. srpna (v souvislosti se zmíněným jednáním zastupitelstva) pro Žít Teplice, že pokud by město k hazardu přijalo vyhlášku, není nutné referendum, neboť vyhláška má vyšší právní sílu a ušetřilo by se (odtud také informace o milionu a půl). Tento argument by platil, pokud by obě skupiny prosazovaly stejné či alespoň podobné návrhy k regulaci hazardu. V tomto pořadu Českého rozhlasu však Kubera vystupoval jako odpůrce znatelné regulace, což je v přímém protikladu s požadavky aktivistů.

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera

V České republice se prosází přes 100 miliard korun, ale nejsou to zdaleka jen herny, Sportka, sportovní sázení... Jiné, 6. října 2014

V České republice bylo v roce 2013 prosázeno 123 miliard Kč, což je méně než v předchozím roce a takový trend bude zřejmě i pokračovat. Podle studie hazardních her v ČR (.pdf, str. 13) byly v roce 2007 s náskokem na prvním místě v sumě prosázených finančních prostředků výherní hrací přístroje. Na druhé příčce byly technické hry. Následné pořadí bylo: kurzové sázky, kasina a loterie.

Vymezení hazardu na zmíněné typy se poměrně výrazně kryje s výčtem Jaroslava Kubery, který jmenoval herny (provozovny výherních hracích přístrojů), Sportku (představitele loterií) a sportovní (kurzové) sázení. Přesto hodnotíme výrok jako pravdivý. Kromě jmenovaných typů Jaroslavem Kuberou se totiž na hazardu výrazně podílí i kasina a loterie (mimo Sportky).